Polski Klub Ekologiczny –  Okręg Środkowo-Wschodni

 1. Dom
 2. »
 3. Polski Klub Ekologiczny –  Okręg Środkowo-Wschodni
Description:

Polski Klub EkologicznyOkręg Środkowo-Wschodni (PKE Lublin)

Polski Klub Ekologiczny -  Okręg Środkowo-Wschodni (PKE Lublin)

Polski Klub Ekologiczny -  Okręg Środkowo-Wschodni (PKE Lublin)

Cele Statutowe PKE Lublin:

 1. Uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa,
 2. Ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona człowieka, zwierząt, ochrona krajobrazu naturalnego, ładu przestrzennego oraz dziedzictwa kulturowego,
 3. Kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,
 4. Powszechna edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym kształcenie ustawiczne,
 5. Poprawa jakości środowiska człowieka,
 6. Integracja europejska oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dbałości o sprawiedliwy rozwój społeczny,
 7. Wspieranie procesów demokratyzacji społeczeństwa oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 8. Upowszechnianie zrównoważonego modelu turystyki i krajoznawstwa oraz gospodarowania czasem wolnym. [1]

O Historii Polskiego Klubu Ekologicznego przeczytacie na stronie poświęconej PKE Małopolska.

Contact Information

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora