Wrocławska Sangha Współbycia / Plum Village 

  1. Dom
  2. »
  3. Wrocławska Sangha Współbycia / Plum Village 
Description:

Interbeing

Interbeing

Wrocławska Sangha Współbycia

jest częścią międzynarodowej społeczności Plum Village

Wspólnota praktyki uważności i buddyzmu zaangażowanego, inspirowanej naukami mistrza Zen Thich Nhat Hanh'a

Jesteśmy małą, integracyjną społecznością, w której medytujemy w pozycji siedzącej i chodzącej, zgłębiamy Dharmę i dzielimy się informacjami na temat naszego świadomego życia. Co miesiąc recytujemy 5 treningów uważności.

Spotkania sangh prowadzi Bart Lubaszka, który dołączył do tradycji Thich Nhat Hanh dwa lata temu po ponad dwudziestoletniej praktyce w buddyzmie Theravada, w tym byciu mnichem przez rok. W ciągu ostatnich dwóch lat pogłębiał swoją praktykę, uczestnicząc w odosobnieniach w Plum Village i biorąc udział w Światowej Sandze Plum Village online. Otrzymał transmisję Pięć Treningów Uważności i swoje imię Dharmy (Przebudzona Akceptacja Serca) i studiuje, aby zostać zaakceptowanym jako kandydat do ordynacji członków Order of Interbeing. [1]

Order of Interbeing.

Interbeing - Sangha Współbycia

Interbeing - Sangha Współbycia

Zakon Współistnienia,

po wietnamsku Tiep Hien, jest wspólnotą mnichów i świeckich, którzy zobowiązali się żyć zgodnie z Czternastoma Treningami Uważności, stanowiącymi destylację nauk Bodhisattwy (Istoty Oświeconej) buddyzmu mahajany. Zakon Interbeing, założony przez Czcigodnego Thicha Nhat Hanha w Sajgonie w 1966 roku, został założony w tradycji Linji buddyjskiej praktyki medytacyjnej i kładzie nacisk na Cztery Duchy: brak przywiązania do poglądów, bezpośrednie eksperymentowanie nad naturą współzależnego powstawania poprzez medytację, stosowność, i zręcznych środków.
Pierwszych sześciu członków zakonu, wyświęconych wspólnie 5 lutego 1966 r., było współpracownikami i uczniami Thich Nhat Hanh, którzy współpracowali z nim, ulżąc w cierpieniu wojny poprzez projekty organizowane przez Szkołę Młodzieży Służby Społecznej. Dołączając do Zakonu Interbeing, poświęcili się ciągłej praktyce uważności, etycznemu zachowaniu i współczującemu działaniu w społeczeństwie.
(..).

Zakon Współistnienia (Tiep Hien)

został założony przez Thich Nhat Hanha w połowie lat

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh

60. XX wieku, w czasie eskalacji wojny w Wietnamie, a nauki Buddy były rozpaczliwie potrzebne do walki z nienawiścią, przemocą i podziałami otaczającymi jego kraj . Podczas pełni księżyca w lutym 1966 roku, mistrz Zen Nhat Hanh wyświęcił do Zakonu sześciu członków, trzech mężczyzn i trzy kobiety w wieku od dwudziestu dwóch do trzydziestu dwóch lat. Wszyscy byli członkami zarządu Szkoły Młodzieży Służby Społecznej, którą rok wcześniej pomógł założyć.
Od samego początku Zakon Współistnienia składał się ze wszystkich czterech kategorii członkostwa pierwotnej społeczności buddyjskiej (Sanghi) – mnichów, mniszek, osób świeckich i kobiet świeckich. Z pierwszych sześciu wyświęconych trzy kobiety wybrały życie w celibacie jak zakonnice, chociaż nie ogoliły głów ani nie złożyły wszystkich formalnych ślubów buddyjskich mniszek, a trzej mężczyźni zdecydowali się ożenić i praktykować jako świeccy buddyści.
Święcenia były wspaniałą uroczystością. Każdy wyświęcony otrzymał lampę z ręcznie wykonanym abażurem, na którym Thich Nhat Hanh wykaligrafował chińskie znaki, takie jak „Lampa Mądrości”, „Lampa Księżyca w Pełni” i „Lampa Świata”. Podczas ceremonii sześciu wyświęconych ślubowało studiować, praktykować i przestrzegać Czternastu Treningów Uważności Zakonu Współistnienia, wspaniałego połączenia tradycyjnej moralności buddyjskiej i współczesnych problemów społecznych.

Te wytyczne, wykute w tyglu wojny i zniszczeń, pomogły pierwszych sześciu braciom i siostrom rozwinąć spokój i nauczyć się patrzeć głębiej w sprawy, nawet podczas tragedii wojny. Chociaż nadal byli zajęci pomaganiem ofiarom wojny, organizowaniem demonstracji, drukowaniem książek i ulotek, prowadzeniem projektów pomocy społecznej i organizowaniem podziemia dla powstańców poborowych, w każdy weekend odnawiali się Dniem Uważności. „Tak bardzo nie mogłam się doczekać tych dni” — wspomina Siostra Chȃn Khȏng. „Uważnie rozważałem każdy akt, zaczynając od odłożenia torby podróżnej w swoim pokoju, zagotowania wody do przygotowania kąpieli, a następnie założenia ubrania do medytacji. Najpierw medytowałem samotnie w lesie i zbierałem polne kwiaty i gałęzie bambusa do kompozycji kwiatowych. Potem, po kilku godzinach uważnego koncentrowania się na każdym akcie i pozbywania się większości zmartwień, zacząłem czuć się odnowiony”. Po praktykowaniu medytacji w pozycji siedzącej i chodzenia, sześciu członków zebrało się razem, aby wyrecytować Czternaście Treningów Uważności i intonować Serce Sutry Pradżniaparamity .

meditate, woman, yoga

Photo by Pexels

Przez dziesięć lat żaden nowy członek nie mógł dołączyć do podstawowej społeczności Zakonu. W rzeczywistości ten „okres eksperymentów” został przedłużony do 1981 roku, kiedy Ahn Huong Nguyen, mikrobiolog i świecki nauczyciel medytacji, został siódmym członkiem Zakonu. Obecnie jest ponad czterystu członków rdzennej społeczności i wiele tysięcy innych osób na całym świecie, które regularnie recytują Czternaście Treningów Uważności. Dziennik Zakonu, The Mindfulness Bell, zawiera listę setek Sanghi na całym świecie, grup ludzi w lokalnych społecznościach, którzy spotykają się, aby studiować, praktykować i omawiać Czternaście Treningów Uważności. [2]

Thich Nhat Hanh

Mistrz Zen Thich Nhat Hanh był światowym przywódcą duchowym, poetą i działaczem na rzecz pokoju, szanowanym na całym świecie za swoje potężne nauki i bestsellerowe pisma na temat uważności i pokoju.

Jego kluczową nauką było to, że dzięki uważności możemy nauczyć się żyć szczęśliwie w chwili obecnej – to jedyny sposób na prawdziwy rozwój pokoju, zarówno w sobie, jak i na świecie.

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh opublikował ponad 100 tytułów poświęconych medytacji, uważności i buddyzmowi zaangażowanemu, a także wiersze, opowiadania dla dzieci i komentarze do starożytnych tekstów buddyjskich. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedał ponad pięć milionów książek. Niektóre z jego najbardziej znanych tomów to  Być pokojemPokój jest na każdym krokuCud uważnościSerce nauki Buddy i Sztuka życia .

Thich Nhat Hanh był pionierem w sprowadzeniu buddyzmu na Zachód, zakładając jedenaście klasztorów i dziesiątki ośrodków praktyki w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie, a także ponad 1000 lokalnych społeczności praktykujących uważność, znanych jako „sangha”. Zbudował dobrze prosperującą społeczność ponad 600 mnichów i mniszek na całym świecie, którzy wraz z dziesiątkami tysięcy świeckich uczniów stosują jego nauki o uważności, wprowadzaniu pokoju i budowaniu społeczności w szkołach, miejscach pracy, firmach – a nawet w więzieniach – na całym świecie.

Thich Nhat Hanh był łagodnym, pokornym mnichem – człowieka, którego dr Martin Luther King junior nazwał „apostołem pokoju i niestosowania przemocy”, kiedy nominował go do Pokojowej Nagrody Nobla. W mediach nazywano go także „Ojcem Uważności”, „Drugim Dalajlamą” i „Mistrzem Zen, Który Wypełnia Stadiony”.(..)

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh (..)

dużo podróżował, szerząc przesłanie pokoju i braterstwa, lobbując zachodnich przywódców w celu zakończenia wojny w Wietnamie i przewodząc buddyjskiej delegacji na paryskie rozmowy pokojowe w 1969 roku.

Kontynuował także nauczanie, wykłady i pisanie na temat sztuki uważności i „życia w pokoju”, a na początku lat 70. był wykładowcą i badaczem buddyzmu na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu. W 1975 roku założył społeczność Sweet Potato w pobliżu Paryża, aw 1982 roku przeniósł się do znacznie większego miejsca w południowo-zachodniej Francji, które wkrótce będzie znane jako „Plum Village”.

Pod duchowym przywództwem Thich Nhat Hanh Plum Village rozrosła się z małej wiejskiej farmy do największego i najaktywniejszego klasztoru buddyjskiego na Zachodzie, z ponad 200 rezydentami mnichów i do 8000 odwiedzających każdego roku, którzy przyjeżdżają z całego świata, aby uczyć się „ sztuka świadomego życia”.

green plant

Plum Village zaprasza ludzi w każdym wieku, z różnych środowisk i wyznań na rekolekcje, podczas których mogą nauczyć się takich praktyk, jak medytacja w chodzeniu, medytacja w pozycji siedzącej, medytacja jedzenia, całkowity relaks, medytacja w pracy i zatrzymywanie się, uśmiechanie się i uważne oddychanie. To wszystko są starożytne praktyki buddyjskie, których esencję Thich Nhat Hanh uprościł i rozwinął, aby można je było łatwo i skutecznie zastosować do wyzwań i trudności naszych czasów.

zen, buddha, relax

W ciągu ostatnich dwudziestu lat ponad 100 000 uczestników odosobnienia zobowiązało się do przestrzegania w codziennym życiu zmodernizowanego kodeksu uniwersalnej globalnej etyki Thich Nhat Hanha, znanego jako „ Pięć treningów uważności ”.

Treningi Uważności

Czternaście Treningów Uważności

jest samą esencją Zakonu Współistnienia . Są pochodnią oświetlającą naszą ścieżkę, łodzią, która nas niesie, nauczycielem, który nas prowadzi. Pozwalają nam dotknąć natury współistnienia we wszystkim, co istnieje i zobaczyć, że nasze szczęście nie jest oddzielone od szczęścia innych. Współbycie nie jest teorią; jest rzeczywistością, której każdy z nas może bezpośrednio doświadczyć w dowolnym momencie. Czternaście Treningów Uważności pomaga nam kultywować koncentrację i wgląd, które uwalniają nas od strachu i iluzji odrębnej jaźni.

Czternaście Treningów Uważności zamieściliśmy na stronie poświęconej Grupie "Sangha Cud Uważności"

Pięć treningów uważności

reprezentuje buddyjską wizję globalnej duchowości i etyki. Są one konkretnym wyrazem nauk Buddy o Czterech Szlachetnych Prawdach i Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżce, ścieżce właściwego zrozumienia i prawdziwej miłości, prowadzącej do uzdrowienia, przemiany i szczęścia dla nas samych i dla świata. Praktykowanie Pięciu Treningów Uważności to kultywowanie wglądu we współistnienie lub Właściwy Pogląd, który może usunąć wszelką dyskryminację, nietolerancję, złość, strach i rozpacz. Jeśli żyjemy zgodnie z Pięciu Treningami Uważności, jesteśmy już na ścieżce bodhisattwy. Wiedząc, że jesteśmy na tej ścieżce, nie gubimy się w dezorientacji co do naszego życia w teraźniejszości ani w obawach o przyszłość.

stones, rocks, stack

PIĘĆ TRENINGÓW UWAŻNOŚCI

Szacunek dla życia

Świadomy cierpienia spowodowanego zniszczeniem życia, jestem oddany kultywowaniu wglądu we współistnienie i współczucie oraz poznaniu sposobów ochrony życia ludzi, zwierząt, roślin i minerałów. Jestem zdecydowany nie zabijać, nie pozwalać zabijać innym i nie popierać żadnego aktu zabijania na świecie, w moim myśleniu lub sposobie życia. Widząc, że szkodliwe działania wynikają z gniewu, strachu, chciwości i nietolerancji, które z kolei pochodzą z dualistycznego i dyskryminującego myślenia, będę pielęgnować otwartość, niedyskryminację i nieprzywiązywanie się do poglądów, aby przekształcić przemoc, fanatyzm i dogmatyzm w sobie i w świecie.

Prawdziwe szczęście

Świadomy cierpienia spowodowanego wyzyskiem, niesprawiedliwością społeczną, kradzieżą i uciskiem, zobowiązuję się praktykować wielkoduszność w myśleniu, mówieniu i działaniu. Jestem zdecydowany nie kraść i nie posiadać niczego, co powinno należeć do innych; i będę dzielić swój czas, energię i zasoby materialne z tymi, którzy są w potrzebie. Będę ćwiczyć głębokie patrzenie, aby zobaczyć, że szczęście i cierpienie innych nie są oddzielone od mojego własnego szczęścia i cierpienia; że prawdziwe szczęście nie jest możliwe bez zrozumienia i współczucia; i że pogoń za bogactwem, sławą, władzą i zmysłowymi przyjemnościami może przynieść wiele cierpienia i rozpaczy. Mam świadomość, że szczęście zależy od mojego nastawienia psychicznego, a nie od warunków zewnętrznych, i że mogę żyć szczęśliwie w chwili obecnej, po prostu pamiętając, że mam już wystarczająco dużo warunków do szczęścia. Zobowiązuję się do praktykowania Właściwych Zarobków, aby pomóc zmniejszyć cierpienie żywych istot na Ziemi i odwrócić proces globalnego ocieplenia.

Stack of Round Polished Wood Chunks and Beige Notebooks

Photo by PNW Production

Prawdziwa miłość

Świadomy cierpienia spowodowanego niewłaściwym zachowaniem seksualnym, jestem zaangażowany w kultywowanie odpowiedzialności i uczenie się sposobów ochrony bezpieczeństwa i integralności jednostek, par, rodzin i społeczeństwa. Wiedząc, że pożądanie seksualne nie jest miłością, a aktywność seksualna motywowana pragnieniem zawsze szkodzi mnie i innym, jestem zdeterminowany, aby nie angażować się w stosunki seksualne bez prawdziwej miłości i głębokiego, długoterminowego zaangażowania, o którym dowiedziałem się w rodzinie i przyjaciołach . Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i zapobiegać rozpadowi par i rodzin w wyniku niewłaściwego zachowania seksualnego. Widząc, że ciało i umysł są jednym, zobowiązuję się do nauczenia się odpowiednich sposobów dbania o moją energię seksualną i kultywowania miłującej dobroci, współczucia, radość i otwartość – które są czterema podstawowymi elementami prawdziwej miłości – dla mojego większego szczęścia i większego szczęścia innych. Praktykując prawdziwą miłość, wiemy, że będziemy pięknie kontynuować w przyszłości.

Pełna miłości mowa i głębokie słuchanie

Świadomy cierpienia spowodowanego nieuważną mową i nieumiejętnością słuchania innych, zobowiązuję się do kultywowania mowy pełnej miłości i współczującego słuchania, aby ulżyć w cierpieniu i promować pojednanie i pokój w sobie i między innymi ludźmi, grupami etnicznymi i religijnymi oraz narody. Wiedząc, że słowa mogą wywoływać szczęście lub cierpienie, zobowiązuję się mówić zgodnie z prawdą, używając słów, które budzą zaufanie, radość i nadzieję. Kiedy objawia się we mnie złość, jestem zdecydowany nie mówić. Będę ćwiczyć uważne oddychanie i chodzenie, aby rozpoznać i głęboko wniknąć w swój gniew. Wiem, że korzeni złości można szukać w mych błędnych poglądach i niezrozumieniu cierpienia własnego i drugiej osoby. Będę mówić i słuchać tak, aby pomóc sobie i drugiemu człowiekowi przemienić cierpienie i zobaczyć wyjście z trudnych sytuacji. Jestem zdecydowany nie rozpowszechniać wiadomości, których nie jestem pewien, i nie wypowiadać słów, które mogą wywołać podziały lub niezgodę. Będę praktykować Właściwą Staranność, aby pielęgnować moją zdolność zrozumienia, miłości, radości i otwartości oraz stopniowo przekształcać gniew, przemoc i strach, które leżą głęboko w mojej świadomości.

Photo by Fabrizio Chiagano

Photo by Fabrizio Chiagano

Odżywianie i uzdrawianie

Świadomy cierpienia powodowanego przez nieuważną konsumpcję, jestem zaangażowany w kultywowanie dobrego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, dla siebie, mojej rodziny i społeczeństwa poprzez praktykowanie uważnego jedzenia, picia i konsumowania. Będę ćwiczyć głębokie wpatrywanie się w sposób, w jaki konsumuję cztery rodzaje składników odżywczych, a mianowicie jadalną żywność, wrażenia zmysłowe, wolę i świadomość. Jestem zdecydowany nie uprawiać hazardu, nie używać alkoholu, narkotyków ani żadnych innych produktów zawierających toksyny, takich jak niektóre strony internetowe, gry elektroniczne, programy telewizyjne, filmy, czasopisma, książki i rozmowy. Będę ćwiczyć powrót do chwili obecnej, aby być w kontakcie z odświeżającymi, uzdrawiającymi i odżywczymi elementami we mnie i wokół mnie, nie pozwalając, by żal i smutek wciągnęły mnie z powrotem w przeszłość, ani nie pozwalając, by lęki, strach lub pragnienie wyrwały mnie z chwila obecna. Jestem zdeterminowana, aby nie próbować ukrywać samotności, niepokoju lub innych cierpień poprzez zatracanie się w konsumpcji. Będę kontemplować współistnienie i konsumować w sposób, który zachowuje pokój, radość i dobre samopoczucie w moim ciele i świadomości, a także w zbiorowym ciele i świadomości mojej rodziny, mojego społeczeństwa i Ziemi.

Niedawno Thich Nhat Hanh założył  Wake Up , ogólnoświatowy ruch tysięcy młodych ludzi szkolących się w praktykach uważnego życia i zainicjował międzynarodowy  program Wake Up Schools,  szkolący nauczycieli do nauczania uważności w szkołach w Europie, Ameryce i Azji.

Thich Nhat Hanh był także artystą, a jego unikalne i popularne  prace kaligraficzne  – krótkie frazy i słowa oddające istotę jego nauk o uważności – od 2010 roku wystawiane są w Hong Kongu, Tajwanie, Kanadzie, Niemczech, Francji i Nowym Jorku.

logo Kalifornijskiego klasztoru

logo Kalifornijskiego klasztoru <a

W ostatniej dekadzie Thich Nhat Hanh otworzył klasztory w  KaliforniiNowym Jorku , Wietnamie,  ParyżuHong Kongu , TajlandiiMississippi  i  Australii oraz Europejski „ Instytut Buddyzmu Stosowanego ” w Niemczech.

Instytut Buddyzmu Stosowanego

Instytut Buddyzmu Stosowanego

Centra praktyki uważności w tradycji Plum Village oferują specjalne rekolekcje dla biznesmenów, nauczycieli, rodzin, pracowników służby zdrowia, psychoterapeutów, polityków i młodych ludzi, a także weteranów, Izraelczyków i Palestyńczyków. Szacuje się, że każdego roku w działaniach prowadzonych przez mnichów i mniszki Plum Village w Stanach Zjednoczonych i Europie uczestniczy ponad 45 000 osób.

W ostatnich latach Thich Nhat Hanh prowadził wydarzenia dla członków Kongresu USA i parlamentarzystów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach i Tajlandii. Zwrócił się do UNESCO w Paryżu, wzywając do podjęcia konkretnych kroków w celu odwrócenia cyklu przemocy, wojny i globalnego ocieplenia, a także przemawiał przed Światowym Parlamentem Religii w Melbourne. Podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku prowadził głośne wydarzenia dotyczące uważności w Google, Banku Światowym i Harvard School of Medicine.

11 listopada 2014 r., miesiąc po swoich 88. urodzinach i po kilku miesiącach gwałtownego pogarszania się stanu zdrowia, Thich Nhat Hanh doznał ciężkiego udaru mózgu. Chociaż nie był w stanie mówić iw większości był sparaliżowany po prawej stronie, nadal oferował Dharmę i inspirację poprzez swoją spokojną, pogodną i mężną obecność. Thich Nhat Hanh zmarł spokojnie w swojej głównej świątyni Tu Hieu w Hue w Wietnamie 22 stycznia 2022 roku w wieku 95 lat. [3]

Plum Village: Mindfulness App

Poniżej: Sanghi praktykujące w tradycji Plum Village. Na naszym portalu opisaliśmy pięć Polskich  Sangh praktykujących w tej tradycji.

1. "Sutra Serca: Chiński tekst apokryficzny?" Jan Nattier (profesor Studiów Religijnych, Uniwersytet Indiany w Bloomington) Journal of the International Association of Buddhist Studies, vol 15 no 2(1992) https://mahajana.net/teksty/jan-nattier-sutra-serca.pdf

2. Lista Organizacji Buddyjskich Mahajana


Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora