Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Dom
 2. »
 3. Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej
Description:

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej BJDM

Bund Der Jugend Der Deutschen Minderheit

Myślimy śmiało o przyszłości, ale budujemy ją na solidnych fundamentach – wartościach i strukturach, na których pracowali członkowie i członkinie BJDM od 1992 roku do teraz.

Organizacja Mniejszości Niemieckiej powstała tuż po upadku dyktatury komunistycznej w latach 90. XX wieku. W Polsce dążono wówczas do odtworzenia dobrych relacji z naszymi sąsiadami, czego efektem było podpisanie Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Republiką Federalną Niemiec. Na mocy tego dokumentu zobowiązano się do uszanowania praw mniejszości niemieckiej w Polsce. To sprawiło, że osoby deklarujące narodowość niemiecką mogły swobodniej manifestować swój związek z sąsiednią kulturą.
Zaczęły tworzyć się towarzystwa społeczno-kulturalne, przeradzające się w coraz bardziej sformalizowane organizacje. Młodzież mniejszości niemieckiej spotykała się na wspólnych zajęciach tanecznych, muzycznych czy językowych. Wtedy działały w Polsce dwie duże organizacje, zrzeszające młodzież pochodzenia niemieckiego. Wkrótce połączyły się z czysto pragmatycznych powodów, tworząc Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, znany obecnie jako BJDM.[1]

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej BJDM

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej BJDM

Związek młodzieży mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej stawia sobie następujące cele:

 1. Pielęgnowanie i popularyzacja języka niemieckiego, dorobku kulturalnego, sztuki oraz tradycji narodu niemieckiego.
 2. Budowanie, rozszerzenie, umacnianie i wspieranie przyjaznych stosunków młodzieży Niemieckiej z innymi grupami społecznymi.
 3. Promocja i wspieranie kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych członków Związku.
 4. Reprezentowanie na forum publicznym interesów młodzieży pochodzenia Niemieckiego, a w szczególności członków związku.
 5. Włączanie się do międzynarodowej wymiany młodzieżowej i studenckiej.
 6. Zaspokajanie potrzeb młodzieży pochodzenia niemieckiego.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 9. Działalność charytatywna.
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 12. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 14. Promocja nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 15. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.
 16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 18. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami z szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko niemieckich.
 19. Promocja i organizacja wolontariatu. [2]

BJDM

BJDM

BJDM wydaje swoje czasopismo Antidotum

Antidotum

to kwartalnik redagowany przez uzdolnionych dziennikarzy w pięknej, nowoczesnej oprawie graficznej. Udostępniamy go online lub wysyłamy wersję fizyczną na terenie całej Polski.

Tworzony przez młodych dla młodych!

Antidotum to kwartalnik redagowany przez uzdolnionych dziennikarzy w pięknej, nowoczesnej oprawie graficznej. Udostępniamy go online lub wysyłamy wersję fizyczną na terenie całej Polski. Warto zapisać się na listę subskrybentów – wydania papierowe to pełne, czytelnicze i wizualne doświadczenie.

Antidotum pomaga czytelnikom być na bieżąco z aktualnymi działaniami i wydarzeniami organizowanymi przez BJDM. Redakcja czasopisma to młodzi pasjonaci, którzy w wolnym czasie piszą artykuły na bliskie im tematy związane z kulturą, sztuką, ochroną środowiska, sportem i podróżami. Misją Antidotum jest oddanie głosu młodzieży w sprawach, które są dla niej ważne, oraz zapewnienie kontaktu z niemiecką kulturą i językiem.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. [3]

Poniżej znajduje się aktualny numer.

KRS podaje, że Przewodniczącym Zarządu jest Oskar Maksymilian  Zgonina

Na oficjalnej stronie Przewodniczącą jest Weronika Koston

Numer KRS: 0000261973

BJDM jest stowarzyszone ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VDG)

Contact Information
Website:
Email: biuro@bjdm.eu

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora