Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile (NTSKPIA) / Deutsche Sozial-Kulturelle-Gesellschaft in Schneidemühl

 1. Dom
 2. »
 3. Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile (NTSKPIA) / Deutsche Sozial-Kulturelle-Gesellschaft in Schneidemühl
Description:

Piła (Schneidemühl) NTSKPIA źródło fot.: https://deutsche-schutzgebiete.de

Piła (Schneidemühl) NTSKPIA źródło fot.: https://deutsche-schutzgebiete.de

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile (NTSKPIA) Deutsche Sozial-Kulturelle-Gesellschaft in Schneidemühl

Misja 

Zmobilizowanie Polskich obywateli pochodzenia niemieckiego do aktywnego udziału w kulturalnych kontaktach pomiędzy ludnością pochodzenia niemieckiego zamieszkujących na terenie Piły. [1]

Cele Statutowe NTSKPIA 

 1. Mobilizacja obywateli pochodzenia niemieckiego do aktywnego udziału w nawiązaniu oraz utrzymaniu kontaktów i więzi narodowościowych, kulturalnych i językowych na terenie działania towarzystwa, a szczególnie:
 2. Poszerzanie wiedzy o historii i kulturze narodu niemieckiego,
 3. Popularyzowanie, rozwijanie i nauczanie języka niemieckiego, nawiązanie łączności społeczno-kulturalno-oświatowej z instytucjami niemieckimi ogniskującymi życie społeczno-kulturalno-oświatowe w państwach narodu niemieckiego,
 4. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami polskimi i niemieckimi o podobnych celach w pogłębianiu wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy narodami polskim i niemieckim,
 5. Działanie na rzecz ograniczenia wyjazdów obywateli polskich pochodzenia niemieckiego na stałe z rzeczpospolitej polskiej,
 6. Popularyzowanie osiągnięć kulturalno-oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych państw narodu niemieckiego,
 7. Działanie na rzecz ochrony niemieckiej spuścizny kulturowej na terenie działania towarzystwa,
 8. Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych nurtujących ludność pochodzenia niemieckiego zamieszkałą na terenie działania towarzystwa,
 9. Umacnianie tożsamości narodowej.[2]

Prowadzone działania NTSKPIA

Organizowanie nauki języka niemieckiego. [3]

Przewodniczący: Edwin Bernard Kemnitz

Contact Information
Phone: 67)213 54 94
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora