Nalandabodhi

  1. Dom
  2. »
  3. Nalandabodhi
Description:

Nalandabodhi

Nalandabodhi

Nalandabodhi

Bądź mądry, życzliwy, żyj pełnią życia.

Nalandabodhi to międzynarodowa społeczność, której celem jest wnoszenie mądrości i współczucia przebudzenia do dzisiejszego świata. Korzystając z narzędzi oferowanych przez Buddę, zapewniamy prawdziwą ścieżkę do bardziej otwartego, życzliwego i pełniejszego życia.

Pod kierunkiem Dzogczena Ponlopa Rinpocze nasze ośrodki zapewniają otwarte i wspierające przestrzenie do studiowania, medytacji i uważnej aktywności w podróży do odkrycia pełnego potencjału własnego umysłu.

Dzogczen Ponlop Rinpocze

Dzogczen Ponlop Rinpocze

Jak nauczał nasz nauczyciel, Budda Siakjamuni, droga do wejścia na ścieżkę przebudzenia składa się z trzech kół: studiowania, medytacji i uważnej aktywności. W związku z tym Nalandabodhi podąża za tym fundamentalnym i żywotnym przewodnictwem Buddy. W szczególności podążamy za tradycją Nalandy, która objaśnia słowa i intencje Tathagaty z rozsądkiem, współczuciem i trafnością Dzogczen Ponlop Rinpocze

Nalandabodhi Ścieżka studiów

Kultywujemy naszą inteligencję, zamiast rozszerzać lub aktualizować jej zawartość. To tak, jakby rozjaśnić pokój, wkładając do lampy żarówkę o większej mocy. Nagle wszystko w pokoju widzimy znacznie wyraźniej. Dzogczen Ponlop Rinpocze

Nasz program nauczania obejmuje nauki filozoficzne, medytacyjne i praktyczne prezentowane w szkołach buddyzmu tybetańskiego Kagyu i Nyingma. Na ścieżce studiów studenci będą rozwijać wgląd w miarę postępów w następujących kursach:

WPROWADZENIE DO BUDDYZMU 

Wprowadzająca seria zajęć omawia podstawowe zasady nauk Buddy. Dostarczają praktycznych rad, jak zastosować te nauki w naszym życiu i poszerzyć nasze rozumienie otaczającego nas świata(..)

Hinajana, znana również jako „fundamentalny pojazd”, jest podstawą wejścia na ścieżkę, zgodnie z naukami tradycji buddyzmu wadżrajany. Na tym etapie studiowania i kontemplacji odważnie przyglądamy się naszemu osobistemu niepokojowi i cierpieniu, jak również naszemu pocieszeniu i szczęściu. Pracując z tymi doświadczeniami, uczymy się, jak odejść od zamieszania i naprawdę pomóc sobie i innym.

Mahajana opiera się na fundamencie hinajany, poszerzając naszą troskę o własne szczęście o szczęście innych. Nauki te wprowadzają nas w możliwość przekształcania nawet najbardziej negatywnych emocji w pozytywne stany umysłu. Pracując z naszymi emocjami i badając iluzoryczną naturę wszystkich zjawisk, możemy rozwinąć serce pełne prawdziwego współczucia. Mahajana wprowadza nas także w ideę natury buddy — zrozumienie, że nasze serca i umysły są od samego początku takie same jak serca Buddy.

Buddyzm wadżrajany jest najgłębszą esencją nauk mahajany. Kontynuowanie studiów na tym poziomie jest dostępne dla członków Nalandabodhi, którzy są aktywnie zaangażowani w praktyki wadżrajany na naszej ścieżce medytacji.

STUDIA ONLINE Większość kursów Nalandabodhi  Path of Study jest również dostępna do nauki we własnym tempie lub z ułatwieniami online.

Nalandabodhi Ścieżka medytacji

Nalandabodhi Ścieżka medytacji

Nalandabodhi Ścieżka medytacji

Praktyka medytacji jest zasadniczo procesem poznawania siebie poprzez zaznajamianie się ze swoim umysłem. Buddyjski pogląd na umysł jest taki, że jest on zawsze przebudzony. Jego naturą jest świadomość i współczucie. Jakiekolwiek praktyki medytacyjne możemy wykonywać, wszystkie one mają na celu zwiększenie naszej uważności i świadomości, wzmocnienie naszego poczucia wewnętrznego spokoju i poprawę naszej zdolności radzenia sobie z emocjami. Dzogczen Ponlop Rinpocze

Pogłęb zrozumienie umysłu i uzyskaj wgląd w siebie i swój świat.

Czasami mylimy rozumienie z doświadczeniem. Tylko dlatego, że czytasz książkę kucharską, nie oznacza, że ​​zrobiłeś smaczny posiłek! Dzięki medytacji wkraczamy na arenę doświadczenia i rozwijamy bezpośrednie zrozumienie naszego umysłu i świata, w którym żyjemy.

Spokojna, trwająca medytacja zapewnia nam stabilność, która pomaga nam pozostać obecnym. Praktyki skoncentrowane na odkrywaniu własnej naturalnej życzliwości i współczucia przynoszą spokój naszym sercom i głębszy sens naszym związkom. Dzięki medytacjom, które kładą nacisk na rozwój jasnego wglądu , zyskujemy otwarty i bezstronny umysł, który widzi nieograniczone możliwości w nas samych iw naszym świecie.

Nalandabodhi Ścieżka medytacji

zapewnia progresywne etapy praktyki pracy z umysłem. Od fundamentalnej, trwającej w spokoju medytacji do głębokich praktyk Wadżrajany, w tym Mahamudry i Dzogczen, ta ścieżka obejmuje wszystkie etapy nauczania w naszej tradycji. To systematyczne podejście tworzy przyjazne, transformujące środowisko dla ludzi na wszystkich poziomach i o różnych zainteresowaniach.

W ramach ścieżki medytacji instruktorzy praktyki pełnią rolę przyjaznych przewodników, pomagając członkom w ich podróży. Praktyka medytacji jest zasadniczo procesem poznawania siebie poprzez zaznajamianie się ze swoim umysłem. Buddyjski pogląd na umysł jest taki, że jest on zawsze przebudzony. Jego naturą jest świadomość i współczucie. Jakiekolwiek praktyki medytacyjne możemy wykonywać, wszystkie one mają na celu zwiększenie naszej uważności i świadomości, wzmocnienie naszego poczucia wewnętrznego spokoju i poprawę naszej zdolności radzenia sobie z emocjami.

nalandabodhi.org

nalandabodhi.org

Nalandabodhi Ścieżka uważnej aktywności oferuje inspirację, instrukcje i praktyczne metody napędzające podróż do pełnego przebudzenia.

Ta ścieżka uważnej aktywności jest niezbędna do wzbudzenia odwagi, której potrzebujemy, aby połączyć się z naszym sercem oświecenia i doświadczyć niezmierzonej miłości i życzliwości dla wszystkich istot. Dzogczen Ponlop Rinpocze

  • Jak możemy urzeczywistnić wgląd uzyskany podczas naszych studiów i doświadczenie medytacji?

  • Jak możemy najlepiej wykorzystać cenne możliwości tego życia?

  • Jak możemy zachować świeży , osobisty i szczery

    związek z dharmą ?

Angażując się ze współczuciem i uważnością — w życiu codziennym i poprzez służbę dharmie — budujemy pozytywne nawyki życzliwości, hojności i odpuszczania. Oferując zarówno formalne warsztaty, jak i praktyczne pomysły zaczerpnięte z wielu źródeł, PoMA wspiera nasze dążenie do bycia w pełni obecnym, z dobrymi intencjami, w każdej chwili.

Dzogczen Ponlop Rinpocze

Dzogczen Ponlop Rinpocze

Ścieżka uważnej aktywności służy jako pomost łączący naukę, medytację i nasze codzienne życie. PoMA pomaga nam również pogłębić nasze połączenie z Buddą, Dharmą i Sandą poprzez służbę. Gdy traktuje się ją jako praktykę i ścieżkę , służba dharmy zapewnia nieodzowną okazję: obserwację naszego umysłu, gdy praktykujemy nawyk odpuszczania – przy wsparciu innych praktykujących robiących to samo.

Ośrodki i członkowie Nalandabodhi oferują również uważne działania wspierające nasze szersze społeczności. Nasze projekty #GoKind obejmują pomoc osobom bezdomnym, uwięzionym lub doświadczającym cierpienia związanego z chorobą, głodem lub innymi stresorami.

Powyższe dane zaczerpnąłem z oficjalnej strony  Nalandabodhi, zaś zdjęcie Dzogczena Ponlopa Rinpocze ze strony powiązanej z nim organizacji Instytutu Marpy oraz jego osobistej strony. W naszym serwisie możecie  znaleźć informację o nim tutaj

Nalandabodhi Centrum w Polsce jest częścią Misji Buddyjskiej Trzy Schronienia

Dzogczen Ponlop Rinpocze na bazie Nalandabodhi stworzył Portal Fresh Mind ™ który dzięki comiesięcznym kursom, prowadzonym medytacjom i krótkim filmom,  ma  pomóc prowadzić szczęśliwsze, milsze, bardziej uważne i znaczące życie.

Dlaczego świeży umysł  ?

Fresh Mind ™

Fresh Mind ™

Ponieważ umysł jest miejscem, w którym wszystko się dzieje. To tutaj doświadczasz emocji, rozwijasz przekonania, definiujesz swoje relacje i tworzysz oczekiwania. „Fresh” to chwila, zanim zagłębisz się w jego liczne historie o tym, jak się sprawy mają. fresh mind ™ pokazuje nam, jak być otwartym na każdą chwilę, uwolnić się od wszystkich naszych nawyków, myśli i przeszłych wpływów kulturowych, które nie tylko nas nie wyzwoliły, ale ograniczyły nasze szczęście i wolność. Świeża chwila to nowe doświadczenie: podróż pełna możliwości! Naszym pragnieniem jest odbyć z Tobą podróż.

Naszym celem jest zainspirowanie Cię —

Naszym celem jest inspirowanie Cię codziennymi porcjami przejmującej, prowokującej do myślenia i humorystycznej mądrości, a także głębszym zanurzeniem się w życie mądrzejszym, milszym i bardziej znaczącym. Naszą ambicją jest, aby Fresh Mind ™ stał się zaufanym zasobem, relaksującym odosobnieniem i prawdziwym schronieniem przed gorączkowym tempem naszego świata, powrotem do domu do swojej prawdziwej natury.

Nalanda

– buddyjski klasztor i uniwersytet założony w V wieku, w północno-wschodnich Indiach, na terenie dzisiejszego stanu Bihar. Jedna z najstarszych placówek edukacyjnych na świecie, jednocześnie obok Wikramasili największa i najsławniejsza tzw. mahāvihāra (wielki klasztor). W 2016 roku obiekt wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kompleks został zlokalizowany w miejscu narodzin i śmierci Sāriputty, jednego z najważniejszych uczniów Buddy Siakjamuniego. Za rządów króla Aśoki (III wiek p.n.e.) wybudowano tu świątynię, wokół której w okresie późniejszym powstały zabudowania zakonne.

Swój rozkwit i znaczenie uniwersytet zawdzięczał władcom z dynastii Guptów i Palów. Dzięki ich patronatowi wykładali w nim najsłynniejsi buddyjscy uczeni, a do Nalandy ściągali studenci z całej Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej, a także z Persji i innych krajów niebuddyjskich.

Po siedmiu wiekach działalności, klasztor został zburzony w wyniku XII-wiecznego, muzułmańskiego najazdu.{1}

Contact Information
Phone: 609 626 207
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora