Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej W Bydgoszczy (TMN)/Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Bromberg

  1. Dom
  2. »
  3. Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej W Bydgoszczy (TMN)/Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Bromberg
Description:

Bydgoszcz (Bromberg) - (TMN) ; źródło fot. https://deutsche-schutzgebiete.de/

Bydgoszcz (Bromberg) - (TMN) ; źródło fot. https://deutsche-schutzgebiete.de/

Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej W Bydgoszczy (TMN)/Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Bromberg

Cele działania TMN w Bydgoszczy

Celem powołania towarzystwa jest mobilizowanie obywateli polskich pochodzenia niemieckiegodo aktywnego udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i więzów narodowościowych, kulturowych oraz językowych pomiędzy ludnością pochodzenia niemieckiego, mieszkającą na terenie działania towarzystwa, szczególnie:

A) poszerzania wiedzy o historii i kulturze narodu niemieckiego,

B) popularyzowania i nauczania języka niemieckiego,

C) nawiązywania łączności społeczno-kulturalno-oświatowej z instytucjami niemieckimi, ogniskującymi na życie społeczno-kulturalno - oświatowe w krajach narodu niemieckiego,

D) współdziałanie z organizacjami i instytucjami polskimi i niemieckimi o podobnych celach dla pogłębiania wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy narodami polskim i niemieckim,

E) działanie na rzecz ograniczenia wyjazdów obywateli pochodzenia niemieckiego na stałe z Rzeczypospolitej Polskiej,

F) popularyzowanie osiągnięć kulturalno - oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych krajów narodu niemieckiego,

TMN Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej W Bydgoszczy

TMN Towarzystwo Mniejszości   Niemieckiej W Bydgoszczy

G) działanie na rzecz ochrony niemieckiej spuścizny kulturowej na terenie działania towarzystwa,

H) występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych, nurtujących ludność pochodzenia niemieckiego, zamieszkałą na terenie działania towarzystwa,

I) umacnianie tożsamości narodowej,

J) umożliwienie współobywatelom polskim korzystania z księgozbioru biblioteki towarzystwa, czasopism niemieckich, materiałów do nauki języka niemieckiego, uczestnictwa obywateli polskich, niebędących członkami towarzystwa, w kursach języka niemieckiego organizowanych przez towarzystwo. zapraszanie na różnego rodzaju spotkania, celem wzajemnego współdziałania w duchu przyjaźni i zwalczania uprzedzeń narodowościowych.[1]

Zarząd

Bogusław Józef Hoffmann – Przewodniczący Zarządu
Michael Lehmann – I Zastępca Przewodniczącego
Grzegorz König – II Zastępca Przewodniczącego
Anna Tadych – Sekretarz
Olga Jagałła – Skarbnik
Roman Rahn – Członek Zarządu
Andrzej Robaszkiewicz – Członek Zarządu

Numer KRS: 0000089128

Bydgoszcz (Bromberg) ; źródło fot. https://polona.pl

Bydgoszcz (Bromberg) ; źródło fot. https://polona.pl

Contact Information
Phone: +48500242420
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora