Instytut Marpy

  1. Dom
  2. »
  3. Instytut Marpy
Description:

Instytut Marpy

został założony w Szczecinie w 1998 jako inicjatywna uczniów Khenpo Tsultrima Giamtso Rinpoczego.

Instytut Marpy - Khenpo Rinpocze

Instytut Marpy - Khenpo Rinpocze

Khenpo to urodzony w Tybecie, jeden z najbardziej wykształconych i doświadczonych mistrzów medytacji w tradycji njingma i kagju. Rinpocze od lat siedemdziesiątych podróżuje i naucza [buddyzm tybetański] również na zachodzie. [1]
Khenpo tsültrim gyamtso rinpocze jest wybitnym uczonym Tybetańskiego buddyzmu . Szeroko naucza na Zachodzie, często poprzez pieśni urzeczywistnienia, zarówno własne, jak i skomponowane przez Milarepę i innych mistrzów z przeszłości.(..)
klasztorze Tsurphu , historycznej siedzibie linii Karma Kagyu , Rinpocze kontynuował szkolenie pod okiem przywódcy linii, XVI Gyalwa Karmapy i innych mistrzów. studiował i doskonalił wiedzę buddyjską i otrzymał stopień Khenpo od XVI Karmapy oraz równoważny stopień Gesze Lharampa od XIV Dalajlamy . Pod kierunkiem Karmapy osiedlił się później w Bhutanie, gdzie zbudował klasztor, ośrodek odosobnień i szkołę.

Instytut Marpy - Khenpo Rinpocze

Instytut Marpy - Khenpo Rinpocze

Wraz z Khenczen Thrangu Rinpocze , Khenpo Rinpocze służył jako główny nauczyciel w shedra (kolegium klasztornym) w klasztorze Rumtek , siedzibie Karmapy na wygnaniu. Jako taki wyszkolił wszystkich głównych dzierżawców linii Karma Kagyu . Wykładał też intensywnie na całym świecie.
Rinpocze jest także głównym nauczycielem Dzogczen Ponlopa Rinpocze i jest bardzo blisko związany z jego organizacją Nalandabodhi . Intensywnie naucza również w społeczności buddyjskiej Szambali . Rinpocze jest także głównym nauczycielem Lamy Shenpena Hookhama ,[2]

Instytut Marpy - Khenpo Rinpocze

Instytut Marpy - Khenpo Rinpocze

Khenpo tsültrim gyamtso rinpocze założył Fundację Marpa

Fundacja Marpa jest amerykańską religijną korporacją non-profit (501c3) założoną w 1994 roku pod duchowym kierownictwem Khenpo Tsültrim Gyamtso Rinpocze.

Celem Fundacji jest wspieranie studiowania, praktykowania i przekazywania buddyzmu zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Aby zrealizować tę misję, Fundacja poświęca się:

  • Zapewnienie edukacji, zdrowia i dobrobytu mniszkom Khenpo Tsültrima Gyamtso Rinpocze mieszkającym w Tek Chok Ling (Nepal), Karma Drubdey (Bhutan), Drolma Puk (Nyemo, Tybet) i Rangjung Chorten (Nyemo, Tybet);
  • Dzielenie się naukami Khenpo Rinpocze poprzez tworzenie cyfrowych archiwów nagrań audio i wideo jego nauk;
  • Rozpowszechnianie nauk Khenpo Rinpocze i jego linii buddyjskiej poprzez programy nauczania, tłumaczenie i publikację książek w wielu językach oraz publikację cyfrowych nagrań audio i wideo z naukami;

Zapewnianie wsparcia starszym, niepełnosprawnym lub zubożałym praktykującym buddyzm w Bhutanie, Nepalu i Tybecie.
Przez ostatnie lata głównymi działaniami Fundacji Marpy było wspieranie dwóch głównych klasztorów Khenpo Rinpocze, Tek Chok Ling ( Nepal) i Karma Drubdey (Bhutan ), oraz tworzenie cyfrowych archiwów nagrań audio i wideo jego nauk.

Fundacja Marpa angażuje się również w międzynarodowe zbieranie funduszy, aby zapewnić zasoby,  kapitał, siłę roboczą i wiedzę dla szeregu projektów przewidzianych przez Rinpocze w celu wspierania społeczności  studentów i praktykujących Dharmę na całym świecie.[3]

Dzogczen Ponlop Rinpocze

Dzogczen Ponlop Rinpocze

Duchowym Patronem Fundacji Marpa jest

Dzogczen Ponlop Rinpocze twórca Nalandabodhi

Uznawany jest za jednego z czołowych uczonych i mistrzów medytacji swojego pokolenia w tradycji Ningma i Kagju buddyzmu tybetańskiego. Cechuje go przenikliwy intelekt, poczucie humoru i przejrzysty styl nauczania. Biegle posługuje się językiem angielskim i doskonale zna zachodnią kulturę i technologię. Rinpocze jest także znakomitym kaligrafem, artystą plastykiem i poetą.

Ostatnio zaangażował się w nowy projekt Fresh Mind ™. 

Instytut Marpy jest członkiem Misji Buddyjskiej Trzy  Schronienia 

Instytut Marpy

Instytut Marpy

Instytut Marpy

jest organizacją non-profit, której celem jest przybliżanie nauk Buddy wszystkim zainteresowanym. Służą temu działania w trzech obszarach:

Ośrodek Studiów Dharmy

zaprasza nauczycieli, organizuje kursy w ramach programu studiów pod przewodnictwem Khenpo Rinpoczego o poglądzie i buddyjskiej praktyce głównych szkół filozoficznych, opracowuje i publikuje otrzymywane nauki oraz organizuje seminaria i konferencje poświęcone tematyce buddyjskiej.

Forum Tłumaczy Dharmy,

którego celem jest podnoszenie jakości tłumaczeń tekstów buddyjskich między innymi poprzez tworzenie kanonu tłumaczeń terminów tybetańskich i sanskryckich na język polski oraz organizowanie forum dyskusyjnego dla tłumaczy Dharmy.

Wydawnictwo

publikuje różnorodne materiały związane z naukami Dharmy: przekłady źródłowych tekstów buddyjskich, nauki i komentarze współczesnych nauczycieli oraz wydania prezentujące buddyzm w nietradycyjnej formie, np. podręczniki, powieści, badania naukowe odnoszące się do nauk buddyjskich, książki dla dzieci.[4]

Khenchen Tsultrim Gyamtso Rinpocze

Khenchen Tsultrim Gyamtso Rinpocze

Instytut Marpy

blisko współpracuje z Karma Dechen Chöling - Warszawskim Ośrodkiem Buddyjskim (Warsaw Buddhist Center) który znajduje się pod tym samym adresem i prowadzony jest przez te same osoby. 

XVII Karmapa Ogjen Trinle Dordże  .

XVII Karmapa Ogjen Trinle Dordże  .

Głową szkoły  jest Jego Świątobliwość XVII Karmapa Ogjen Trinle Dordże  . Duchowy przywódca i luminarz dla milionów buddystów na całym świecie
We wczesnych latach dzieciństwa wiódł wraz ze swoją rodziną proste życie koczowników w odległym, skalistym zakątku wyżyny tybetańskiej. Gdy miał zaledwie siedem lat, grupa poszukiwawcza dotarła do obozu jego rodziny. Trzymając się wskazówek pozostawionych przez Szesnastego Karmapę, wysłannicy nie mieli problemu z odnalezieniem jego nowej inkarnacji. Chłopiec został rozpoznany jako Karmapa nie tylko przez Tai Situ Rinpoczego, Goszira Gjaltsaba Rinpoczego i wielu innych wielkich mistrzów linii Karma Kagju, lecz także przez Jego Świątobliwość Dalajlamę.
15 czerwca 1992 roku Jego Świątobliwość XVII Karmapa przybył do klasztoru Tsurphu. Witały go tysiące ludzi przepełnionych radością. 30 czerwca Jego Świątobliwość Dalajlama udzielił Karmapie oficjalnej Pieczęci Aprobaty. 27 września odbyła się ceremonia intronizacji XVII Karmapy w klasztorze w Tsurphu. Dwa dni później Jego Świątobliwość Karmapa odprawił po raz pierwszy publiczną ceremonię - udzielił inicjacji Awalokiteśwary. Jego pierwsze nauki były wysłuchane przez zgromadzenie liczące ponad 20 tysięcy osób. (..)
Oprócz wspierania i promowania rodzimej sztuki tybetańskiej Gjalłang Karmapa uczestniczy także w kulturalnym i religijnym życiu swojej przybranej ojczyzny. Wziął między innymi udział w uroczystym otwarciu świątyń w Tamil Nadu dla Sai Baby oraz w obchodach setnej rocznicy urodzin Matki Teresy w Kalkucie.
Jego Świątobliwość w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji spotkał się również z wieloma przywódcami religijnymi.(..)
Jego Świątobliwość zabiega także konsekwentnie o prawa kobiet i ochronę środowiska. Zainicjował już wiele praktycznych programów ochrony środowiska naturalnego w regionie Himajajów.
Osobiście zobowiązał się do tego, że w przyszłości kobiety będą mogły przyjmować pełne ślubowania mnisie w ramach tybetańskiej tradycji buddyzmu, których praktyka w Tybecie zanikła już jakiś czas temu.
(..). Jest ekoaktywistą, miłośnikiem komputerów i światowym przywódcą duchowym, którego nauki są często transmitowane na żywo przez internet. Nie ma wątpliwości, że linia Karmapy z impetem wkracza w XXI wiek. [5]

Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora