Drikung Kagyu / Ośrodek buddyjski Drikung Samten Chöling

  1. Dom
  2. »
  3. Drikung Kagyu / Ośrodek buddyjski Drikung Samten Chöling
Description:

Drikung Kagyu

Drikung Kagyu

Drikung Kagyu

Ośrodek buddyjski Drikung Samten Chöling w Polsce jest członkiem Misji Buddyjskiej Trzy Schronienia 

Budda powiedział: „Jeśli chcesz wiedzieć, dokąd pójdziesz, spójrz na swoje obecne działania.

Tylko wtedy kiedy ufasz prawu karmy, prawu przyczyny i skutku będziesz w stanie praktykować prawdziwą Dharmę i zrozumieć, jak cenna jest wyrozumiała cierpliwość i miłość. Jeśli nie masz tego jako podstawy, wszystkie inne praktyki nie dadzą znaczących rezultatów.

Drikung Kagyu

to linia buddyzmu tybetańskiego, której początki sięgają XII wieku. Linia Drikung Kagyu jest jedną z sześciu głównych szkół tradycji Kagyu buddyzmu tybetańskiego. Inne linie to:  ningma, sakja, gelug, jonang i bon Ta ostania linia przez niektórych uznawana jest za oddzielną religię

"Linia Drikung Kagju (pisane również „Drigung” i rzadziej „Drikhung”) Kagju jest linią przekazu buddyzmu tybetańskiego, która podkreśla prymat praktyki zmierzającej do bezpośredniej realizacji natury rzeczywistości. Praktyka jest tutaj rozumiana jako zintegrowane i całościowe podejście obejmujące uczenie się, refleksję lub kontemplację oraz medytację.  Linia posiada, jako podstawę przekazywania nauk grupę uczonych nauczycieli, którzy są dobrze wyszkoleni w wyjaśnianiu i przekazywaniu Dharmy lecz przeważająca reszta osób zachęcana jest do tego, by po prostu wzięła sobie do serca podstawowe nauki i praktykowała je z oddaniem. Tradycyjnie mówi się, że praktyka składa się z trzech aspektów: Poglądu, Medytacji i Postępowania. Wyjątkowym Poglądem Drikung Kagju są specjalne nauki Kjobpy Dżigtena  Sumgöna znane jako  Gongchig lub Jedyna Intencja (ang. Single Intent).

Drikung Kagyu Lineage Tree

Drikung Kagyu Lineage Tree

Jeśli chodzi o medytację, to Drikung Kagju, tak jak inne linie Kagju, uznaje Mahamudrę (tak jak nauczał jej Gampopa i jego następcy) jako „ścieżkę wyzwolenia” a „Sześć Dharm Naropy” jako „ścieżkę metody” i ogólnie zaleca praktykę całościową, która łączy te dwie ścieżki. Drikung Kagju specjalizuje się systemie mahamudry znanym jako „Pięcioraka Ścieżka” (tyb. ngaden; ang. Five-fold Path) lub „Pięcioczęściowa Ścieżka” (ang. Path in Five Parts). Pięć części odnosi się do bodhiczity, jogi bóstwa, guru jogi, mahamudry oraz dedykacji. Wreszcie „jedność Mahamudry i moralnej etyki” zwięźle oddaje nauki Drikung Kagju o Postępowaniu.

Historia

Phagmodrupa ze swoimi poprzednimi wcieleniami i epizodami z jego życia, XIV-wieczny obraz z Muzeum Sztuki Rubin

Phagmodrupa ze swoimi poprzednimi wcieleniami i epizodami z jego życia, XIV-wieczny obraz z Muzeum Sztuki Rubin

Można powiedzieć, że Drikung Kagju zostało zapoczątkowane jako odrębna linia w roku 1179 roku, kiedy Kjobpa Dżigten Sumgön założył klasztor Drikung Thil Ogmin Jangchub Ling w dolinie Drikung, położonej ok. 120 km na północny wschód od Lhasy. Za życia Dżigtena Sumgöna, gromadziły się wokół niego w Drikung dziesiątki tysięcy uczniów. W kolejnych latach po jego śmierci linia nadal rozwijała się i szybko rozrastała. W pewnym momencie, pojawiło się nawet wśród Tybetańczyków powiedzenie, że jeśli miało się odbyć pielgrzymkę do centralnego Tybetu, to najlepiej było pozostawić sobie klasztor Drikung Thil na jej koniec, ponieważ zobaczenie go jako pierwszego powodowało, że wszystkie inne klasztory i miejsca wydawały się mało istotne. W odniesieniu do tego one są pustelnikami z Drigung i wszystkie doliny przepełnione są patronami Drigung.”  Jednocześnie, podobnie jak inne klasztory w Tybecie, Drigung zaznał również okresów upadku i ruiny – prawdopodobnie tymi najbardziej tragicznymi było całkowite zniszczenie w 1290 i całkowita dewastacja po 1959 roku. Ale niezależnie od wzlotów i upadków, czysta linia przekazu pozostała nienaruszona. Dzięki temu do dnia dzisiejszego nauczyciele Drikung Kagju, prowadzeni przez dwóch dzierżawców tronu, praktykują i przekazują cenne nauki linii na całym świecie

Jigten Sumgon, założyciel Drikung Kagyu

Jigten Sumgon, założyciel Drikung Kagyu

Założyciel Drikung Kagju – Dżigten Sumgon

Pan Dżigten Sumgon (sanskryt: Ratna Szri) (1143-1217)  ucieleśnienie Buddów trzech czasów i reinkarnacja Arja Nagardżuny. Należał do rodziny Kyura, jednego z najważniejszych klanów Tybetu, zwanego klanem Miu Dhondruk. Pojawił się w pomyślnym czasie i miejscu, będąc inspiracją dla osób zdecydowanych uwolnić się od samsary. W młodości spotkał wielkich mistrzów, otrzymał wszystkie aspekty nauk, aż w końcu spotkał Pana Phagmodrupę, od którego otrzymał pełne nauki linii przekazu. Aby zintegrować je ze swoim umysłem praktykował nocą i dniem, aż do osiągnięcia w wieku trzydziestu pięciu lat Stanu Buddy w Jaskini Echung".

 Ośrodek buddyjski Drikung Samten Chöling w Polsce został założony pod wpływem Garczena Rinpocze.

Garczen Rinpocze

Garczen Rinpocze

Garczen Rinpocze

jest jednym z najwybitniejszych buddyjskich mistrzów i znakomitych tybetańskich lamów żyjących we współczesnym świecie. Jego współczucie, miłość, mądrość i duchowe osiągnięcia są legendarne. Jest jednym z najwyższych lamów linii Drikung Kagyu buddyzmu tybetańskiego i jest czczony i szanowany przez wszystkie linie buddyzmu oraz kochany w wielu krajach na różnych kontynentach na całym świecie. Jego uczniów liczą dziesiątki tysięcy, a jego działalność dharmiczna przenika wszędzie. Jest naprawdę żywym przykładem autentycznej oświeconej istoty i wielkiego Bodhisattwy. Znany na całym świecie ze swojej ogromnej realizacji i wielkiej życzliwości, Rinpocze jest prawdziwym klejnotem spełniającym życzenia i jednym z największych autentycznych mistrzów duchowych na świecie.(..)W 1997 roku Garczen Rinpocze po raz pierwszy przyjechał do Ameryki. Założył swoje główne centrum, Instytut Buddyjski Garchen w Arizonie, jak również wiele innych ośrodków w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej. [1]

INSTYTUT  BUDDYJSKI GARCHEN - Sanktuarium Pokoju

Instytut Buddyjski Garchen został założony przez Jego Eminencję Garchena Rinpocze w Chino Valley w Arizonie. Jest zakorzeniona w tradycji Drikung Kagyu buddyzmu tybetańskiego. Garchen Rinpocze stworzył Instytut, aby ustanowić Dharmę Buddy na Zachodzie i zaoferować praktykującym na wszystkich poziomach możliwość otrzymywania nauk i uczestniczenia w krótkich lub dłuższych praktykach medytacyjnych.

Garchen Institute Tibet.

Wysoko nad pół-koczowniczą tybetańską wioską GarGon na wysokości 4200 metrów znajduje się Garchen Institute Tibet. Założony przez Garchena Rinpocze jako klasztorny uniwersytet, Garchen Institute Tibet przekształcił się w centrum Eko-Dharmy. Kursy oferowane są wszystkim, którzy pragną pogłębić swój związek z naturą i zrozumienie buddyjskiej praktyki i filozofii.

​Pureland Travels

promuje dobre samopoczucie fizyczne i duchowe poprzez uznanie współzależnych relacji między ludźmi a naturą. Wykorzystujemy najlepsze praktyki, aby wspierać tybetańskich nomadów w Tybecie i szerzyć ich mądrość w świecie zachodnim. Naszą ambicją jest wspieranie praktyk zrównoważonego życia w Tybecie i obu Amerykach.

​Celem Instytutu jest wspieranie i zachęcanie do zrównoważonego życia zakorzenionego w związku człowieka z naturą. Zapewniamy edukację i zasoby w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia tybetańskim ludom koczowniczym, dzieląc się z resztą świata ich mądrością na temat zrównoważonych praktyk.

Tybetański Instytut Garchen

opiera się na koncepcji  ahimsy , czyli niestosowania przemocy. Każdy nauczyciel, uczeń lub praktykujący zaangażowany w Centrum złoży śluby czasowe: trzeźwości, wegetarianizmu, zakazu nadużyć seksualnych, zero marnotrawstwa, zakazu kłamstwa, oszustwa, bigoterii i kradzieży.

Naszym głównym celem przy otwieraniu Garchen Institute Tibet jest oferowanie różnorodnych kursów i dzielenia się umiejętnościami turystom zagranicznym i krajowym, a także lokalnym społecznościom tybetańskim. Program nauczania będzie wspierał odporność kulturową, zapewniając jednocześnie wsparcie ekonomiczne poprzez zatrudnienie i możliwości biznesowe. Naszym celem jest zwiększenie więzi między człowiekiem a przyrodą. Staramy się budować odporność, zapewniając naszym uczniom edukację w zakresie sztuk i nauk kontemplacyjnych oraz tradycyjnych umiejętności nomadów.[2]

Projekt Pureland

JE Garchen Rinpocze jest wysoko urzeczywistnionym mistrzem buddyzmu tybetańskiego z Nangchen w Tybecie. Po spędzeniu 20 lat w więzieniu podczas rewolucji kulturalnej, został sprowadzony do Ameryki, aby założyć ośrodek w Arizonie. W 1998 roku, po powrocie do ojczyzny, Rinpocze na prośbę mieszkańców wioski zbudował cztery szkoły. Rinpocze poświęcił swoje życie dla dobra wszystkich istot. Rinpocze zachęca swoich uczniów do przekazywania datków na rzecz jego tybetańskiej ojczyzny poprzez projekt czystej krainy.
Projekt Pureland to oddolny projekt rozwojowy, który rozpoczął się w 2005 roku, kiedy mieszkańcy wioski Kham we wschodnim Tybecie wyrazili zaniepokojenie trwałością czterech szkół podstawowych założonych przez Garczena Rinpocze w 1998 roku. Szkoły rozwijały się, a liczba sponsorów malała. Te koczownicze rodziny błagały, aby szkoły pozostały otwarte, aby ich dzieci mogły nauczyć się czytać i mieć większe szanse na przetrwanie w chińskim społeczeństwie, które szybko wkracza w ich prosty i piękny sposób życia.

Szkoły zapewniają dzieciom znajomość 3 języków (tybetańskiego, chińskiego i angielskiego) oraz matematyki, nauk ścisłych i wychowania fizycznego. Codziennie oferujemy 3 posiłki wraz z książkami, ubraniami, mydłem i szczoteczkami do zębów.

Naszym zamiarem jest wspieranie tradycyjnego koczowniczego stylu życia i nadawanie wartości rdzennym systemom wiedzy, oferując jednocześnie umiejętności potrzebne studentom do kontynuowania studiów wyższych i podążania za marzeniami. [3]

Więcej o tym projekcie przeczytacie na jego stronie: https://www.thepurelandproject.org/

„Istnieje miłość doskonała i miłość niedoskonała. Różnią się tym, że pierwsza jest wolna od zaborczości i lgnięcia. Miłość doskonała jest korzeniem trwałego szczęścia. Miłość niedoskonała tylko tworzy cierpienie. Miłość niedoskonała, ponieważ jest skażona przez ego i zaborczość, prowadzi do zazdrości a następnie do gniewu i ostatecznie do rozstania . Miłość doskonała, wolna od chęci posiadania, prowadzi do harmonii i pokoju, a wręcz może przekształcić negatywnego towarzysza. Wówczas taki związek staje się polem działania bodhisattwy.” Garchen Rinpocze.

Informacje oraz Ilustracje zaczerpnąłem z oficjalnych stron oraz Wikipedii.

 

Contact Information
Phone: 601 350 160
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora