Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa „Niedźwiedzia Łapa”

 1. Dom
 2. »
 3. Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa „Niedźwiedzia Łapa”
Description:

Mrągowo / Sensburg źródło: https://polska-org.pl/

Mrągowo / Sensburg źródło: https://polska-org.pl/

Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa Sensburg  „Niedźwiedzia Łapa”

herby Mrągowa / Sensburg źródło: https://www.heraldry-wiki.com

herby Mrągowa / Sensburg źródło: https://www.heraldry-wiki.com

Cel Statutowy Stowarzyszenia Niedźwiedzia Łapa

Celem stowarzyszenia jest integracja całego środowiska ludności pochodzenia niemieckiego zamieszkałej na terenie miasta i rejonu Mrągowa, utrzymanie jedności kulturowej i socjalno-bytowej oraz więzów narodowych członków stowarzyszenia jak i działania na rzecz zacierania uprzedzeń narodowościowych. [1]

Mrągowo / Sensburg źródło: https://polska-org.pl/

Mrągowo / Sensburg źródło: https://polska-org.pl/

Początki

Stowarzyszenie zostało utworzone 26 sierpnia 1991 roku a 16 października 1991 roku zarejestrowane w Olsztynie. Ze względów organizacyjnych Stowarzyszenie przystąpiło w 1992 roku do ZSLNbPW w Olsztynie. Oddziały terenowe: Mikołajki, Sorkwity, Wyszembork, Piecki.

Siedziba

Od 1991 do 1997 roku stowarzyszenie otrzymało od miasta do dyspozycji mieszkanie z dwoma małymi pokojami. Jesienią 1997 roku dzięki wsparciu Ziomkostwa Powiatu Stowarzyszenie kupiło swoje pomieszczenia biurowe przy ul. Wolności 15

herb Mrągowa / Sensburg i Mikołajek/ Nikolaiken / źródło: https://www.heraldry-wiki.com

herb Mrągowa / Sensburg i Mikołajek/ Nikolaiken / źródło: https://www.heraldry-wiki.com

Zarząd

 • Przewodniczący: Sebastian Jabłoński
 • Zastępca przewodniczącego: Monika Kinalska
 • Skarbnik: Elżbieta Jankowska
 • Sekretarz: Urszula Szymaniak
 • Członek: Elżbieta Krzemińska
 • Członek: Ingrid Zacharewicz
 • Członek: Sabina Lemecha
 • Członek: Irena Wissuwa
 • Członek: Agnieszka Końpa

Członkowie

Przez kilku kolejnych lat po utworzeniu liczba członków stale wzrastała. W roku 2002 Stowarzyszenie łącznie z oddziałami osiągnęło 1378 członków i należało do największych stowarzyszeń regionu. Później liczba członków zaczęła spadać.

Mrągowo / Sensburg źródło: https://polska-org.pl/

Mrągowo / Sensburg źródło: https://polska-org.pl/

Z życia stowarzyszenia

Planowo co miesiąc przeprowadzane są posiedzenia zarządu z udziałem przewodniczących oddziałów terenowych, na których omawiane są aktualne problemy. Raz w miesiącu odbywają się w miłej atmosferze spotkania seniorów przy kawie i cieście. Seniorzy śpiewają ludowe piosenki regionalne, czytają wiersze i opowiadania budzące Zainteresowanie słuchaczy. Istnieje grupa młodzieżowa oraz grupa robótek ręcznych, nie są one jednak zbyt aktywne. Co roku w okresie przedświątecznym organizowane są imprezy kulturalne dla dzieci, podczas których wszystkie otrzymują paczki ze słodyczami. Przy ich finansowaniu pomaga Ziomkostwo Powiatu z Remscheid.

W 1997 roku utworzono w Pieckach grupę folklorystyczną „Masuren Klang”, która jest aktywna do dziś i uczestniczy w życiu kulturalnym powiatu mrągowskiego. Zespól „Masuren Klang” prowadzony jest przez Renatę Badaczewską i składa się z 10 osób. Niestety nie wszyscy mają regionalne stroje ludowe.

Zespól „Masuren Klang” - Stowarzyszenie Niedźwiedzia Łapa

Zespól „Masuren Klang” - Stowarzyszenie Niedźwiedzia Łapa

„Masurenklang” nagrodzony był na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w 2002 r.i wyróżniony w 2003 r. Koncerty w Niemczech w 2000, 2004 2006 r. oraz na Letnich Spotkaniach Mazurskich w Krutyni. Swą obecnością zespół uświetnia liczne lokalne uroczystości, m.in. szkolne wieczornice, występy na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pieckach czy wieczory kolęd niemieckich. W 2004 r. zespół nagrał własną płytę. Repertuar stanowią mazurskie, polskie i niemieckie pieśni i piosenki ludowe. Zespół śpiewa w układzie 2-głosowym. W 2007 roku „Masurenkland” reprezentował stowarzyszenie na przeglądzie zespołów artystycznych mniejszości niemieckiej w Olsztynku.

Ponieważ w regionie silnie rozwinięta jest turystyka, Stowarzyszenie oferuje dobrze urządzone kwatery prywatne u członków Stowarzyszenia. Turyści chętnie korzystają z tej możliwości, bo goście obsługiwani są mile i w dodatku w języku niemieckim. Dla wycieczek przyjeżdżających autobusami Stowarzyszenie ma trzech dobrze przygotowanych przewodników. Obsługą turystyczną zajmowało się stowarzyszenie również w 2007 roku.

Mrągowo / Sensburg źródło: https://polska-org.pl/

Mrągowo / Sensburg źródło: https://polska-org.pl/

Nauczanie języka niemieckiego

Kursy niemieckiego prowadzi od powstania Stowarzyszenia Henryk Czerwiński. Na kursy przychodzi chętnie też polska ludność.

Wyposażenie

Stowarzyszenie dysponuje chętnie odwiedzaną biblioteką oraz dobrze zaopatrzonym pomieszczeniem do wydawania używanej odzieży.

Współpraca

Współpraca z miastem partnerskim Grünberg i z Ziomkostwem Powiatu z Remscheid jest wspaniała. Ziomkostwo Powiatu sfinansowało zakup domu i prace remontowe. Również z Radą Miejska prowadzona jest owocna współpraca. Miasto miało możliwość zawarcia partnerstwa z miastem Grünberg i świetnie funkcjonuje wymiana uczniów ze szkoły gastronomicznej i hotelarskiej. Mniejszość włącza się też w Polsko-Niemieckie Dni Kultury odbywające się w Mrągowie od 1996 roku.

Mikołajki / Nikolaiken źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Mikołajki / Nikolaiken źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Stacja socjalna

Socjalne problemy członków Stowarzyszenia można było złagodzić z pomocą Zakonu Joannitów w listopadzie 1993 roku poprzez utworzenie pierwszej Stacji Socjalnej Joannitów. Stacja Socjalna mieści się obecnie także w budynku mniejszości, gdyż zakupiła pomieszczenia na pierwszym piętrze. Joannici wyposażeni są w samochód osobowy i opiekują się nawet daleko mieszkającymi pacjentami powiatu mrągowskiego.

Miasta partnerskie

Grünberg,(Hesja) Remscheid (Nadrenia Północna-Westfalia)

KRS: 0000035549

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie współtworzy Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ZSNWiM

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora