Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

  1. Dom
  2. »
  3. Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae
Description:

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Celem stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae

jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych jak i wspieranie i działanie na rzecz utrzymania tożsamości mniejszości narodowych, etnicznych oraz religijnych [1]

Stowarzyszenie prowadzi Zespół  Szkolno Przedszkolny w Raszowie

Szkoła stowarzyszeniowa w Raszowej- historia najnowsza

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae przejęło od Wójta Gminy Tarnów Opolski zadanie prowadzenia szkoły podstawowej w Raszowej z dniem 1 sierpnia 2009 r. Uroczyste otwarcie szkoły miało miejsce 31 sierpnia 2009 r. z udziałem wielu znamienitych gości. Szkoła od początku działalności wprowadzała elementy pedagogiki Marii Montessori oraz nauczanie dwujęzyczne w języku polskim i niemieckim. Szczególne znaczenie ma nauczanie dzieci poprzez doświadczanie, zrozumienie najbliższego otoczenia i świata, jest to możliwe dzięki licznym projektom realizowanym w szkole, w których dzieci aktywnie uczestniczą.[1]

Niezwykle istotna jest dla nas specyfika Górnego Śląska, jego różnorodność, bogata historia oraz poznanie i poszanowanie tożsamości i języków.

Naszym celem jest wykształcenie absolwenta samodzielnego, kreatywnego, o silnej osobowości, znającego języki, umiejącego znaleźć swoje miejsce we współczesnym społeczeństwie.[2]

Stowarzyszenie prowadzi swój kanał na youtubie

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae jest stowarzyszone ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ZNSSK

Prezes Stowarzyszenia: Małgorzata Maria Wysadak

Numer KRS: 0000317652

Contact Information
Phone: 77/464 42 78
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora