Rada Główna Niemców Górnośląskich / Hauptrat der Deutschen in Schlesien

  1. Dom
  2. »
  3. Rada Główna Niemców Górnośląskich / Hauptrat der Deutschen in Schlesien
Description:

Rada Główna Niemców na Śląsku (Rada Główna Niemców Górnośląskich -RGNG)

Hauptrat der Deutschen in Schlesien (RGNG)

Rada Główna Niemców na Śląsku

jest organizacją, która reprezentuje interesy mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego. Powstała w 2002 roku z inicjatywy trzech stowarzyszeń: Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość”. Jej celem jest rozwój i ochrona języka, kultury i tożsamości niemieckiej na Śląsku, a także współpraca z innymi organizacjami społecznymi i samorządowymi w duchu dobrego sąsiedztwa i pojednania. Prezydentem Rady jest ks. Konrad Wersch, który od 1999 roku pełni funkcję duszpasterza Niemców diecezji gliwickiej. Rada opiera się na zasadach demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka. Rada odwołuje się do historii i tradycji niemieckiej społeczności na Śląsku, która ma swoje korzenie w czasach średniowiecza i była świadkiem wielu zmian politycznych i społecznych, takich jak plebiscyt na Górnym Śląsku w 1921 roku czy wysiedlenia po II wojnie światowej.

 

Rada Główna Niemców Górnośląskich (RGNG) / Hauptrat der Deutschen in Schlesien 

Rada Główna Niemców Górnośląskich (RGNG) / Hauptrat der Deutschen in Schlesien

 

Górnośląscy Niemcy zrzeszeni zarówno w Towarzystwie Społeczno- Kulturalnym Niemców (TSKN) jak i Niemieckiej Wspólnocie „Pojednanie i Przyszłość”, powodowani troską o przyszłość naszej grupy narodowej  wyrażamy wolę powołania niezależnego gremium, które koordynowałoby istnienie działania niemieckiej grupy narodowej w woj. śląskim.

Gremium, któremu nadajemy nazwę Rada Niemców Górnośląskich skupia wszystkich działaczy organizacji niemieckich na terenie województwa śląskiego i dla tych wszystkich organizacji stanowi ciało doradcze.

RGNG/ Hauptrat der Deutschen in Schlesien. po lewej od góry: Martin Lippa (TSKN), Dietmar A. Brehmer (Przyszłość i Pojednanie) , Prezydent Rady ks. Konrad Wersch

RGNG/ Hauptrat der Deutschen in Schlesien. po lewej od góry: Martin Lippa (TSKN), Dietmar A. Brehmer (Przyszłość i Pojednanie) , Prezydent Rady ks. Konrad Wersch

Rada zwoływana jest raz na kwartał a także okazjonalnie w celu podejmowania i uzgadniania stanowiska z zakresu spraw istotnych dla niemieckiej grupy narodowej na Śląsku

Rada Niemców Górnośląskich podejmuje istotne decyzje w zakresie ważnych dla naszej grupy narodowej spraw, takich jak przede wszystkim:

– rozwój języka ojczystego

– rozwój i pielęgnowanie kultury niemieckiej na Śląsku

– informacji na temat kultury niemieckiej w podręcznikach szkół powszechnych

– w zakresie pracy medialnej i dostępu do mediów

– w zakresie wyborów ogólnopolskich i samorządowych

 

Obrady Rady odbywają się w języku niemieckim z możliwością tłumaczenia na język polski.

Prezydentem Rady Niemców Górnośląskich jest Ksiądz Konrad Wersch .[1]

Według Rady jedną z najważniejszych cech mniejszości jest lojalność wobec kraju, w którym żyją jej członkowie. “Zasada lojalności Mniejszości Niemieckiej na Górnym Śląsku sięga swoją tradycją do okresu, kiedy część Górnego Śląska po powstaniach i plebiscycie weszła w skład państwa polskiego” – głosi stanowisko Rady.

Mniejszość także – jak wskazali jej członkowie – działa na rzecz pielęgnowania tradycji kultury i języka niemieckiego oraz na rzecz rozwoju regionu, szczególnie w zakresie pomocy społecznej – w sferze ochrony i pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie. Jeden z liderów mniejszości na Górnym Śląsku, Dietmar Brehmer, jest jednocześnie założycielem i szefem Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, pomagającego bezdomnym i ubogim. [2]

Mapa Śląska / Schlesien źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Mapa Śląska / Schlesien źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Musimy się łączyć, gdyż istnieje niebezpieczeństwo rozpadu grup mniejszości niemieckiej, które działają w rozproszeniu – stwierdził wczoraj na konferencji prasowej Dietmar Brehmer z Niemieckiej Wspólnoty “Pojednanie i Przyszłość”. – Grupa 80-90 tysięcy Niemców na Górnym Śląsku nie wyraża swoich interesów w dostatecznym stopniu.
Obserwuję, że niektóre organizacje, takie jak Związek Górnośląski czy Ruch Autonomii Śląska zawłaszczają te osoby.

Rada chce koordynować działania wszystkich organizacji niemieckich w regionie, we wszystkich sprawach związanych z interesami tej grupy narodowej. Chce zająć się rozwojem kultury niemieckiej na Górnym Śląsku. Będzie podejmować inicjatywy socjalne i humanitarne dotyczące naprawienia krzywd górnośląskich Niemców po 1945 roku. Przedstawiciele Rady będą także dążyć do zmiany prawa wyborczego, które ich zdaniem jest niesprawiedliwe.[3]

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora