Polski Klub Ekologiczny – Koło Miejskie w Gliwicach

  1. Dom
  2. »
  3. Polski Klub Ekologiczny – Koło Miejskie w Gliwicach
Description:

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach (PKE Gliwice)

Koło Miejskie w Gliwicach to lokalny oddział Polskiego Klubu Ekologicznego, jednej z wiodących pozarządowych organizacji ekologicznych działających na terenie Polski.

PKE Gliwice

Koło w Gliwicach funkcjonuje od ponad 30 lat – zostało założone w 1988 roku, zyskując osobowość prawną 6 stycznia 1993 roku i wpis do rejestru stowarzyszeń 22 marca 2001 roku.

Misją Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach jest kształtowanie świadomości ekologicznej, świadczenie powszechnej edukacji ekologicznej, poprawa stanu środowiska przyrodniczego Polski oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego kraju. Misja jest wcielana w życie poprzez realizację projektów krajowych i międzynarodowych. W ramach projektów Klub współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami lokalnymi, ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi instytucjami. Klub jest także członkiem sieci organizacji, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej, w tym: Koalicji Żywa Ziemia, Friends of the Earth Europe, Pesticide Action Network, Coalition Clean Baltic.

green plant on persons hand

Działania podejmowane przez Klub mają charakter informacyjny i edukacyjny. Są one skierowane do szerokiej grupy odbiorców, od dzieci w wieku przedszkolnym po seniorów, od laików po ekspertów w swoich dziedzinach, takich jak np. doradcy rolniczy. W zakres realizowanych przez Klub działań wchodzi tworzenie materiałów edukacyjnych, takich jak broszury, raporty, analizy, materiał audiowizualny, jak i również organizacja spotkań, konferencji, warsztatów i wycieczek studyjnych na terenie kraju i za granicę.

Wybrane przykłady projektów PKE Gliwice z kilku ostatnich lat to:

1. Projekt Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych,

realizowany w latach 2019-2022. Dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu było zaradzenie problemowi spływu
powierzchniowego związków azotu i fosforu, który ma miejsce w wyniku niezbilansowanej
gospodarki rolnej – nadmiernego stosowania nawozów mineralnych. Jednym z efektów spływu jest eutrofizacja Bałtyku, na skutek której obumierają gatunki flory i fauny.
W ramach projektu przeprowadzono serię warsztatów dla doradców rolnych, zorganizowano
międzynarodową konferencję w Warszawie oraz stworzono materiały informacyjne, w tym kurs e- learningowy, kalkulator strat nawozowych i dawki azotu i materiał wideo. Relacje z wydarzeń oraz powstałe w ramach projektu materiały są dostępne online pod adresem:

Kalkulator strat nawozowych można pobrać ze sklepu:

2. Projekt Rozwój agroturystyki i turystyki ekologicznej w Armenii,

realizowany w latach 2019-2021, dofinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju agro-ekoturystyki w ormiańskiej wiosce Solak. Pomimo tego, że turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodu Armenii, turystyka zrównoważona (np. ekoturystyka) nie miała wystarczającego wsparcia w rozwoju. Ten projekt, realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Armenii, Słowacji, Węgier i Czech miał za zadanie zmienić tą sytuację. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty dla mieszkańców wioski Solak, w których przekazane zostały informacje na temat sposobów prowadzenia zrównoważonej turystyki. Ponadto PKE Gliwice, we współpracy z partnerami ze Słowacji, Węgier i Czech przygotowali podręcznik ilustrujący różne rodzaje agro-ekoturystyki wraz z przykładami z krajów partnerskich. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim i ormiańskim na podstronie projektu:

Nowy Zielony Ład - Cele strategii Od pola do stołu. Ilustracja pochodzi z wydawnictwa PKE Gliwice

Nowy Zielony Ład – Cele strategii Od pola do stołu. Ilustracja pochodzi z wydawnictwa PKE Gliwice

3. Nowy Zielony Ład czy bezład?

Projekt ACT 4 CAP: Citizen engagement towards a sustainable Europe, realizowany w latach 2019- 2020 i jego kontynuacja BRIng the Dialogue – Green European Deal and the CAP, realizowany w latach 2021-2022, oba finansowane w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej i realizowane na polu międzynarodowym w ramach sieci Friends of the Earth Europe. Celem projektów było szerzenie informacji na temat Wspólnej Polityki Rolnej, jej związku z Europejskim Zielonym Ładem i jej wpływu na środowisko, klimat jak i również na przeciętnego mieszkańca Europy. Oba projekty miały szczególne znaczenie z uwagi na proces wykształcania się nowej WPR 2023-2027. W ramach projektów Polski Klub Ekologiczny w Krakowie przeprowadził warsztaty, webinary, oraz opublikował materiały informacyjne i edukacyjne, w tym polskie tłumaczenie przygotowanego w ramach projektu BRIng the Dialogue – Green European Deal and the CAP raportu Plany strategiczne
WPR: Nowy Zielony Ład czy bezład?

O powyższej kwestii można przeczytać i na naszym portalu

worms eye view of forest during day time

4, Projekt Enclaves of Life,

realizowany w latach 2020-2023, dofinansowany w ramach programu Erasmus+. Realizowany we współpracy z partnerami z Czech i Estonii, celem projektu było zwrócenie uwagi na różnorodność funkcji pełnionych przez małe lasy prywatne. W ramach projektu odbyły się warsztaty międzynarodowe, po dwa w każdym kraju partnerskim, w których brali udział młodzi ludzie
– studenci leśnictwa oraz kierunków przyrodniczych i środowiskowych, jak i również pasjonaci przyrody. W trakcie warsztatów młodzież mogła zapoznać się z unikalnymi walorami lasów odwiedzanych krajów oraz poznali różne sposoby gospodarki lasami – nie tylko te skupione na produkcji drewna, ale również te, które eksponowały walory estetyczne, historyczne i kulturowe tych cennych ekosystemów. W ramach projektu powstał również podręcznik przeznaczony dla właścicieli ziemskich, którzy są zainteresowani stworzeniem własnej „enklawy życia” na swoim terenie – miejsca, które mogłoby pełnić cenne dla środowiska i dla ludzi funkcje. Podręcznik, wraz z innymi materiałami projektowymi można znaleźć na podstronie projektowej: https://pkegliwice.pl/enclaves-of-life-2020-2023/

Opisane powyżej projekty to tylko niektóre przykłady działań podejmowanych przez Klub. Klub regularnie angażuje się w tematykę dotyczącą zrównoważonego rolnictwa, zdrowej żywności, wylesiania, klimatu i środowiska. Więcej na temat projektów i działań Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach można znaleźć na stronie internetowej i Facebooku Klubu:

Strona została przygotowana przez:

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach

Prezes PKE Gliwice – Ewa Maria Hajduk

KRS:0000002066

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora