Izba Gospodarcza Śląsk / Schlesische Wirtschaftskammer

 1. Dom
 2. »
 3. Izba Gospodarcza Śląsk / Schlesische Wirtschaftskammer
Description:

Izba Gospodarcza „Śląsk”

Izba Gospodarcza „Śląsk”

Izba Gospodarcza Śląsk (IGŚ)\ Schlesische Wirtschaftskammer

“Izba to przedsiębiorcy, a przedsiębiorcy to Izba”

Izba Gospodarcza „Śląsk” to przedsiębiorcy aktywnie działający na rzecz innych przedsiębiorców od blisko 30 lat. Bliskość granic czeskiej i niemieckiej, oraz korzenie wywodzące się ze struktur Mniejszości Niemieckiej określają Izbę i jej trilateralny, międzynarodowy charakter oraz główne obszary działalności.

white arrow painted on brick wall

Misja i cele

Firmy zrzeszone w Izbie stawiają sobie za zadanie wsparcie i promocję lokalnej gospodarki w synergii z promocją województwa. Dlatego Izba Gospodarcza „Śląsk” stanowi spoiwo łączące środowisko przedsiębiorców z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi oraz rynkiem konsumenckim. 

Izba Gospodarcza „Śląsk”:

 • wyznacza standardy i kierunki rozwoju,
 • stoi na straży zdrowej konkurencji rynkowej,
 • chroni i reprezentuje interesy lokalnej społeczności przedsiębiorców,
 • promuje swoich członków zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej,
 • ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych w kraju i za granicą,
 • umożliwia dotarcie do nowych klientów i odbiorców usług,
 • promuje sukcesy i dobre praktyki,
 • zabiega o środowisko zapewniające stabilne warunki dla rozwoju biznesu oraz konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną regionu,
 • działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz dostępności kapitału ludzkiego,
 • tworzy przestrzeń dla swobody działalności gospodarczej i odpowiedzialności w prowadzeniu biznesu,
 • wspiera swoich członków zapewniając możliwości rozwoju i dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

Wartości IGŚ

Siła sektora MŚP leży w wartościach, którymi kierują się przedsiębiorcy. Członkowie Izby, którzy tworzą jej fundament i konstrukcję stawiają na:

 • zaufanie i wiarygodność,
 • rozwój poprzez doskonalenie i innowacyjność,
 • wsparcie, współpracę i budowanie relacji.[1]

Prezes: Claudius Josef Badura

KRS : 0000076267

Izba Gospodarcza „Śląsk” jest stowarzyszona jest ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG)

Contact Information
Phone: 77/453 84 83
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora