Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu

  1. Dom
  2. »
  3. Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu
Description:

Wrocław / Breslau źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Wrocław / Breslau źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

DSKG Breslau/ Niemieckie Towarzystwo Kulturalno - Społeczne we Wrocławiu

Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft in Breslau 

DSKG Breslau / Niemieckie Towarzystwo Kulturalno - Społeczne we Wrocławiu

DSKG Breslau / Niemieckie Towarzystwo Kulturalno - Społeczne we Wrocławiu

DSKG Breslau / Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu

jest organizacją skupiającą Niemców mieszkających we Wrocławiu i okolicy. Członkami mogą zostać również osoby nie mające pochodzenia niemieckiego, ale pragnące uczestniczyć w życiu kulturalnym Towarzystwa. Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i popularyzowanie języka niemieckiego oraz tradycji i kultury Dolnego Śląska. Jednym z głównych zadań jest przekazywanie historii Dolnego Śląska i dorobku kulturowego na tym terenie. Innym celem jest utrzymywanie i stałe rozszerzanie kontaktów ze społecznością polską i przedstawicielami władz samorządowych oraz współpraca z nimi.[1]

Cele Statutowe

  1. Pielęgnowanie i popularyzacja języka niemieckiego, dorobku kulturalnego, sztuki oraz tradycji narodu niemieckiego i nauczanie języka niemieckiego.
  2. Umacnianie przyjaznych stosunków ludności niemieckiej z ludnością polską.
  3. Udzielanie pomocy członkom niemieckiego towarzystwa kulturalno - społecznego w trudnych sytuacjach życiowych.
  4. Zaspokajanie potrzeb ludności pochodzenia niemieckiego, reprezentowanie na forum publicznym interesów członków niemieckiego towarzystwa kulturalno - społecznego.
  5. Promowanie postaw obywatelskich i budowa społeczeństwa obywatelskiego.
  6. Zachowanie i promocja różnorodności kulturowej regionu.
  7. Wspieranie postaw proekologicznych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju[2]

Wrocław / Breslau źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Wrocław / Breslau źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Oferta:

Biblioteka

Duże znaczenie dla kultywowania kultury niemieckiej ma biblioteka NTKS. Oprócz literatury niemieckojęzycznej udostępnia ona członkom Towarzystwa, uczestnikom naszych kursów języka niemieckiego i na życzenie innym zainteresowanym osobom także prace z zakresu historii, podręczniki, encyklopedie itp. Priorytetowo w zbiorach biblioteki traktowana jest historia i sztuka Śląska. W przestronnej czytelni znajdują się również książki dla dzieci i niemieckie czasopisma.

Wycieczki

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne organizuje regularnie dla swoich członków  wycieczki regionalne oraz wycieczki do Niemiec.

Letnie warsztaty językowe

Gdy tylko pandemia na to pozwoli:

Każdego roku w czasie wakacji Niemieckie Towarzystwo Kulturalno- Społeczne organizuje obóz językowy dla dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej w pięknym rejonie Karkonoszy. Nauka przez zabawę i doskonalenie umiejętności językowych jak również zajęcia sportowe i artystyczne to najważniejsze elementy programu tego obozu.

Wrocław / Breslau źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Wrocław / Breslau źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Wydawnictwa.

Seria komiksowa

Nasz serial komiksowy „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” już jest tutaj dostępny online!

W ilustrowanych historiach prezentowane są trzymające w napięciu i skomplikowane ścieżki życia śląskich „pionierek” i „pionierów”, a uzupełniają je zadania do nauki języka niemieckiego.

„Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty”

to wspólny projekt Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu i Instytutu Goethego w Krakowie. Projekt realizowany jest ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu ds. Relacji Międzynarodowych (ifa) i Instytutu Goethego w Krakowie.

Zarząd

Od 21 sierpnia 2021 w skład zarządu Niemieckiego Towarzystwa wchodzą:

Krystyna Kadlewicz – Przewodnicząca Zarządu

Witold Hanak – Zastępca Przewodniczącej

Jadwiga Zawada – Członek Zarządu

Numer KRS 0000107707


Contact Information
Phone: 71 361 62 06
Website:
Email: biuro@ntks.pl

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora