Ośrodek Khyenkong Karma Kagyu Polska / Fundacja Rime

  1. Dom
  2. »
  3. Ośrodek Khyenkong Karma Kagyu Polska / Fundacja Rime
Description:

Khyenkong

Khyenkong

Khyenkong / Fundacja Rime

mają za cel propagowanie tradycji Karma Kagyu poprzez tłumaczenie i edycję tekstów, książek i wykładów. Reprezentują linię Jamgon Kongtrul. 

Głównym Nauczycielem jest Beru Khyentse Rinpocze który nadał oficjalną nazwę Ośrodkowi, obejmując wraz z Dziamgonem Kongtrulem Rinpocze patronat nad nim.

Nazwa Khyenkong jest połączeniem Khyen od Khyentse i Kong od Kongtrul (Dziamgon Kongtrul Rinpocze).

uznaje zwierzchnictwo XVII Karmapy Thaje Dorje.

XVII Karmapa Thaje Dorje.

XVII Karmapa Thaje Dorje.

Ośrodek rozprzestrzeniania Nauki buddyjskie linii Karma Kagyu, Nauki przekazywanych w autentycznej postaci. Pracujemy w polu mocy XVII Karmapy Thaje Dorje. Tworzymy żywe miejsce spotkań, medytacji i dyskusji dzięki częstym wizytom Lamów, Rinpoche i Khenpo, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem medytacyjnym.

Organizujemy nie tylko wykłady i inicjacje, ale także spotkania medytacyjne i zamknięte retrity tematyczne. Wydawnictwo Fundacji Rime na nowo tłumaczy książki i teksty pobrane bezpośrednio z biblioteki Karmapy w KIBI, a Rime Publishing wydaje je tak, jak Mahamudrę IX Karmapy z komentarzami Beru Khyentse Rinpocze.
Jamgon Kongtrul Rinpoche i Beru Khyentse Rinpocze zasugerowali, abyśmy było to miejsce niedaleko Warszawy, gdzie wszystkie powyżej opisane działania mogłyby się wydarzać.

Medytacje w gompie i on-line: (link do medytacji zoom: 978 2524 3671 kod dostępu: 108) [1]

Jamgon Kongtrul Labrang

Jamgon Kongtrul Labrang

Khyenkong

 Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje (1813–1899)

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje (1813–1899)

Linia przekazu ośrodka zaczyna się stosunkowo niedawno. Pochodzi od Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé. Znany jest również jako Jamgön Kongtrül Wielki, był Uczony buddyzmu tybetańskiego, poeta, artysta, lekarz, tertön i erudyta. Był jednym z najwybitniejszych buddystów tybetańskich XIX wieku i jest uznawany za jednego z założycieli ruchu Rimé (niesekciarskiego), kompilującego to, co jest znane jako „Pięć Wielkich Skarbów”. Osiągnął wielką sławę jako uczony i pisarz, zwłaszcza wśród Ningma i linii Kagju i skomponował ponad 90 tomów pism buddyjskich, w tym jego opus magnum, Skarbiec wiedzy

Oprócz promowania ogólnej inkluzywności i niesekciarskiej postawy wobec wszystkich różnych linii i szkół buddyjskich, Kongtrül był znany z promowania poglądu shentong na pustkę jako najwyższy pogląd. [2]

Na czele linii zapoczątkowanej przez Jamgon Kongtrul stoi jego czwarty tulku:

Jego Eminencja Dziamgon Kongtrul Rinpocze.

rozpoznany przez II Beru Czientse RinpoczeXVII Karmapę Taje Dordże i Penora Rinpocze

Jego Eminencja Dziamgon Kongtrul Rinpocze

Jego Eminencja Dziamgon Kongtrul Rinpocze

„Sanghi są niezrównaną zasługą dla całego świata.
Dlatego zawsze są godni ofiar, godni wielkich ofiar,
godni okrążenia
i godni zwracania się do nich ze złożonymi dłońmi”.

Rendawa, Zhonu Lodro (Kumara Mati)

Codziennie w klasztorach trwa rutyna studiów, modlitw i poświęceń, których celem jest doczesna korzyść istot i ostateczna realizacja najwyższego wyzwolenia. Sposób życia podtrzymuje i zachowuje rozległy i głęboki zbiór nauk, obrzędów, rytuałów i praktyk Dharmy Buddy, zwłaszcza linii Karma Kagyu buddyzmu wadżrajany. Dyscyplina leży u podstaw wszystkich różnych treningów mnicha i jest podstawą właściwego postępowania i wszelkich duchowych osiągnięć.

Jamgon Kongtrul Labrang jest zaangażowany w dobro, szkolenie i edukację sanghi. Mnisi, którzy pomyślnie ukończyli 8-letni podstawowy program ogólnych studiów buddyjskich, mają możliwość kontynuowania zaawansowanego 7-letniego szkolenia w zakresie pism świętych i rytuałów lub przystąpienia do 13-letniego programu Acharya (magisterskiego) w wyższej filozofii buddyjskiej. Następnie mogą rozpocząć tradycyjne 3-letnie odosobnienie zgodnie z tradycją Mahamudry lub Shangpa Kagyu i zakwalifikować się jako lamowie.

Pierwsze dwa ośrodki klasztorne to miejsca odosobnień Shangpa Kagyu we wschodnim Tybecie. Zostały one założone przez Pierwszego Dziamgona Kongtrula Rinpocze, Lodro Thaye: Tsandrę Rinchen Drak w Dege założoną w 1859 r. oraz Dzongsho Deshek Dhupe Phodrang w Peyul w 1867 r. Ośrodki klasztorne w Indiach i Nepalu zostały założone przez Trzeciego Dziamgona Kongtrula Rinpocze. Klasztor Kagyu Thekchen Ling w Lava w Bengalu Zachodnim w Indiach został otwarty w czerwcu 1990 r. Jego ośrodek odosobnieniowy Shangpa Kagyu, Ngedon Chagchen Ling, został otwarty w marcu 1991 r. Klasztor Pullahari w Katmandu w Nepalu został otwarty w marcu 1992 r. Jego ośrodek odosobnieniowy Mahamudra, Kunzang Dechen Osel Ling, rozpoczęła się w marcu 1994 roku. Trzeci Dziamgon Rinpocze założył także wspólnotową świątynię Kinnaur Bodh Vihar w Sarahan w Himachal Pradesh w Indiach, którą ukończono w 2001 roku.

Dalajlama z XVII Karmapą Thaje Dorje i Dziamgonem Kongtrul Rinpocze

Dalajlama z XVII Karmapą Thaje Dorje i Dziamgonem Kongtrul Rinpocze

W 1982 roku, podczas wizyty w klasztorze Rumtek w Sikkimie, Czwarty Szelri Czoktrul Rinpocze, uczeń serca Drugiego Dziamgona Kongtrula Rinpocze, zaoferował Trzeciemu Dziamgona Kongtrula Rinpocze. Dziś Wielce Czcigodny Piąty Shelri Choktrul Rinpocze mieszka i studiuje u Jego Eminencji Czwartego Dziamgona Kongtrula Rinpocze.

„Niech nauki, które są jedynym lekarstwem na cierpienie
I źródłem wszelkiej radości,
będą wspierane materialnie i czczone
I będą trwać przez bardzo długi czas”.

Bodhisattwa Śantidewa [3]

Instytut Rigpe Dordże

Klasztor Pullahari, Katmandu, Nepal

„Przez wieki praktykujący Dharmę angażowali się w medytację i studiowanie, które są niezbędne do osiągnięcia ostatecznego spełnienia oświecenia. Buddyzm, podobnie jak wszystkie inne ścieżki religijne, ma na celu pomóc nam znaleźć prawdziwy pokój i szczęście. ponieważ prawdziwego szczęścia nie można znaleźć w zdobyciu materialnym lub posiadaniu. Prawdziwy, niezmienny pokój i szczęście istnieją w nas samych i można je osiągnąć jedynie poprzez subtelne intelektualne dociekania i medytację. Aby zapewnić ludziom dzisiaj możliwość, zdecydowałem się zbudować miejsce do nauki i medytacja."[4]

PROJEKTY SPOŁECZNE

 aby zapewnić biednym i potrzebującym pomoc społeczną, edukację, zdrowie i uleczalną ślepotę.

Jamgon Kongtrul IIIrd Memorial Home to dom charytatywny dla ubogich osób starszych i dzieci. Twoja darowizna wesprze ich posiłki, odzież i opiekę medyczną. Mamy również 2 fundusze specjalne:

Fundusz Edukacji Dzieci wspierający opłaty szkolne, mundurki, podręczniki i transport do szkoły.

Fundusz Medyczny na wsparcie hospitalizacji, operacji i zabiegów specjalistycznych.

Jamgon Kongtrul IIIrd Memorial School to szkoła charytatywna dla dzieci z ubogich rodzin. Twoja darowizna pokryje wydatki operacyjne Szkoły. Ponieważ wynagrodzenie nauczycieli jest głównym wydatkiem, który ma kluczowe znaczenie dla ciągłości i rozwoju Szkoły, apelujemy do darczyńców o SZCZĘŚLIWE DAWANIE na:

Fundusz Nauczycielski na wsparcie ich pensji i wynagrodzeń.

Jamgon Kongtrul IIIrd Memorial Health Care Centerto jedyna charytatywna placówka opieki zdrowotnej obsługująca Lava oraz 32 biedne i odległe wioski w promieniu 25 kilometrów. Za konsultację pobierana jest symboliczna opłata w wysokości 10 rupii, a leki wydawane są po kosztach. Twoja darowizna pokryje koszty leków i środków medycznych, wynagrodzenia pielęgniarki rezydenta, lekarza i farmaceuty oraz utrzymanie placówki przychodni.

Jamgon Kongtrul Eye Center to społeczny szpital okulistyczny. Na bieżąco prowadzone są bezpłatne programy informacyjne mające na celu badanie przesiewowe w kierunku zaćmy u pacjentów z biednych i odległych obszarów oraz badanie wzroku dzieci w wieku szkolnym. Zidentyfikowani pacjenci z zaćmą są mobilizowani do Centrum Okulistycznego na BEZPŁATNE operacje i implanty wewnątrzgałkowe (IOL). 

Sponsorowanie operacji zaćmy i implantu IOL kosztuje 50 USD za oko.

Program leczenia ślepoty to program charytatywny w Nepalu i Indiach działający od 1993 roku. Pacjenci z biednych i odległych regionów kraju są badani, a ci z zaćmą są mobilizowani do mobilnej jednostki chirurgicznej na BEZPŁATNE operacje i wszczepianie implantów wewnątrzgałkowych (IOL). Instytut Rigpe Dordże w klasztorze Pullahari od 2001 roku służy jako mobilna jednostka chirurgiczna w ramach corocznego programu leczenia zaćmy Ananda Sangha.

Sponsorowanie operacji zaćmy i implantu IOL kosztuje 50 USD za oko .[5]

Jamgon Kongtrul Labrang zrzesza na całym świecie organizacje non-profit które są oddane projektom linii Jamgon Kongtrul.

Dar modlitwy

Pudże i modlitwy przynoszą korzyści istotom w sposób doczesny i ostateczny. Odwracają i usuwają przeszkody na drodze do dobrego zdrowia, długowieczności, sukcesu, szczęścia, zadowolenia, pokoju i harmonii, a także te, które wpływają na postęp w realizacji duchowej. Pudże i modlitwy poświęcone umierającym uspokajają ich umysły, a te ofiarowane zmarłym pomagają poprowadzić świadomość przez jej podróż do odrodzenia.

Codzienna Zielona Tara Pudża

ZIELONA TARA (Drolma)

 jest wszechzwycięską Zbawicielką. Manifestuje 21 emanacji dla pożytku istot. Szybka i skuteczna w błogosławieństwach, Tara pokonuje przeszkody i lęki oraz chroni tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie i trudnościach. Poskramia przeszkody, które uniemożliwiają dobre zdrowie, harmonię, sukces, szczęście, pomyślność, spokój, przenikliwy wgląd i osiągnięcie najwyższego urzeczywistnienia.

Codzienna Pudża Białej Tary

BIAŁA TARA (Drolkar) ,

Koło Spełniające Życzenia, jest symbolizowana przez koło mantr w jej sercu i siedem oczu mądrości. Jako taka, jest czujna we współczuciu, patrząc na istoty we wszystkich sferach istnienia bezstronnie z czystą mądrością, miłującą dobrocią i współczuciem i spełnia wszystkie życzenia bez ograniczeń. Jest szczególnie skuteczna w osiąganiu dobrego zdrowia, długiego życia i mądrości.

Codzienna pudża Buddy Medycyny

BUDDHA MEDYCYNY

Budda Uzdrawiania, pomaga chorym, umierającym i zmarłym. Błogosławieństwa wynikające z praktyki i recytacji mantr usuwają i usuwają przeszkody wynikające z choroby, dolegliwości oraz te wynikające z negatywnych uwarunkowań karmicznych. Umierający i zmarli są chronieni przed niższymi odrodzeniami. Ci, którzy urodzili się w niższych stanach z powodu negatywnej karmy, są szybko wyzwalani i prowadzeni do szczęśliwych odrodzeń.

Codzienna Pudża Dwurękich i Sześciorękich Mahakali

Mahakalowie

są gniewnym aspektem Awalokiteśwary. Wykonują czynność przecinania przeszkód, które szkodzą doktrynie Buddy i czującym istotom. Poskramiając negatywności i uspokajając cierpienie, zsyłają błogosławieństwa, bez ograniczeń spełniając cnotliwe pragnienia.

Daily Jampal Tsen Jo (skt. Mandziuśri Nama Samgiti)

Recytacja „Litanii imion Mandziuśriego” Pana Buddy Siakjamuniego ustanawia pomyślne warunki teraz i oświecenie w przyszłości. Mądrość, miłująca dobroć i współczucie pojawiają się szybko. Wzrasta siła pamięci i właściwy pogląd. Szybko osiągnie się doskonałe samadhi i wszechwiedzące wyzwolenie. Taka jest moc zasługi tej recytacji

Trzeci Dziamgon Kongtrul Rinpocze założył Paramita Charitable Trust w Indiach, Ananda Sangh w Nepalu oraz Fundacje Rigpe Dordże w Kanadzie, Niemczech, Francji i Szwajcarii.

Fundacje Rigpe Dordże w Azji i Hiszpanii powstały niedawno, zainspirowane ciągłością działalności Linii.

Ośrodka Khyenkong Karma Kagyu Polska nie ma na liście afiliowanych ośrodków Jamgon Kongtrul Labrang

Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora