Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Regionu Węgorzewo – „Mamry”

  1. Dom
  2. »
  3. Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Regionu Węgorzewo – „Mamry”
Description:

Węgorzewo/ Angerburg. https://polska-org.pl/

Węgorzewo/ Angerburg. https://polska-org.pl/

Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Regionu Węgorzewo Angerburg  – „Mamry”

Węgorzewo/ Angerburg. https://polska-org.pl/

Węgorzewo/ Angerburg. https://polska-org.pl/

Cel statutowy Stowarzyszenia Mamry

Celem SN "Mamry" jest integracja całego środowiska ludności pochodzenia niemieckiego zamieszkałej na terenie miasta i rejonu Węgorzewa, utrzymanie jedności kulturowej i socjalno-bytowej oraz więzów narodowych członków SN "Mamry" jak i działanie na rzecz zacierania uprzedzeń narodowościowych [1]

Początki

Węgorzewo zarejestrowane zostało jako ostatnie stowarzyszenie niemieckie 22.09.1995 roku. Od 20 maja 1996 roku Stowarzyszenie jest członkiem ZSLNbPW.

Siedziba

Stowarzyszenie ma biuro w budynku gimnazjum w Węgorzewie.

Zarząd

  • Przewodnicząca: Herta Andrulonis
  • Zastępca przewodniczącej: Helena Klukinska
  • Skarbnik: Helena Szczepanczyk
  • Członek: Diana Dabrowska
  • Członek: Barbara Bielska

Węgorzewo/ Angerburg. Stowarzyszenie Mamry. https://polska-org.pl/

Węgorzewo/ Angerburg. Stowarzyszenie Mamry. https://polska-org.pl/

Członkowie

Od utworzenia do roku 1998 liczba członków wzrosła do 200. W ostatnim czasie liczba ta jednak maleje. Dziś stowarzyszenie liczy 171 członków.

Z życia stowarzyszenia

W stowarzyszeniu regularnie spotykają się członkowie. Na Boże Narodzenie organizowana jest gwiazdka dla seniorów, a dzieciom rozdawane są paczki ze słodyczami i prezenty.

Ostatnie 5 lat były dla tego stowarzyszenia czasem małej aktywności. Poza rutynowymi spotkaniami cotygodniowymi i spotkaniami adwentowymi niewiele się w nim działo. Jako jedyna organizacja w regionie opiekuje się Stacją socjalną Joannitów. W minionym okresie jego przewodnicząca została jednak doceniona. W 2015 r. Wspólnota byłych mieszkańców Prus Wschodnich odznaczyła ją Złotą Odznaką Honorową za pracę na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Prus Wschodnich. W październiku 2016 r. podczas uroczystej inauguracji nowego roku kulturalnego w Olsztynie odebrała Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Herta Andrulonis jest ponadto Honorową Obywatelką Węgorzewa.

Wyposażenie

Stowarzyszenie posiada bibliotekę [2]

Węgorzewo/ Angerburg. https://polska-org.pl/

Węgorzewo/ Angerburg. https://polska-org.pl/

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora