Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej / Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM)

 1. Dom
 2. »
 3. Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej / Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM)
Description:
Olsztyn (Allenstein). źródło: deutsche-schutzgebiete.de

Olsztyn (Allenstein). źródło: deutsche-schutzgebiete.de

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej / Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM)

AGDM

AGDM

Cele Statutowe AGDM

 1. Utrzymanie jedności kulturowej, umocnienie tożsamości członków stowarzyszenia oraz integrację całego środowiska mniejszości niemieckiej.
 2. Wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska mniejszości niemieckiej oraz występowanie na rzecz jego potrzeb społecznych, socjalnych, kulturalnych i oświatowych wobec władz państwowych i samorządowych, a także kościelnych oraz podobnych stowarzyszeń.
 3. Przyczynianie się do rozwijania szacunku dla różnorodnych wartości kultury niemieckiej i rozszerzanie wiedzy o jej wartościach kulturowo-społecznych.
 4. Pielęgnowanie i popularyzowanie języka i kultury niemieckiej.
 5. Tworzenie podstaw do lepszego, wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodem polskim i niemieckim.
 6. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej.
 7. Upowszechniania wartości kultury niemieckiej w kraju i za granicą.
 8. Gromadzenia, dokumentowania i ochrony dóbr kultury niemieckiej.
 9. Reprezentowanie członków stowarzyszenia w zakresie ich działalności statutowej.
Herb Olsztyna / Allenstein źródło: https://www.bildarchiv-ostpreussen.de

Herb Olsztyna / Allenstein źródło: https://www.bildarchiv-ostpreussen.de

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej podpisało

trzy umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie:
– dnia 27.02.2023 na realizację zadania „Wydawanie czasopisma Allensteiner Nachrichten
– dnia 20.02.2023 na realizację zadania „Sztuka tkactwa – chrońmy przed zapomnieniem”
– dnia 16.03.2023 na realizację zadania „Obsługa księgowa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie Domu Kopernika”

„Allensteiner Nachrichten”

CzasopismAllensteiner Nachrichten wydawane jest przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej 

AGDM

od 2003 roku. Od tego czasu stało się ważną wizytówką stowarzyszenia, jak również mniejszości niemieckiej na terenie Warmii i Mazur. Jest to niemieckojęzyczny miesięcznik poświęcony szerokiej problematyce funkcjonowania mniejszości niemieckiej. Czasopismo skierowane jest do członków stowarzyszenia, do byłych mieszkańców Olsztyna, bądź powiatu olsztyńskiego, mieszkających obecnie w Niemczech, ale również do wszystkich zainteresowanych działalnością stowarzyszenia, historią oraz kulturą Niemiec, bądź regionu, a także językiem niemieckim.
Na łamach miesięcznika zamieszczane są informacje dotyczące aktualnej działalności stowarzyszenia, czyli o planowanych projektach, spotkaniach, wystawach czy świętach. Przekazywane są sprawozdania z ich realizacji, połączone często z fotorelacją. W gazecie pojawia się wiele artykułów z zakresu literatury oraz sztuki, publikacje historyczne, w których opisywane są m.in. dawne tradycje, obyczaje, czy wspominane są osoby znane, zasłużone.(…)

Allensteiner Nachrichten

Allensteiner Nachrichten

Szeroki zakres tematyczny, łatwa dostępność, możliwość współredakcji przyczyniają się do tego, że miesięcznik odgrywa bardzo ważną rolę w przekazywaniu dziedzictwa kulturowego, poszerzania wiedzy m.in. w zakresie historii społeczności mniejszości niemieckiej, czy historii miasta i regionu oraz pielęgnowaniu języka niemieckiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bawarskiego Ministerstwa Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku

Olsztyn (Allenstein). źródło: deutsche-schutzgebiete.de

Olsztyn (Allenstein). źródło: deutsche-schutzgebiete.de

Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych

organizowany jest przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

AGDM

od 1992 roku.

Głównym celem projektu jest integracja różnych grup mniejszości narodowych i etnicznych oraz przedstawienie ich dorobku artystycznego i kulturalnego. Coroczne spotkania sprzyjają budowaniu współpracy i porozumienia pomiędzy mniejszościami. Za każdym razem odwiedzają nas nowe grupy z różnych regionów kraju. Otwarty charakter spotkania sprzyja zainteresowaniu innych osób kulturą i działalnością grup mniejszościowych, które z kolei mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku kulturowego.

Uczestnictwo w festynie wzbudza poczucie tolerancji, szacunku, a nawet podziwu w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych. Ich przedstawiciele mają okazję do omówienia tematów dotyczących funkcjonowania poszczególnych organizacji.

Bogactwo kulturowe, które prezentowane jest podczas imprezy ukazuje unikatowość mieszanki narodowości, kultur i religii, jaką daje występowanie mniejszości narodowych w Polsce. W poprzednich latach gościliśmy przedstawicieli mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej, karaimskiej, tatarskiej, łemkowskiej, kaszubskiej, romskiej.

Olsztyn (Allenstein). źródło: deutsche-schutzgebiete.de

Olsztyn (Allenstein). źródło: deutsche-schutzgebiete.de

„Historia lokalna”

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

AGDM

od roku 2003 uczestniczy w projekcie pn. „Historia lokalna” stworzonym przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Olsztyn jest miastem o bardzo barwnej i zarazem skomplikowanej historii.

Projekt „Historia lokalna” umożliwia nam zaprezentowanie historii miasta skupioną na detalach, postaciach, budynkach. To one są rzeczywistymi świadkami tego co było i potrafią „opowiedzieć” historię miasta, nie tylko na podstawie wielkich powszechnie znanych wydarzeń historycznych. Podejmujemy ciekawe tematy, które dotyczą bardzo szerokiej tematyki.

Dlatego przypominamy o nich, szczególnie, żeby osobom młodym pokazać, że historia to nie jest coś co było gdzieś i kiedyś, ale coś co jest trwale związane ze światem współczesnym. Dotychczasowe działania z zakresu „Historii lokalnej” cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród członków stowarzyszenia, ale również mieszkańców Olsztyna.

W roku 2005 ukazała się książka „Warmia Mazury – mozaika kultur i narodów”, w której zebrane zostały referaty wygłoszone do tej pory w Olsztynie. Oprócz spotkań poświęconych tematyce historycznej odbywają się odczyty dotyczące tradycji, kultury, promowane są nowe pozycje książkowe tematycznie związane z Olsztynem.

Herb Olsztyna (Allenstein). źródło: deutsche-schutzgebiete.de

Herb Olsztyna (Allenstein). źródło: deutsche-schutzgebiete.de

Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez nasze Stowarzyszenie

AGDM

to piękne nawiązanie do niemieckich tradycji świątecznych. Projekt na stałe wpisał się w kalendarz naszych spotkań. W ten szczególny, przedświąteczny czas członkowie mniejszości niemieckiej, jak i osoby zainteresowane spotykają się w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, by doświadczyć pięknej tradycji niemieckiej, a także by posłuchać bądź pośpiewać kolędy w języku niemieckim.

Jarmarki Bożonarodzeniowe w Niemczech są bardzo popularne. W każdym mieście organizowany jest przynajmniej jeden, a w większych miastach nawet kilka jarmarków świątecznych. Pięknie udekorowane stoiska kuszą kolorami, czy wyrobami rękodzielniczymi. Nad tym wszystkim unosi się zapach grzanego wina, choinek, a w tle rozbrzmiewają kolędy oraz piosenki świąteczne. Jarmarki usytuowane są głównie w centrach miast, na placach, targowiskach. Aby w choć minimalnym stopniu przybliżyć tą tradycję, organizujemy Jarmark Bożonarodzeniowy w podwórzu naszej siedziby. Centralne położenie Domu Kopernika oraz duży dziedziniec dają możliwości realizacji tego projektu. W Jarmarku może wziąć udział każdy zainteresowany bez względu na wiek.

W ramach imprezy staramy się organizować gry i zabawy dla najmłodszych, poczęstunek świątecznymi potrawami i napojami, czy uroczysty koncert świąteczny. Na udekorowanych stoiskach można obejrzeć lub kupić ręcznie robione bombki i ozdoby choinkowe, jak i inne wyroby rękodzielnicze. Spotkaniu cały czas towarzyszy przyjemna, rodzinna atmosfera. Coroczny Jarmark jest wydarzeniem jednodniowym.

Olsztyn (Allenstein). źródło: deutsche-schutzgebiete.de

Olsztyn (Allenstein). źródło: deutsche-schutzgebiete.de

Grupa Młodzieżowa "Ermis"

Grupa Młodzieżowa “Ermis”

Grupa Młodzieżowa „Ermis” istnieje od 1992 roku i zaprasza do współdziałania osoby w wieku od 16 do 29+ lat. Do grupy należą nie tylko członkowie mniejszości niemieckiej z Warmii i Mazur, ale także młodzi ludzie zainteresowani językiem niemieckim, historią i kulturą niemiecką oraz szeroką działalnością grupy. Podczas regularnych comiesięcznych spotkań – tzw. Ermisówek, które odbywają się w Domu Kopernika w Olsztynie, planowane i omawiane są realizowane projekty. W trakcie zabaw młodzież ma możliwość poznawania siebie i języka niemieckiego.

Od początku działalności grupa ściśle współpracuje z niemiecką grupą młodzieżową Gemeinschaft Junges Ermland (GJE). Wraz z nią przeprowadzono wiele polsko-niemieckich spotkań młodzieży o tematyce polityczno-społecznej, które w większości finansowo wsparte zostały przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Od 1994 prowadzona jest współpraca także z organizacją Aktion West-Ost w BDKJ (Związku Katolickiej Młodzieży Niemieckiej).
Wspólnie z Aktion West-Ost młodzież przygotowała i przeprowadziła wiele spotkań międzynarodowych w Niemczech, Polsce, Czechach, Ukrainie i Litwie.

Poprzez szereg kontaktów z Niemcami oraz poprzez spotkania w regionie grupa Ermis jest grupą otwartą i zmotywowaną. Grupa Ermis widzi swoje zadanie przede wszystkim w pracy, która pogłębia i wspiera zrozumienie między młodzieżą z Niemiec i Polski.

Przewodnicząca: Kristina Plocharska

KRS 0000019586

Informacje pochodzą z oficjalnego portalu

AGDM

a fotografie z portalu: deutsche-schutzgebiete.de

Contact Information
Phone: 89/523 69 90
Website:
Email: biuro@agdm.pl

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora