Niemieckie Towarzystwo Oświatowe / Deutsche Bildungsgesellschaft (DBG)

 1. Dom
 2. »
 3. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe / Deutsche Bildungsgesellschaft (DBG)
Description:

 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe (NTO)

Deutsche Bildungsgesellschaft (DBG)

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe inicjuje i wspiera projekty, mające na celu pogłębienie znajomości języka niemieckiego oraz łączy to zadanie z projektami kulturalnymi.
Naszą pracą w dziedzinie kultury chcemy propagować wiedzę na temat dóbr kultury niemieckiej oraz wzbudzać zainteresowanie możliwie dużej grupy odbiorców wielokulturowym dziedzictwem Śląska.
Naszym celem długofalowym jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy to uczestnicy projektów przejmują inicjatywę współtworzenia tzw. kultury wysokiej. Dodatkowym celem, jaki sobie stawiamy, jest obok poszerzenia wiedzy uczestników na temat kultury niemieckiej także popularyzacja języka. Poprzez realizację projektów kulturowych wspieramy nie tylko rozwój kultury niemieckiej, ale i wzbogacamy pejzaż kulturowy regionu.[1]

Deutsche Bildungsgesellschaft (DBG) prowadzi swój kanał na YouTube

Wydawnictwa:

Nasz serial komiksowy „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” już jest tutaj dostępny online!

W ilustrowanych historiach prezentowane są trzymające w napięciu i skomplikowane ścieżki życia śląskich „pionierek” i „pionierów”, a uzupełniają je zadania do nauki języka niemieckiego:

 • Von Breslau zum Mond
  Po polsku: Z Wrocławia na księżyc
 • Frau Doktor, bitte! – die Geschichte von Clara Immerwahr
  Po Polsku: Pani Doktor, proszę! – historia Clary Immerwahr
 • Grenzgänger zwischen den Welten – Emin Pascha
  Po Polsku: Podróżnik między światami – Emin Pascha

„Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” to wspólny projekt Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu i Instytutu Goethego w Krakowie.

Projekt realizowany jest ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu ds. Relacji Międzynarodowych (ifa) i Instytutu Goethego w Krakowie. [2]

Przewodniczący: Waldemar Gielzok

Numer KRS:

Deutsche Bildungsgesellschaft (DBG) stowarzyszone jest ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG)


Contact Information
Phone: 77/4130978
Website:
Email: dbg@vdg.pl

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora