Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi/ Bildungsgesellschaft Cosel Rogau

  1. Dom
  2. »
  3. Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi/ Bildungsgesellschaft Cosel Rogau
Description:

Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi / Bildungsgesellschaft Cosel Rogau

Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi

Bildungsgesellschaft Cosel Rogau

Stowarzyszenie Oświatowe

/ Bildungsgesellschaft Cosel Rogau prowadzi Publiczny Zespół Przedszkolno-Szkolny z nauczaniem języka mniejszości narodowejw Kędzierzynie Koźlu.

Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi / Bildungsgesellschaft Cosel Rogau

Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi / Bildungsgesellschaft Cosel Rogau

Cele Statutowe 

  1. Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych i wychowawczych dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2. Kształtowanie wiedzy i propagowanie szacunku i tolerancji wobec innych kultur i języków oraz edukacja w zakresie kultury i historii regionalnej.
  3. Dbałość o zachowanie i rozwój języka niemieckiego oraz niemieckiej tożsamości kulturowej, tradycji i obyczajów w szkole i w środowisku.[1]

Ważnym celem placówki oprócz oczywiście dydaktyki, wychowania, opieki jest propagowanie języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego. Każdy oddział ma co najmniej 5 godzin tygodniowo zajęć z języka mniejszości, a także niektóre przedmioty nauczane są w dwóch językach.[2]

Przewodnicząca - Gabriela Jelitto-Piechulik

Numer KRS: 0000421057

Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi  jest stowarzyszone ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ZNSSK

Contact Information
Phone: 77 4852 15 71
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora