Cud Uważności Sangha/ Mindful Living/Plum Village

  1. Dom
  2. »
  3. Cud Uważności Sangha/ Mindful Living/Plum Village
Description:
Enso -Cud Uważności

Cud Uważności

Cud Uważności

jest częścią międzynarodowej społeczności Plum Village

praktykującą wietnamską odmianę buddyzmu chan – Thiền zgodnie z nauczaniem Thích Nhất Hạnh

Sangha nie ma samodzielnej strony jedynie funpage na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy na nasze cotygodniowe spotkania poświęcone medytacji i dzieleniu się Dharmą – spotykamy się w każdą niedzielę w godzinach 18:00-20:00. Organizujemy również Dni Uważności, Uważne Spacery i inne wydarzenia o wyjątkowym charakterze (m.in. medytacje ochrony ziemi/zmiany klimatu, medytacje o pokój na świecie i mettę). Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi grupami i praktykowanie uważności i uważnego życia – razem z każdym zainteresowanym.[1]

Nauka

W społeczeństwie wiele naszych cierpień wynika z poczucia odłączenia od siebie nawzajem. Często nie czujemy prawdziwej więzi nawet z bliskimi nam osobami, takimi jak sąsiedzi, współpracownicy, a nawet członkowie rodziny. Każda osoba żyje osobno, odcięta od wsparcia społeczności. Przebywanie z Sanghi może uleczyć poczucie izolacji i separacji. Razem ćwiczymy, dzielimy razem pokój, jemy obok siebie i razem czyścimy garnki. Po prostu uczestnicząc z innymi praktykującymi w codziennych czynnościach, możemy doświadczyć namacalnego uczucia miłości i akceptacji.

Thay często mówi, że sangha to ogród pełen różnorodnych drzew i kwiatów. Kiedy możemy patrzeć na siebie i na innych jak na piękne, niepowtarzalne kwiaty i drzewa, możemy naprawdę wzrastać, aby rozumieć i kochać siebie nawzajem. Jeden kwiat może zakwitnąć wczesną wiosną, a drugi późnym latem. Jedno drzewo może rodzić wiele owoców, a inne może oferować chłodny cień. Żadna roślina nie jest większa, mniejsza ani taka sama jak jakakolwiek inna roślina w ogrodzie. Każdy członek sanghi ma również wyjątkowe dary do zaoferowania społeczności. Każdy z nas ma obszary, które również wymagają uwagi. Kiedy potrafimy docenić wkład każdego członka i zobaczyć nasze słabości jako potencjał wzrostu, możemy nauczyć się żyć razem w harmonii. Naszą praktyką jest dostrzeganie, że jesteśmy kwiatem lub drzewem, a także całym ogrodem, połączonym ze sobą. [2]                                                    

Thích_Nhất_Hạnh / Cud Uważności

Thích_Nhất_Hạnh

Musimy zbuntować się przeciwko siłom, które prowadzą do bezsensownego i złudnego życia. Sekretem jest wiedzieć, jak się buntować. Istnieją sposoby buntu, które powodują tylko więcej niewoli i cierpienia. Istnieją jednak sposoby buntu, które mogą dać nam prawdziwą wolność. [3]

Plum Village to też Wake Up to globalna społeczność młodych praktykujących uważność w wieku 18-35 lat.

Koło Dharmy / Cud Uważności

Koło Dharmy

Spotykamy się razem, aby ćwiczyć uważność, aby dbać o siebie, pielęgnować szczęście i przyczyniać się do budowania zdrowszego i bardziej współczującego społeczeństwa. Chcemy pomóc naszemu światu przeładowanemu nietolerancją, dyskryminacją, pożądaniem, złością i rozpaczą. Widząc degradację środowiska spowodowaną przez nasze społeczeństwo, chcemy żyć w taki sposób, aby nasza planeta Ziemia przetrwała jak najdłużej. Praktykowanie uważności, koncentracji i wglądu pozwala kultywować tolerancję, niedyskryminację, zrozumienie i współczucie w sobie i świecie. [3]

pray, buddha statue, measure

Photo by setthayos

Treningi Uważności

Pięć treningów

uważności reprezentuje buddyjską wizję globalnej duchowości i etyki. Są one konkretnym wyrazem nauk Buddy o Czterech Szlachetnych Prawdach i Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżce, ścieżce właściwego zrozumienia i prawdziwej miłości, prowadzącej do uzdrowienia, przemiany i szczęścia dla nas samych i dla świata. Praktykowanie Pięciu Treningów Uważności to kultywowanie wglądu we współistnienie lub Właściwy Pogląd, który może usunąć wszelką dyskryminację, nietolerancję, złość, strach i rozpacz. Jeśli żyjemy zgodnie z Pięciu Treningami Uważności, jesteśmy już na ścieżce bodhisattwy. Wiedząc, że jesteśmy na tej ścieżce, nie gubimy się w dezorientacji co do naszego życia w teraźniejszości ani w obawach o przyszłość.

Pięć treningów uważności  zamieściliśmy na stronie poświęconej Grupie “Wrocławska Sang Współbycia”

Czternaście Treningów Uważności

jest samą esencją Zakonu Współistnienia . Są pochodnią oświetlającą naszą ścieżkę, łodzią, która nas niesie, nauczycielem, który nas prowadzi. Pozwalają nam dotknąć natury współistnienia we wszystkim, co istnieje i zobaczyć, że nasze szczęście nie jest oddzielone od szczęścia innych. Współbycie nie jest teorią; jest rzeczywistością, której każdy z nas może bezpośrednio doświadczyć w dowolnym momencie. Czternaście Treningów Uważności pomaga nam kultywować koncentrację i wgląd, które uwalniają nas od strachu i iluzji odrębnej jaźni.

CZTERNAŚCIE TRENINGÓW UWAŻNOŚCI

Pierwszy trening uważności: otwartość

Świadomi cierpienia powodowanego przez fanatyzm i nietolerancję, jesteśmy zdecydowani nie być bałwochwalcami ani nie być związani z żadną doktryną, teorią czy ideologią, nawet buddyjską. Zobowiązujemy się postrzegać nauki buddyjskie jako wskazówki, które pomogą nam nauczyć się patrzeć głęboko i rozwijać zrozumienie i współczucie. Nie są to doktryny, za które należy walczyć, zabijać lub umierać. Rozumiemy, że fanatyzm w wielu swoich formach jest wynikiem postrzegania rzeczy w sposób dualistyczny i dyskryminujący. Nauczymy się patrzeć na wszystko z otwartością i wglądem współbycia, aby przemienić dogmatyzm i przemoc w sobie iw świecie.

Buddha Zen Books

Buddha Zen Books

Drugi trening uważności: nieprzywiązywanie się do poglądów

Świadomi cierpienia powodowanego przez przywiązanie do poglądów i błędne postrzeganie, jesteśmy zdeterminowani, by unikać ograniczania i ograniczania się do obecnych poglądów. Zobowiązujemy się do uczenia się i praktykowania nieprzywiązywania się do poglądów oraz bycia otwartymi na spostrzeżenia i doświadczenia innych, aby czerpać korzyści ze zbiorowej mądrości. Wgląd ujawnia się poprzez praktykę współczującego słuchania, głębokiego patrzenia i puszczania pojęć, a nie poprzez gromadzenie wiedzy intelektualnej. Mamy świadomość, że wiedza, którą obecnie posiadamy, nie jest niezmienną, absolutną prawdą. Prawdę można znaleźć w życiu, a my będziemy obserwować życie w nas i wokół nas w każdej chwili, gotowi uczyć się przez całe życie.

Trzeci Trening Uważności: Wolność Myśli

Świadomi cierpienia, jakie niesie ze sobą narzucanie innym naszych poglądów, jesteśmy zdecydowani nie zmuszać innych, nawet naszych dzieci, żadnymi środkami – takimi jak władza, groźba, pieniądze, propaganda czy indoktrynacja – przyjęcie naszych poglądów. Zobowiązujemy się do poszanowania prawa innych do bycia innym, do wyboru tego, w co wierzyć i sposobu decydowania. Nauczymy się jednak pomagać innym w uwalnianiu i przekształcaniu zawężenia poprzez pełną miłości mowę i pełen współczucia dialog.

Czwarty Trening Uważności: Świadomość Cierpienia

Świadomi, że głębokie spojrzenie na naturę cierpienia może pomóc nam kultywować zrozumienie i współczucie, jesteśmy zdeterminowani, aby wrócić do siebie, rozpoznać, zaakceptować, objąć i wysłuchać własnego cierpienia z energią uważności. Zrobimy co w naszej mocy, aby nie uciekać od cierpienia i nie tuszować go konsumpcją, ale ćwiczyć świadome oddychanie i chodzenie, aby głęboko zajrzeć w korzenie naszego cierpienia. Wiemy, że możemy znaleźć drogę prowadzącą do przemiany cierpienia tylko wtedy, gdy zrozumiemy korzenie naszego cierpienia. Kiedy zrozumiemy własne cierpienie, będziemy w stanie zrozumieć cierpienie innych. Zobowiązujemy się do znalezienia sposobów, w tym kontaktu osobistego i korzystania z telefonu, środków elektronicznych, audiowizualnych i innych, aby być z tymi, którzy cierpią,

white Buddha statue on body of water

Photo by Mattia Faloretti

Piąty trening uważności: współczujący, zdrowy tryb życia

Świadomi, że źródłem szczęścia jest pokój, solidność, wolność i współczucie, jesteśmy zdecydowani nie gromadzić bogactwa, gdy miliony głodują i umierają, ani nie obierać za cel życia sławy, zysku, bogactwa czy przyjemności zmysłowych, które mogą przynieść wiele. cierpienie i rozpacz. Będziemy praktykować głębokie wpatrywanie się w to, jak odżywiamy nasze ciało i umysł za pomocą jadalnych pokarmów, wrażeń zmysłowych, woli i świadomości. Zobowiązujemy się nie uprawiać hazardu ani nie używać alkoholu, narkotyków ani żadnych innych produktów, które wprowadzają toksyny do naszego ciała i zbiorowej świadomości, takich jak niektóre strony internetowe, gry elektroniczne, programy telewizyjne, filmy, czasopisma, książki i rozmowy. Będziemy konsumować w sposób, który zachowuje współczucie, pokój, radość i dobre samopoczucie w naszych ciałach i świadomości oraz w zbiorowym ciele i świadomości naszych rodzin,

Szósty trening uważności: panowanie nad gniewem

Świadomi, że złość blokuje komunikację i stwarza cierpienie, zobowiązujemy się do dbania o energię gniewu, gdy się pojawia, do rozpoznawania i przekształcania nasion gniewu, które tkwią głęboko w naszej świadomości. Kiedy manifestuje się złość, jesteśmy zdeterminowani, aby nic nie robić ani nie mówić, ale ćwiczyć uważne oddychanie lub uważne chodzenie, aby rozpoznać, objąć i głęboko przyjrzeć się naszej złości. Wiemy, że korzenie złości nie leżą poza nami, ale można je znaleźć w naszym błędnym postrzeganiu i niezrozumieniu cierpienia w nas samych iw drugiej osobie. Kontemplując nietrwałość, będziemy mogli spojrzeć oczami współczucia na siebie i na tych, którzy naszym zdaniem są przyczyną naszego gniewu oraz docenić wartość naszych relacji. Będziemy praktykować Właściwą Staranność, aby pielęgnować naszą zdolność zrozumienia,

Siódmy trening uważności: radosne przebywanie w chwili obecnej

Świadomi, że życie jest dostępne tylko w chwili obecnej, zobowiązujemy się trenować, aby głęboko przeżywać każdą chwilę codziennego życia. Postaramy się nie zatracić w rozproszeniu ani nie dać się ponieść żalowi z powodu przeszłości, obawom o przyszłość, pragnieniom, złości czy zazdrości w teraźniejszości. Będziemy ćwiczyć uważne oddychanie, aby być świadomym tego, co dzieje się tu i teraz. Jesteśmy zdeterminowani, aby nauczyć się sztuki uważnego życia poprzez dotykanie cudownych, odświeżających i uzdrawiających elementów, które są w nas i wokół nas, we wszystkich sytuacjach. W ten sposób będziemy mogli pielęgnować w sobie ziarna radości, pokoju, miłości i zrozumienia, ułatwiając w ten sposób pracę przemiany i uzdrowienia w naszej świadomości.

Stack of Round Polished Wood Chunks and Beige Notebooks

Photo by PNW Production

Ósmy trening uważności: prawdziwa społeczność i komunikacja

Świadomi, że brak komunikacji zawsze powoduje rozłąkę i cierpienie, zobowiązujemy się do szkolenia się w praktyce współczującego słuchania i mowy pełnej miłości. Wiedząc, że prawdziwa wspólnota jest zakorzeniona w integracji i konkretnej praktyce harmonii poglądów, myślenia i mowy, będziemy praktykować dzielenie się naszym zrozumieniem i doświadczeniami z członkami naszej społeczności, aby osiągnąć zbiorowy wgląd. Jesteśmy zdeterminowani, aby nauczyć się głębokiego słuchania bez osądzania i reagowania oraz powstrzymywania się od wypowiadania słów, które mogą wywołać niezgodę lub spowodować rozpad społeczności. Ilekroć pojawią się trudności, pozostaniemy w naszej Sanghi i będziemy praktykować wpatrywanie się głęboko w siebie i innych, aby rozpoznać wszystkie przyczyny i warunki, w tym nasze własne nawyki, które spowodowały trudności. Weźmiemy odpowiedzialność za wszystkie sposoby, w jakie mogliśmy przyczynić się do konfliktu i utrzymamy otwartą komunikację. Nie będziemy zachowywać się jak ofiary, ale będziemy aktywnie szukać sposobów na pogodzenie i rozwiązanie wszystkich konfliktów, jakkolwiek małych.

Dziewiąty trening uważności: szczera i pełna miłości mowa

Świadomi, że słowa mogą wywoływać szczęście lub cierpienie, zobowiązujemy się do nauki mówienia zgodnie z prawdą, miłością i konstruktywnością. Będziemy używać tylko słów, które budzą radość, ufność i nadzieję oraz sprzyjają pojednaniu i pokojowi w nas samych i między ludźmi. Będziemy mówić i słuchać w sposób, który może pomóc sobie i innym w przemianie cierpienia i dostrzeżeniu drogi wyjścia z trudnych sytuacji. Jesteśmy zdecydowani nie mówić nieprawdy w interesie osobistym lub w celu wywarcia wrażenia na innych, ani wypowiadać słów, które mogłyby wywołać podziały lub nienawiść. Będziemy chronić radość i harmonię naszej Sanghi, powstrzymując się od mówienia o błędach innej osoby pod jej nieobecność i zawsze zadając sobie pytanie, czy nasze postrzeganie jest prawidłowe. Będziemy mówić tylko z intencją zrozumienia i pomocy w zmianie sytuacji. Nie będziemy rozpowszechniać plotek ani krytykować ani potępiać rzeczy, co do których nie jesteśmy pewni. Dołożymy wszelkich starań, aby głośno mówić o sytuacjach niesprawiedliwości, nawet jeśli może to sprawić nam trudności lub zagrozić naszemu bezpieczeństwu.

Dziesiąty trening uważności: Ochrona i odżywianie Sanghi

Świadomi, że istotą i celem Sanghi jest praktyka zrozumienia i współczucia, jesteśmy zdecydowani nie wykorzystywać społeczności buddyjskiej dla uzyskania osobistej władzy lub zysku ani przekształcać naszej społeczności w instrument polityczny. Jednak jako członkowie społeczności duchowej powinniśmy zająć zdecydowane stanowisko przeciwko uciskowi i niesprawiedliwości. Powinniśmy dążyć do zmiany sytuacji, nie opowiadając się po żadnej ze stron w konflikcie. Zobowiązujemy się patrzeć oczami współistnienia i uczyć się postrzegać siebie i innych jako komórki w jednym ciele Sanghi. Jako prawdziwa komórka w ciele Sanghi, generująca uważność, koncentrację i wgląd, aby odżywiać siebie i całą społeczność, każdy z nas jest jednocześnie komórką w ciele Buddy. Będziemy aktywnie budować braterstwo, płynąć jak rzeka i ćwiczyć rozwijanie trzech prawdziwych sił – miłości,

meditation, meditating, hands

photo by truthseeker08

Jedenasty Trening Uważności: Właściwe środki do życia

Świadomi, że naszemu środowisku i społeczeństwu wyrządzono wielką przemoc i niesprawiedliwość, zobowiązujemy się nie żyć powołaniem, które jest szkodliwe dla ludzi lub przyrody. Dołożymy wszelkich starań, aby wybrać środki utrzymania, które przyczynią się do dobrobytu wszystkich gatunków na Ziemi i pomogą urzeczywistnić nasz ideał zrozumienia i współczucia. Świadomi realiów gospodarczych, politycznych i społecznych na całym świecie, a także naszych powiązań z ekosystemem, jesteśmy zdeterminowani, aby zachowywać się odpowiedzialnie jako konsumenci i obywatele. Nie będziemy inwestować ani kupować od firm, które przyczyniają się do wyczerpywania zasobów naturalnych, szkodzą Ziemi i pozbawiają innych szansy na życie.

Dwunasty Trening Uważności: Szacunek dla Życia

Świadomi, że wojny i konflikty powodują wiele cierpienia, jesteśmy zdeterminowani, by kultywować niestosowanie przemocy, współczucie i wgląd we współbycie w naszym codziennym życiu oraz promować edukację na rzecz pokoju, uważną mediację i pojednanie w rodzinach, społecznościach, grup etnicznych i religijnych, narodów i na świecie. Zobowiązaliśmy się nie zabijać i nie pozwalać zabijać innym. Nie poprzemy żadnego aktu zabijania na świecie, w naszym myśleniu, w naszym sposobie życia. Będziemy pilnie praktykować głębokie spojrzenie z naszą Sanghi, aby odkryć lepsze sposoby ochrony życia, zapobiegania wojnom i budowania pokoju.

Trzynasty Trening Uważności: Hojność

Świadomi cierpienia spowodowanego wyzyskiem, niesprawiedliwością społeczną, kradzieżą i uciskiem, jesteśmy oddani kultywowaniu hojności w naszym sposobie myślenia, mówienia i działania. Nauczymy się lepszych sposobów pracy dla dobra ludzi, zwierząt, roślin i minerałów oraz będziemy praktykować hojność, dzieląc się naszym czasem, energią i zasobami materialnymi z potrzebującymi. Jesteśmy zdecydowani nie kraść i nie posiadać niczego, co powinno należeć do innych. Będziemy szanować własność innych, ale będziemy starali się uniemożliwić innym czerpanie korzyści z ludzkiego cierpienia lub cierpienia innych istot.

Czternasty Trening Uważności: Właściwe Postępowanie

[Dla laików]: Świadomi, że pożądanie seksualne nie jest miłością i że stosunki seksualne motywowane pożądaniem nie mogą rozproszyć poczucia samotności, ale powodują więcej cierpienia, frustracji i izolacji, jesteśmy zdecydowani nie angażować się w stosunki seksualne bez wzajemnego zrozumienia, miłości i głębokie długoterminowe zobowiązanie, które zostało ujawnione naszej rodzinie i przyjaciołom. Widząc, że ciało i umysł są jednym, jesteśmy zobowiązani do nauczenia się odpowiednich sposobów dbania o naszą energię seksualną i kultywowania miłującej dobroci, współczucia, radości i otwartości dla własnego szczęścia i szczęścia innych. Musimy być świadomi przyszłych cierpień, które mogą być spowodowane stosunkami seksualnymi. Wiemy, że aby zachować szczęście własne i innych, musimy szanować prawa i zobowiązania własne i innych. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym oraz chronić pary i rodziny przed rozbiciem przez niewłaściwe zachowanie seksualne. Będziemy traktować nasze ciała ze współczuciem i szacunkiem. Jesteśmy zdecydowani zagłębić się w Czterech Składników Odżywiania i nauczyć się sposobów zachowania i ukierunkowania naszych energii witalnych (seksualnej, oddechu, ducha) w celu urzeczywistnienia naszego ideału bodhisattwy. Będziemy w pełni świadomi odpowiedzialności za sprowadzenie na świat nowych żyć i będziemy medytować nad ich przyszłym środowiskiem.

[ Dla członków zakonu]:

Świadomi, że głębokie dążenie mnicha lub mniszki może być zrealizowane tylko wtedy, gdy całkowicie porzuci on więzy zmysłowej miłości, angażujemy się w praktykowanie czystości i pomaganie innym w ich obronie. Jesteśmy świadomi, że samotności i cierpienia nie można złagodzić poprzez związek seksualny, ale poprzez praktykowanie miłującej dobroci, współczucia, radości i otwartości. Wiemy, że związek seksualny zniszczy życie monastyczne, uniemożliwi nam realizację naszego ideału służenia żywym istotom i zaszkodzi innym. Nauczymy się odpowiednich sposobów dbania o energię seksualną. Jesteśmy zdeterminowani, aby nie tłumić, nie maltretować naszego ciała ani nie patrzeć na nie jak na narzędzie, ale nauczyć się obchodzić z nim ze współczuciem i szacunkiem. [4]

rule of thirds photography of pink and white lotus flower floating on body of water

Photo by Jay Castor

“Nie oczekuj, że zmiana przyjdzie z zewnątrz. Jednak jeśli w środku ogarnia Cię samotność i strach, również nie będziesz w stanie nic zrobić. W przeszłości wielu się zbuntowało, ale ich bunt był buntem zamieszania i separacji. Społeczeństwo ich karało, gardziło i ignorowało. Z kolei ich samotność i nienawiść tylko rosły.
Czasami czujemy się bardzo samotni. Nawet we własnej rodzinie jesteśmy samotni. Wycofujemy się do naszej skorupy, mając nadzieję na znalezienie spokoju, ale bez powodzenia. Wtedy gubimy się w tłumie. Ale kiedy impreza się kończy, jesteśmy bardziej samotni niż wcześniej. Nie mamy odwagi stawić czoła naszej samotności. Biegamy dalej dzień po dniu. Nie toń dalej w oceanie samotności, który stworzyłeś. Naucz się uspokajać swój umysł, aby burza w tobie mogła się uspokoić, a niebo się rozjaśniło. Przypomnij sobie nasze wspólne człowieczeństwo, bo to pozwoli ci wyjść poza cierpienie. Nie jesteś sam i warto żyć. Życie jest cudowne. Błękit nieba w twoich niewinnych oczach to cud. Twoje oczy też są cudem. Proszę, pielęgnuj swoje ciało i umysł. Są przejawami życia, prawdy, boskości.” Thích Nhất Hạnh Pełen tekst tutaj

Enso - Cud Uważności

Cud Uważności

Serdecznie zapraszamy na nasze cotygodniowe spotkania poświęcone medytacji i dzieleniu się Dharmą – spotykamy się w każdą niedzielę w godzinach 18:00-20:00. Organizujemy również Dni Uważności, Uważne Spacery i inne wydarzenia o wyjątkowym charakterze (m.in. medytacje ochrony ziemi/zmiany klimatu, medytacje o pokój na świecie i mettę). Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi grupami i praktykowanie uważności i uważnego życia – razem z każdym zainteresowanym. -notatka na liście sangh Plum Village 

Plum Village: Mindfulness App

Sanghi praktykujące w tradycji Plum Village. Na naszym portalu opisaliśmy pięć Polskich  Sangh praktykujących w tej tradycji.

Poniżej Lista organizacji buddyjskich Mahajany w tym należących do Plum Village.

Contact Information
Phone: 604 589 732
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora