Związek Wyznaniowy Instytut Śardza Ling / The Institute of Sardza Ling

  1. Dom
  2. »
  3. Związek Wyznaniowy Instytut Śardza Ling / The Institute of Sardza Ling
Description:
Instytut Śardza Ling

Instytut Śardza Ling

Instytut Śardza Ling

Instytut Śardza Ling został założony na życzenie uczniów przez Njimę Dakpę Rinpocze w 2007 r.

Celem Instytutu jest przede wszystkim rozwój duchowy członków Instytutu, oparty na tradycyjnych tybetańskich metodach medytacji szkoły Jungdrung Bon, która swoje korzenie upatruje w krainie Śang Śung leżącej na terenie dzisiejszego Tybetu zachodniego. Instytut, nawiązując do starożytnej tradycji tybetańskiej, reprezentuje stanowisko proekologiczne. Jest ono nierozerwalnie związane z duchowym dziedzictwem Tybetu. Akcentowane jest też szerzenie pokoju i pomaganie wszystkim potrzebującym w miarę możliwości. Aktualnie praktyki grupowe odbywają się w czterech miejscach w Polsce: Kołobrzegu, Gdyni, Poznaniu i Warszawie. W 2021 r. w Instytucie było 100 członków, 1 osoba duchowna[1]

Na oficjalnej stronie Związku Wyznaniowego „Instytut Śardza Ling” istnieje informacja o trzech lokalizacjach: Pyszki w Zachodniopomorskim , Poznaniu i Krakowie. Przewodniczącym jest Jarosław Świtoń. 

Związek Wyznaniowy „Instytut Śardza Ling”jest częścią Yungdrung Bon Centers.

Duchowym przywódcą Yungdrung Bon jest jego Świątobliwość 33 Menri Trizin, Lungtok Tenpa Nyima Rinpocze [2]

„Nic nie może wpłynąć na naturalny stan umysłu, ponieważ jest on ponad wszystkim. Gdy jesteśmy w naturze umysłu, wtedy wszystko jest doskonałe, pozytywne i właściwe.”

– Latri Nyima Dakpa Rinpoche

“Bon jest odwieczną, rdzenną tradycją duchową Tybetu, której ciągła ustna linia przekazu liczy sobie już 18 000 lat. Jako jedna z najstarszych – o ile nie najstarsza – duchowa tradycja na świecie, jest ona skarbnicą wyjątkowych i pełnych mocy nauk oraz praktyk. Pochodzą one ze starożytnej wiedzy Tybetu oraz z pełnego urzeczywistnienia wielu jej mistrzów. Nauki bon były znane i powszechnie praktykowane na stanowiących współczesny Tybet terenach, zanim w VII w. n.e pojawiła się tam indyjska forma buddyzmu, zapoczątkowana przez buddę Śakjamuniego. Wkrótce potem, doszło do integracji pierwotnego buddyzmu bon z wprowadzoną do Tybetu tradycją hinduską. W efekcie tego procesu, współcześnie, zarówno sama praktyka, jak i dialektyka Yungdrung Bon nie wykazują większego zróżnicowania w stosunku do czterech istniejących szkół buddyzmu tybetańskiego, którymi są Nyingma, Gelug, Sakja oraz Kagyu. Jednakże tym, co zdecydowanie odróżnia bon od buddyzmu tybetańskiego jest postać jego założyciela, którym jest budda Tonpa Szenrab Miło.

Wedle przekazów historycznych bon, miał on przyjść na świat niewiele ponad 18 000 lat temu w czystej krainie Olmolungring, w miejscu zwanym Tazig. Z perspektywy znanej nam geografii, znajduje się ono gdzieś na terenie Azji Centralnej. Dlatego też, bon charakteryzuje się odrębną i bardzo bogatą ikonografią oraz systemem kosmologii, a ponadto, w jego skład wchodzą nauki szamańskie i praktyki o charakterze uzdrawiającym. A nade wszystko, zawarty jest w nim wyjątkowy i kompletny przekaz nauk najwyższej duchowej ścieżki, czyli dzogczen, określanej często mianem „Wielkiej Doskonałości”. Fundamentem nauk bon, podobnie jak w przypadku innych szkół buddyzmu tybetańskiego, jest rozwijanie boddhićitty, czyli umysłu oświecenia oraz pielęgnowanie składających się na niego czterech niezmierzoności, którymi są -miłująca życzliwość, współczucie, radość i harmonia równowagi.

Yungdrung Bon zawiera też w sobie bogactwo starożytnych nauk sutry, tantry i dzogczen, które pozwalają rozwijać jego pozytywne właściwości na poziomie naszych trzech bram, czyli ciała, mowy (energii) i umysłu. Dzięki temu wszystkiemu, odwieczna mądrość Yungdrung Bon, to jednocześnie starożytna, pełna mocy i kompletna buddyjska ścieżka, która wiedzie do ostatecznego oświecenia umysłu, ale też metoda uzdrowienia siebie i wprowadzenia wielu pozytywnych zmian w naszym codziennym życiu.”[3]

Yungdrung Bon Centers

Yungdrung Bon Centers ufundowane przez Latri Khenpo Nyima Dakpa Rinpoche znajdują się na Białorusi , Kanadzie, Polsce, USA [4](Oprócz naszych ośrodków w Minneapolis i Los Angeles, Yeru oferuje nauki w Santa Fe, Tucson, Nowym Jorku i innych miejscach w Stanach Zjednoczonych) [5]

Ważną częścią działalności  Yungdrung Bon Centers jest działalność charytatywna.

FUNDACJA DZIECI BÖN

założona w Quebecu w Kanadzie – jest pozarządową organizacją humanitarną, założoną w 2006 roku przez Latri Nyimę Dakpa Rinpocze oraz jego przyjaciół i uczniów, a w 2009 roku uznaną za organizację charytatywną.
NASZE CELE to wspieranie tradycji Bon poprzez finansowe wspieranie dzieci i młodych dorosłych Bon, którzy są uchodźcami w północnych Indiach oraz promowanie kultury Bon poprzez publiczne konferencje i warsztaty . Fundacja jest prowadzona wyłącznie przez wolontariuszy. Wszystkie datki zbierane przez Fundację są przesyłane do Domu Dziecka Bön (BCH) w Dolanji w Indiach, centrum społeczności Bön na wygnaniu. (..) Położony jest w północnych Indiach, w Dolanji, przyjmuje i kształci dzieci tradycji Bon, których rodziny uciekły z Tybetu po chińskiej okupacji. Średnio każdego roku w BCH przebywa około 200 dzieci w wieku od 5 do 18 lat (ich liczba i średni wiek są co roku różne, gdyż wielu młodych ludzi opuszcza szkołę po ukończeniu szkoły średniej i rejestrują się tam nowi). “Naszym celem jest pomoc dzieciom żyjącym w ubóstwie i zapewnienie im zdrowej edukacji. Te dzieci są naszą przyszłością i jeśli chcemy zachować naszą wyjątkową kulturę i tradycję w Tybecie, potrzebują one odpowiedniego środowiska do nauki.” Latri Nyimę Dakpa Rinpocze[6]

Więcej o Bön przeczytacie tutaj : Ligmincha Polska ; Związek Tybetańskiego Bon Sa Trik Er Sang Namdagling

Data powstania na terenie Polski: 2007              Nr w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych: 168
Data rejestracji: 2008

Contact Information
Phone: 602 353 009
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora