Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski (PKE Poznań)

 1. Dom
 2. »
 3. Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski (PKE Poznań)
Description:

Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wielkopolski (PKE Poznań)

Photo by Jan Kopřiva / PKE Poznań

Photo by Jan Kopřiva / PKE Poznań

Cele Statutowe:

 1. uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa,
 2. ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona człowieka, zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego,
 3. ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
 4. kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,
 5. powszechna edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym kształcenie ustawiczne,
 6. poprawa jakości środowiska człowieka,
 7. integracja europejska oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami w zakresie ochrony środowiska,
 8. wspieranie procesów demokratyzacji społeczeństwa oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. [1]

O Historii Polskiego Klubu Ekologicznego przeczytacie na stronie poświęconej PKE Małopolska.

Prezes: Jerzy Juszczyński

Numer KRS: 0000008629

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora