Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Pisz „Roś”

 1. Dom
 2. »
 3. Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Pisz „Roś”
Description:
Pisz / Johannisburg. Stowarzyszenie Roś. źródło: https://polska-org.pl

Pisz / Johannisburg. Stowarzyszenie Roś. źródło: https://polska-org.pl

Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Pisz „Roś” Johannisburg

 

Herby i pieczęć Pisza / Johannisburg. źródło: Heraldry of the world

Herby i pieczęć Pisza / Johannisburg. źródło: Heraldry of the world

Celem statutowym Stowarzyszenia Roś jest:

 1. Integracja całego środowiska ludności pochodzenia niemieckiego zamieszkałej na terenie miasta i rejonu pisz,
 2. Utrzymanie jedności kulturowej i więzów narodowych członków,
 3. Zacieranie uprzedzeń narodowościowych.[1]

Początki

Utworzenie stowarzyszenia niemieckiego w Piszu nie było łatwym zadaniem. Sześć osób z komitetu założycielskiego (Mira Kreska, Herta Kadłubowska, Ursel Grabowska, Irena Podsiad, Marita Telecka i Dietmar Leymanzik) chodzii od rodziny do rodziny i wyjaśniali, że zamierzają założyć niemieckie stowarzyszenie. Trzeba było sporo pracy, by przekonać ludzi, gdyż wielu bało się zadeklarować jako Niemcy. 5 marca 1992 roku w sądzie w Suwałkach zostało zarejestrowane liczące 29 członków Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Pisz „Roś”.
Już 24 czerwca 1992 roku Stowarzyszenie i władze miasta odwiedziła duża delegacja zaprzyjaźnionego powiatu Schleswig-Flensburg i Ziomkoslwa Powiatu Pisz. Tego dnia w miejskim Muzeum otwarta została wystawa zorganizowana i sfinansowana przez Ziomkostwo Powiatu pod tytułem „Ludzie w drodze. Przykład Prus Wschodnich”.
26 września 1992 roku w Domu Kultury przeprowadzone zostało pierwsze zebranie wyborcze. Udział w nim wzięło już 156 członków i gości z Niemiec. Stowarzyszenie „Roś” było jednym ze stowarzyszeń założycielskich ZSLNbPW.

Pisz / Johannisburg. źródło: https://polska-org.pl

Pisz / Johannisburg. źródło: https://polska-org.pl

Siedziba

Pierwszego roku spotykano się jeszcze w prywatnym mieszkaniu Miry Kreski, później wynajęto trzy pomieszczenia w pobliżu dworca w Piszu. W jednym pomieszczeniu urządzono bibliotekę z telewizorem, wideo i kasetami no i dobrymi książkami. W drugim pomieszczeniu magazynuje się i wydaje używaną odzież, której dzięki drogim przyjaciołom z Niemiec nigdy nie brakuje. Trzecie pomieszczenie, to miejsce, gdzie można usiąść i porozmawiać.

Zarząd 

 • Przewodniczący: Ditmar Leymańczyk
 • Zastępca przewodniczącego: Mariola Lewińska-Litwin
 • Skarbnik: Irena Soleński-Stankiewicz
 • Sekretarz: Krystyna Grusznis
 • Członek: Mieczysław Kopańczyk
 • Członek: Ingrid Sobolewska
 • Członek: Małgorzata Kossakowska

Członkowie 

Do Stowarzyszenia „Roś” w Piszu należało 410 członków. Liczebność Stowarzyszenia, która swojego czasu osiągnęła prawie 500, w ostatnich latach znowu spada. W minionych latach wiele osób umarło lub wyjechało.

Pisz / Johannisburg. źródło: https://polska-org.pl

Pisz / Johannisburg. źródło: https://polska-org.pl

Z życia stowarzyszenia

Zarząd spotyka się co miesiąc. Spotkanie wszystkich członków Stowarzyszenie organizuje raz do roku. Spotkaniu towarzyszy nabożeństwo, kawa, ognisko i muzyka pod gołym niebem nad jeziorem „Roś”.
W okresie adwentu Stowarzyszenie przygotowuje większe spotkanie seniorów przy kawie i cieście oraz upominki dla wszystkich. Dla dzieci w okresie Bożego Narodzenia co roku organizuje się gwiazdkę z udziałem Św. Mikołaja, z wierszami, piosenkami, kolorowymi paczuszkami i zabawkami.
Na wszystkie imprezy uczestnicy dowożeni są autobusami, by udział umożliwić też członkom z dalej położonych miejscowości. Wszystkie projekty Stowarzyszenia „Roś” wspomagają Ziomkostwo Powiatu i powiat Schleswig-Flensburg.

Każdego roku 13 grudnia obchodzone są uroczyście kolejne urodziny Stacji Socjalnej, w obecności lekarzy współpracujących ze stacją, starostą, burmistrzów miast, wielu przyjaciół organizacji Johanniter-Unfall-Hilfe z Kilonii i członków Stowarzyszenia „Roś”.
Od 1994 roku Stowarzyszenie Niemieckie współpracuje ze Związkiem Niemieckiej Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge) w Kassel oraz z grupa robocza Opieki nad Grobami Wojennymi Młodzieży Wschodniopruskiej w Kamen. Od tego czasu młodzież uczestniczy w wielu międzynarodowych obozach młodzieżowych w Niemczech i Rosji. Również w powiecie piskim przeprowadzono już cztery międzynarodowe obozy młodzieżowe, w ramach których młodzi ludzie pomagali przy porządkowaniu wojskowych cmentarzy z czasów wojny.
Co roku dziesięcioro nastolatków bierze udział w międzynarodowych seminariach w Niemczech.

Od 1995 roku Szpitalowi z Pisza pomaga Czerwony Krzyż z Niemiec. Dwa razy w roku zaprasza na kursy pierwszej pomocy policję, straż pożarna i uczniów szkół średnich. Kontakty między Niemieckim Czerwonym Krzyżem a miastem Piszem przebiegają za pośrednictwem Stowarzyszenia Niemieckiego, są więc jego dużą zasługą.

Pisz / Johannisburg. źródło: https://polska-org.pl

Pisz / Johannisburg. źródło: https://polska-org.pl

Również pośrednictwu Stowarzyszenia Niemieckiego zawdzięczać można fakt, że prowadzona jest ożywiona wymiana uczniów szkół z Pisza i z Bremerhaven. Przy wszystkich tego rodzaju kontaktach Stowarzyszenie zapewnia tłumacza i towarzyszy grupom z Niemiec.
Niemieckie Stowarzyszenie „Roś” jest w posiadaniu dokumentów na temat 166 wiosek ze szkicami i nazwiskami byłych mieszkańców powiatu. Ludzie, którzy chcą się dowiedzieć czegoś o pochodzeniu swoich przodków mogą tam zasięgnąć informacji. Członkowie Stowarzyszenia jadą wtedy często z gośćmi do wybranych miejscowości i służą pomocą jako tłumacze.
Każdego roku w okolicy Bożego Narodzenia pamięta się o członkach stowarzyszenia potrzebujących pomocy. Grupa Opieki z Ziomkostwa Powiatu Piskiego przyjeżdża i stara się osobiście odwiedzić każdą potrzebującą rodzinę w jej mieszkaniu. Wszyscy zostają obdarowani gotówkowym prezentem.
Stowarzyszenie Niemieckie „Roś” ma wrażenie, że jest już teraz przez polskich mieszkańców w Piszu akceptowane, a nawet poważane i cenione. Stowarzyszenie pragnie ze wszystkich sił nadal angażować się w sprawę porozumienia między narodami.

Spotkania adwentowe to żelazny punkt w harmonogramie działań stowarzyszenia „Roś”, ale nie jedyny. Organizuje ono także dla swoich członków wycieczki po regionie, spotkania z okazji Dnia Matki. Dobrze układa się współpraca stowarzyszenia z miejscowa parafią luterańską i władzami miasta. Burmistrza angażuje zarząd stowarzyszenia do pomocy w kontaktach z partnerskim powiatem Schleswig-Flensburg. Stowarzyszenie dzięki kontraktom z organizacją „Hilfe und Tat z Ottersburga w Dolnej Saksonii pośredniczy także w przekazywaniu darów dla piskiego szpitala powiatowego.

23.09.2022 Piskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej będzie obchodziło 30-lecie istnienia.

Jubileusz 30-lecie istnienia Stowarzyszenia Roś

Jubileusz 30-lecie istnienia Stowarzyszenia Roś

Nauczanie języka niemieckiego

W Piszu kursy niemieckiego oferowane były od chwili utworzenia Stowarzyszenia. Miasto to otrzymało wsparcie w osobach nauczyciela-seniora Helmuta Chittke jak też od kwietnia do września roku 1995 asystentki ds. języka pani Auer. Od roku 2000 w ramach programu centralnie rozmieszczonych szkół dla mniejszości niemieckiej do Gimnazjum Nr. 2 w Piszu wprowadzony został rozszerzony program nauczania języka niemieckiego przez nauczycielkę z Niemiec, panią Lach. [2]

Numer KRS: 0000018516

Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Pisz „Roś” współtworzy Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ZSNWiM

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

 

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora