Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

  1. Dom
  2. »
  3. Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe
Description:

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe (Stow. Leśnica / Leschnitz)

Cele Statutowe:

  1. podjęcie wspólnych działań dla szerzenia postaw tolerancji i współpracy wszystkich ludzi niezależnie od narodowości, światopoglądu i miejsca zamieszkania.
  2. reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia na forum publicznym w Polsce wobec administracji rządowej, Parlamentu RP i innych instytucji publicznych, a także prywatnych.
  3. stworzenie platformy wymiany doświadczeń [1]

Leśnica / Leschnitz (Stow. Leśnica) źródło: https://polska-org.pl

Leśnica / Leschnitz (Stow. Leśnica) źródło: https://polska-org.pl

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe organizuje :

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji po raz trzydziesty pierwszy organizuje Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023, który odbędzie się 11 czerwca 2023 r. (niedziela), w miejscowości Zalesie Śl. (gmina Leśnica) w namiocie festynowym ustawionym na boisku sportowym.

Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy źródło: http://stowarzyszenie.lesnica.pl/

Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy źródło: http://stowarzyszenie.lesnica.pl/

  • Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy

po raz trzydziesty drugi Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji organizuje Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023.

Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica. źródło: http://stowarzyszenie.lesnica.pl/

Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica. źródło: http://stowarzyszenie.lesnica.pl/

(..) odbędzie się w niedzielę 4 czerwca 2023 r. w Górze Św. Anny (w dniu pielgrzymki mniejszości narodowych) w namiocie festynowym ustawionym obok Domu Pielgrzyma. {2}

Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego podjęte 22 marca 2023 roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego podjęte 22 marca 2023 roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Skład Zarządu na lata 2023-2027 tworzą:

Łukasz Jastrzembski  – Przewodniczący Zarządu

Rafał Bartek               – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Marcin Wycisło         – Skarbnik

Waldemar Gaida        – Sekretarz

herb Leśnica / Leschnitz

Krzysztof Cebula       – Członek Zarządu

Ryszard Galla            – Członek Zarządu

Hubert Ibrom             – Członek Zarządu

Tomasz Kandziora     – Członek Zarządu

Andrzej Kasiura         – Członek Zarządu.[3]

KRS: 0000047662

Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora