Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju / The Karma Kagyu Buddhist Association

  1. Dom
  2. »
  3. Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju / The Karma Kagyu Buddhist Association
Description:

Flaga karmapów - Karma Kagju

Flaga - Karma Kagju

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju

 

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju przyjmuje za podstawę nauki Buddy przekazywane według tradycji szkoły Karma Kagyu.

Karma Kagju jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Jest to linia należąca do tradycji Wadżrajany (Diamentowej Drogi).

"U nas, w Kagju, najważniejsza jest praktyka, ćwiczenie. Nasze wykłady i książki pozwalają wielu osobom odnaleźć zaufanie do własnego potencjału, a wspierają ten proces podróżujący nauczyciele. Wreszcie pogłębia go medytacja z przyjaciółmi." Lama Ole Nydahl, „Diamentowa Droga” nr 54

Düsum Khjenpa, 1. Karmapa Lama , 1110–1193 n.e.

Düsum Khjenpa, 1. Karmapa Lama , 1110–1193 n.e.

Szkoła kładzie nacisk na medytację, w szczególności „na formy Buddów i na nauczyciela (guru joga)”, w tym na praktyki podstawowe zwane Nyndro. Te ostatnie składają się z czterech części (Schronienie i Oświecona Postawa, medytacja Diamentowego Umysłu, podarowanie Mandali, medytacja na Lamę).  Szkoła Karma Kagyu została założona przez Düsuma Khjenpę, pierwszego Karmapę Lamę i jest największą szkoła buddyzmu tybetańskiego.

Karmapa Lama jest głową szkoły Karma Kagyu, a wyznawcy wierzą, że pojawienie się Karmapy jako pierwszego historycznego świadomie reinkarnowanego lamy (tulku) zostało przepowiedziane przez Gautamę Buddę w Samadhiraja Sutra. Ośrodki Karma Kagyu można znaleźć na całym świecie, w tym w Polsce.

Obecnie jest dwóch oddzielnie intronizowanych XVII Gjalłang Karmapów : Ogjen Trinlej Dordże i Trinlej Taje Dordże . Karmapa jest duchowym przywódcą liczącej dziewięćset lat linii Karma Kagyu szkoły Kagyu buddyzmu tybetańskiego .
Podziały rozpoczęły się na początku i w połowie lat 90., od półpublicznych oskarżeń o niewłaściwe zachowanie ze strony osób blisko zaangażowanych, i trwały przez kilka lat. Uznanie XVII Karmapy spowodowało rozłam w linii Karma Kagyu . Z biegiem lat oddzielne grupy organizacji i wysoko uznani lamowie lub nauczyciele wspierali jednego lub drugiego Karmapę. [1]

Trinley Thaye Dorje

Trinley Thaye Dorje

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju uznaje

Trinlej Taje Dordże za 17 Karmapę

17 Karmapa Taje Dordże (ur. w 1983 r. w Lhasie, w Tybecie). Obecnie zwierzchnik szkoły Karma Kagju na świecie. Jest duchowym opiekunem tradycji monastycznych i świeckich buddyzmu tybetańskiego linii Karma Kagju.

 "Nauka Buddy jest jak diament, niezmienny w swej naturze, jednak błyszczący barwami tła, na którym leży. Dopasowała się w ten sposób do kulturowych uwarunkowań poszczególnych krajów, nie tracąc przy tym nic ze swej esencji. Dzisiaj buddyzm działa poprzez takie formy przekazu, które są odpowiednie dla dobrze wykształconych i niezależnych ludzi Zachodu". - Lama Ole Nydahl

Główne nauki szkoły Kagyu to między innymi Mahamudra i Sześć Dharm Naropy . Mahamudra jest praktyką medytacyjną, która ma na celu ujawnienie prawdziwej natury umysłu i jest uważana za ostateczny cel ścieżki Kagyu. Sześć Dharm Naropy to zestaw zaawansowanych praktyk tantrycznych, które obejmują wizualizację bóstw i stosowanie technik pranajamy.

Ole Nydhal& Hannah Nydhal

Ole Nydhal& Hannah Nydhal

Głównym nauczycielem jest Lama Ole Nydahl – duchowy opiekun wspólnoty od momentu jej powstania i pierwszy zachodni nauczyciel buddyzmu tybetańskiego. Pisząc o rozwoju Buddyzmu tybetańskiego na świecie, nie można zapomnieć o żonie Lamy Olego - Hannah. Dzięki pracy tej pary założono ponad 700 świeckich ośrodków buddyjskich na świecie. Jeżeli jesteście zainteresowani ich życiem i działalnością polecam stronę mu poświęconą: https://lama-ole-nydahl.org/pl/

Ponieważ każda chwila może być ostatnią, z pewnością powinniśmy sensownie wykorzystywać swój czas. Ani rozluźnione, przyjemne życie z 35-godzinnym dniem pracy, ani polowanie na pieniądze, wygrana w totka, dający wiele spełnienia ukochany lub też dom, nie dają trwałej satysfakcji. Za wszystkimi przeżyciami, nawet za tymi wyjątkowymi i szczególnymi, kryje się zawsze bolesna prawda, że ostatecznie nic nie jest trwałe. Jak jednak można dawać z siebie w życiu jak najwięcej i jednocześnie przygotowywać

Lama Ole Nydahl "O śmierci i odrodzeniu"

Lama Ole Nydahl "O śmierci i odrodzeniu"

się do śmierci? Jak można patrzeć śmierci prosto w oczy bez lęku i innych ograniczających uczuć? [2]

Ze Związkiem Buddyjskim Karma Kagju powiązana jest również organizacja non-profit wspierająca rozwój świeckiego buddyzmu. Fundacja Stupa House propaguje wiedzę o buddyzmie i kulturze buddyjskiej poprzez organizację cyklicznych imprez pod nazwą Festiwal Kultury buddyjskiej – Przestrzeń Umysłu”. Refunduje także zakup książek o tematyce buddyjskiej do publicznych bibliotek, organizuje zespoły badawcze i translatorskie, wspiera budowę nowych miejsc do praktyki oraz udziela stypendiów naukowych badaczom tej tradycji.
Osoby duchowne – nauczyciele nie są przypisani do ośrodków medytacyjnych, podróżują po Polsce i zagranicy nauczając buddyzmu. W 2011 r. było ich 21. W 2011 roku Związek liczył 8284 osoby w 62 ośrodkach.  Stanowi to ok 800% przyrost w stosunku do roku 2019 roku.  (Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w 2011 r. przynależność do Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu zadeklarowały 3602 osoby ) W tej chwili zgodnie ze stroną Związku istnieje 43 ośrodki miejskie, 23 grupy medytacyjne, 6 ośrodków odosobnieniowych ( 1 w planach)

Painted thangka of the Karma Kagyu Refuge Tree, showing lineage holders. Source website has clickable links identifying each figure.

Painted thangka of the Karma Kagyu Refuge Tree, showing lineage holders. Source website has clickable links identifying each figure.

Medytacje Diamentowej Drogi

Budda i miłość, czyli jak kochać i być szczęśliwymLama Ole Nydahl

Budda i miłość, czyli jak kochać i być szczęśliwym Lama Ole Nydahl

Szczególną siłą Diamentowej Drogi są medytacje na oświecone właściwości umysłu, reprezentowane przez postaci różnych buddów lub nauczycieli buddyjskich.
Pokazują nam oni właściwości naszego umysłu, które dzięki praktyce możemy w sobie w pełni przebudzić. Nauczyciel udziela nam wskazówek, jak możemy najszybciej i najskuteczniej rozwijać tkwiące w nas zdolności.
W każdym z naszych 700 ośrodków medytacyjnych na całym świecie można nauczyć się medytować. W ustalone dni organizowane są w nich krótkie wykłady wprowadzające dla nowych osób oraz wyjaśnienia do medytacji. Następnie można wziąć udział we wspólnej medytacji w grupie. Regularne praktykowanie w ośrodku pomaga wpleść świadomą pracę z umysłem w codzienne życie oraz wzmocnić motywację do dalszej praktyki.

Poniższe medytacje są tradycyjnymi praktykami buddyzmu tybetańskiego Karma Kagju. Lama Ole Nydahl otrzymał je od 16 Karmapy oraz innych mistrzów Kagju. Zostały przetłumaczone na nasze ojczyste języki, dzięki czemu są dla nas w pełni zrozumiałe. Posiadamy więc bezpośredni dostęp do ponadczasowych metod pracy z umysłem. W medytacji podążamy za tekstem oraz używamy wibracji mantry.

Medytacja 16 Karmapy

Główna medytacja wykonywana w naszych ośrodkach. Została ułożona przez 16 Karmapę i przekazana Lamie Ole Nydahlowi i Hannah Nydahl. Jest to krótka i prosta praktyka. Wyobrażamy sobie 16 Karmapę – oświeconego nauczyciela – i otrzymujemy jego błogosławieństwo dla naszego ciała, mowy i umysłu. Stapiając się z doskonałymi właściwościami umysłu, nabieramy świeżego, a zarazem szerszego i mniej osobistego poglądu na świat.

Pierwszy Przodek Kagju -  Wadżradhara (tyb. Dordże Chang)

Pierwszy Przodek Kagju - Wadżradhara (tyb. Dordże Chang)

Medytacja Schronienia

Medytacja ta jest wstępem do Czterech Podstawowych Praktyk Kagju. Rozumiemy, jak ważne są w życiu trwałe wartości i koncentrujemy się na nich. Budda reprezentuje ostateczny cel: oświecenie, a także nauki – drogę prowadzącą nas do osiągnięcia tego celu. Urzeczywistnieni Bodhisattwowie towarzyszą nam na ścieżce, a nasz nauczyciel– Lama – jest źródłem błogosławieństwa, metod i ochrony.
Po powtórzeniu formuły Schronienia 11 tysięcy 111 razy możemy zadecydować, czy jesteśmy gotowi, aby rozpocząć Cztery Podstawowe Praktyki – po tybetańsku Nyndro.

Cztery Podstawowe Praktyki

Zostały one ułożone i przekazane przez 9 Karmapę Łangczug Dordże (1556—1603) w XVI wieku n.e. Stanowią one stopniową ścieżkę, przygotowującą do praktyki Wielkiej Pieczęci (tyb. Czakczien, sanskr. Mahamudra). Jej celem jest pełne oświecenie dla dobra wszystkich istot.
Nyndro składa się z czterech medytacji, które wykonujemy jedna po drugiej. Każdą z tych części powtarzamy 111 tysięcy 111 razy. We wszystkich praktykach wstępnych koncentrujemy się na oświeconych formach z energii i światła, wypowiadamy ich mantry i stapiamy się z nimi. To kieruje umysł ku rozpoznaniu jego własnej prawdziwej natury.

5 Najwyższy Lama Karma Kagyu / Karmapa - Milarepa, 1040–1123 CE

5 Przodek Kagju - Wadżradhara (tyb. Dordże Chang) - Milarepa, 1040–1123 CE

1. Przyjmowanie Schronienia oraz rozwijanie Oświeconej Postawy

Pierwsza medytacja oczyszcza energię w naszym ciele i buduje zaufanie do trwałych wartości, które reprezentuje buddyjskie Schronienie. Rozwijamy w sobie życzenie pomagania wszystkim istotom na drodze do oświecenia. W ten sposób nasze działania nabierają znaczenia, powstaje w nas Oświecona Postawa – pragnienie osiągnięcia urzeczywistnienia dla dobra innych.

2. Diamentowy Umysł

Druga medytacja oczyszcza przede wszystkim mowę i umysł. Usuwa trudne wrażenia nagromadzone w naszej podświadomości, spowodowane przez przeszkadzające emocje.

3. Podarowanie Mandali

Trzecia medytacja budzi bogactwo naszego umysłu i wypełnia go dobrymi wrażeniami. Koncentrujemy się na wszystkim co piękne, drogocenne i czyste i ofiarowujemy to Schronieniu. Powstałym w ten sposób w umyśle nadmiarem dzielimy się z innymi.

4. Guru Joga

Czwarta praktyka to medytacja na nauczyciela, który jest w Diamentowej Drodze najważniejszy. Otwieramy się w niej na źródło naszego rozwoju, czyli na naszych nauczycieli oraz ich nauczycieli – na całą Linię Przekazu. To dzięki ich inspiracji, przekazywanym przez nich sprawdzonym metodom i ochronie możemy się rozwijać.

O naturze rzeczy: współczesne wprowadzenie do buddyzmuLama Ole Nydahl

O naturze rzeczy: współczesne wprowadzenie do buddyzmu Lama Ole Nydahl

Przywołanie Mahakali

Jest to kilkuminutowa, śpiewana praktyka przywołania strażnika tradycji Karma Kagju, który oddala przeszkody na naszej drodze do oświecenia. To jedyna medytacja wykonywana całkowicie w języku tybetańskim.

Medytacja 8 Karmapy

Zaawansowana medytacja Guru Jogi wykonywana po zakończeniu praktyk wstępnych (Nyndro) za indywidulną zgodą nauczyciela.

Pozostałe medytacje Diamentowej Drogi:

Poła

Medytacja Poła jest jedną ze zbioru Sześciu Jog Naropy. Medytacja ta wykonana za życia, uwalnia od lęku przed śmiercią i wprowadza tych, którzy się jej nauczyli, na wyzwolone i pełne radości poziomy świadomości.

Medytacja Kochających Oczu

Medytacja Buddy Współczucia wzmacnia miłość, którą dzielimy się ze światem, współczucie, czyli dbanie o innych, współradość – cieszenie się ich szczęściem oraz niewzruszoność – zdolność do kochania wszystkich istot bez wyjątku, związaną ze świadomością, że wszystkie posiadają Naturę Buddy. [3]

Na czym polega najszybsza droga do oświecenia?
Lama Ole Nydahl:
Zacznij od szerokiego fundamentu – od praktyk wstępnych, od Nyndro. Następnie postaw ściany: rozwiń współczucie i mądrość we właściwej równowadze. Wreszcie przykryj to wszystko pięknym dachem przy pomocy medytacji Diamentowej Drogi. (…) Nauczam was tego, czego używam sam. Te wskazówki otrzymałem od moich nauczycieli. Nie znam lepszej drogi.

Wywiad z Lamą Ole, magazyn „Diamentowa Droga”, nr 13 [4]

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju jest najliczniejszą organizacją buddyjską w Polsce. 

Wszystkie treści powyżej zamieszczone pochodzą z oficjalnej strony Związku oraz z Wikipedii i z oficjalnych danych Gus.

Data powstania na terenie Polski: 1976  Nr w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych: 15                                         Data rejestracji: 1984

lista organizacji buddyjskiej Wadżarajany w Polsce.

Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora