Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku/ Bund der Deutschen Minderheit in Danzig

 1. Dom
 2. »
 3. Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku/ Bund der Deutschen Minderheit in Danzig
Description:

Gdańsk ( Danzig) ZMN w Gdańsku

Gdańsk ( Danzig) ZMN w Gdańsku

Epigramat heraldyczny In Dantiscanorum insignia, Jan Hasentödter, 1569 ( za: gdansk.gedanopedia.pl)

Epigramat heraldyczny In Dantiscanorum insignia, Jan Hasentödter, 1569 ( za: gdansk.gedanopedia.pl)

Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku (ZMN w Gdańsku), Bund der Deutschen Minderheit in Danzig

Cele Statutowe 

Celami związku realizowanymi poprzez działalność społeczno-kulturalno-oświatową są:

 1. Integracja środowisk mniejszości niemieckiej w rozumieniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.
 2. Propagowanie i wspieranie działań na rzecz zachowania niemieckiego języka, kultury tradycji i tożsamości.
 3. Popularyzacji języka, kultury i tradycji niemieckiej.
 4. Wyrażanie, podtrzymywanie i ochrona świadomości historycznej wspólnoty narodowej.
 5. Współpraca z władzami, urzędami i instytucjami rzeczpospolitej polskiej oraz podobnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą.
 6. Nawiązywanie łączności społeczno-kulturalno-oświatowej i gospodarczej z instytucjami spoza granic rzeczpospolitej.
 7. reprezentowanie członków związku wobec instytucji i władz państwowych.
 8. Tworzenie podstaw lepszego wzajemnego zrozumienia i współpracy między wszystkimi mniejszościami narodowymi i etnicznymi w rzeczpospolitej polskiej [1]

Prowadzone działania

Realizacja projektów kulturalnych w zakresie zacieśniania stosunków polsko - niemieckich.
Kursy języka niemieckiego. [2]

Przewodniczący: Roland Hau

KRS 0000089348

Gdańsk ( Danzig) ZMN w Gdańsku

Gdańsk ( Danzig) ZMN w Gdańsku

Ilustracje Pochodzą Z Https://Deutsche-Schutzgebiete.De/Wordpress/ Oraz Https://Gdansk.Gedanopedia.Pl/
Contact Information
Phone: 58 341 14 27

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora