Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej “Pomerania”

 1. Dom
 2. »
 3. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej “Pomerania”
Description:

Pomerania. Koszalin (Köslin) Rynek na rogu Bergstrasse i Hohetorstrasse. źródło foto: https://deutsche-schutzgebiete.de

Pomerania. Koszalin (Köslin) Rynek na rogu Bergstrasse i Hohetorstrasse. źródło foto: https://deutsche-schutzgebiete.de

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Herb miasta od XV w. do 1938 r. z misą św. Jana.

Herb miasta od XV w. do 1938 r. z misą św. Jana.

Mniejszości Niemieckiej "Pomerania"

Cele Statutowe TSKMN Pomerania

 1. Krzewienie i popularyzacja mowy niemieckiej, obyczajów niemieckich i poczucia więzi Kulturowej zmierzające do zaspokojenia potrzeb członków towarzystwa w tym Zakresie,
 2. popularyzacja oświaty, kultury i sztuki niemieckiej,
 3. opiekowanie się miejscami ważnymi dla tożsamości mniejszości niemieckiej,
 4. umacnianie przyjaznej więzi i współżycia członków towarzystwa z ludnością innego Pochodzenia,
 5. kultywowanie zwyczajów i obrzędów właściwych dla niemieckiego kręg Kulturowego,
 6. przyhamowanie fali wyjazdów członków towarzystwa na pobyt stały do RFN,
 7. reprezentowanie interesów członków towarzystwa wobec władz lokalnych,
 8. zapewnienie opieki i pomocy dla członków towarzystwa,

  Herb miasta od 1266 do XV wieku

  Herb miasta od 1266 do XV wieku

 9. wymiana wakacyjna młodzieży Polski i Niemiec. [1]

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej "Pomerania" jest stowarzyszone ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (vdg)

Przewodniczący: Peter Jeske

KRS 0000277473

Pomerania. Koszalin (Köslin) źródło foto: https://deutsche-schutzgebiete.de

Pomerania. Koszalin (Köslin) źródło foto: https://deutsche-schutzgebiete.de

Contact Information
Phone: 94/ 34 18 240

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora