Misja Buddyjska w Polsce Trzy Schronienia / The Buddhist Mission „Three Refuges” in Poland

 1. Dom
 2. »
 3. Misja Buddyjska w Polsce Trzy Schronienia / The Buddhist Mission „Three Refuges” in Poland
Description:

Trzy Schronienia Misja Buddyjska

w Polsce jest buddyjskim stowarzyszeniem nastawionym na integrację buddyzmu ponad istniejącymi podziałami.[1]

Członkowie Misji w swoich zwyczajach religijnych mają: recytację „Schronień” buddyjskich, modlitwy, medytacje, całodzienne utrzymanie właściwego etycznego zachowania, unikanie czynienia zła, czynienie dobra oraz pomaganie innym. Członkowie obchodzą święta buddyjskie związane z narodzeniem, oświeceniem i odejściem Buddy. Misja zarządzana jest przez duchownych obojga płci. Najwyższą władzą jest 3-osobowa Rada Starszych, która wybiera głównego opata. Ośrodki misyjne są autonomiczne i kontaktują się ze sobą w zależności od potrzeb.

Daiko Kanzen Osho - Misja Buddyjska

Daiko Kanzen Osho - Misja Buddyjska

Trzy Schronienia Misja Buddyjska siedzibę ma w Szczecinie. Głównym Opatem Misji jest Czcigodny Daiko Kanzen Osho (Jeremi Szczęsny Maślankowski)[3].

Trzy Schronienia - Misja Buddyjska w Polsce

Trzy Schronienia - Misja Buddyjska w Polsce

Daiko Kanzen Osho - Jeremi Szczęsny Maślankowski - urodzony w Szczecinie, mnich buddyjski w tradycji Soto Zen. Praktykuje buddyzm od 29 lat w tym ostatnie 19 lat w Japonii. Wyświęcony formalnie na mnicha w 1989 roku w Tokio. Ukończył edukację w klasztorze Soto Zen - Saijoji, znajdującym się w okolicy góry Fudżi. Przez 19 lat kontynuuje praktykę w Japonii w niedużej świątyni na prowincji. Studia buddyjskie odbywał i wciąż kontynuuje z rożnymi nauczycielami, głównie pochodzącymi z tradycji Soto, ale również z nauczycielami należącymi do innych linii. Od 1995 r. pracuje dla Misji Buddyjskiej w Polsce w swojej świątyni Sanbo-in (Świątynia Buddhy pod wezwaniem Trzech Klejnotów) w rodzinnym mieście - Szczecinie.[4]

Trzy Schronienia Misja Buddyjska kieruje się dwoma celami: kształceniem polskich mnichów i mniszek w krajach o tradycjach buddyjskich oraz upowszechnianie podstawowych nauk buddyzmu.

Kandydaci są szkoleni w tej tradycji, z którą chcą być związani.
Nowi członkowie wstępują do Misji poprzez przyjęcie tzw. Trzech Schronień (w Buddzie – jako najwyższym nauczycielu, w Dharmie – nauce Buddy i w Sandze – świętym zgromadzeniu uczniów Buddy).
Warunek wstępny

Trzy Schronienia - Misja Buddyjska w Polsce

Trzy Schronienia - Misja Buddyjska w Polsce

Schronienie opiera się na rozpoznaniu i uznaniu możliwości, że każda żywa istota ma potencjał i możliwość całkowitego uwolnienia się od cierpienia oraz że są istoty, które to osiągnęły i wspierają je na drodze. Ale w końcu sam idziesz ścieżką, nikt ci jej nie odbierze. Każdy ponosi pełną odpowiedzialność za własną drogę.
Kiedy ktoś decyduje się przyjąć schronienie, angażuje się na ścieżce buddyjskiej. Obejmuje to dotrzymywanie postanowień lub ślubów, zwłaszcza postanowienia o niekrzywdzeniu żadnej żywej istoty. Ta obowiązkowa intencja jest zawsze zawarta w przyjęciu schronienia.
W zależności od tradycji i nauczyciela, postanowienia i sformułowania mogą się różnić.

Buddha

Buddha

Tych pięć wskazań ( Pięć Sylasów )

można dodatkowo uznać za część schronienia:

1. Nie zabijanie : odnosi się zarówno do ludzi, jak i zwierząt, oba są istotami czującymi.
2. Nie kraść : Nie brać niczego, co nie zostało dane.
3. Zakaz niewłaściwego zachowania seksualnego : uprawianie seksu tylko między dorosłymi partnerami, którzy nie są związani w żaden inny sposób.
4. Nie kłamać : Może odnosić się do wszystkich form kłamania.
5. Nie bierz substancji odurzających : tradycyjnie odnosi się do alkoholu, ale należy również unikać wszelkich innych substancji zaciemniających umysł.

Trzy Schronienia - Misja Buddyjska w Polsce

Trzy Schronienia - Misja Buddyjska w Polsce

O potrójnym schronieniu wspomina się już kilka razy w kanonie palijskim , najstarszym zbiorze pism buddyjskich (patrz „ Źródła o schronieniu ”). Formuła Schronienia poprzedzona czczeniem, przedstawiona poniżej, znajduje się dosłownie w Skondensowanym Zbiorze Suttapitaki . Do dziś jest recytowana w różnych tradycjach buddyjskich. Często nie jest recytowana w języku narodowym, ale w palijskim lub sanskrycie .

 • Formuła wielbienia ( Namaskara ) poprzedzająca przyjęcie schronienia:

pali:

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa . (3x) (dt: czcij go, wywyższonego, świętego, w pełni przebudzonego.)

Sanskryt:

Namo Buddhāya (pol: cześć Buddzie)
Namo Dharmāya (pol: cześć Dharmie)
Namo Saṃghāya (ang.: cześć Sanghi)
 • Tradycyjna formuła schronienia (pali):
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi . (dt: Przyjmuję schronienie w/do Buddy)
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi . (pol: Przyjmuję schronienie w Dharmie / Dhammie)
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi . (pol: Przyjmuję schronienie w Sandze)
Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi . (dt: Drugi raz biorę...)
Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi .
Dutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi .
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi . (dt: Po raz trzeci biorę...)
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi .
Tatiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi .
 • Formuła Schronienia z Mahajany :
 • Wraz ze wszystkimi żywymi istotami
 • Zakładam, że od dzisiaj
 • aż do osiągnięcia esencji oświecenia,
 • Schronienie do Buddy jako nauczyciela,
 • Schronienie w jego nauczaniu, na które składa się wiedza przekazywana i realizowana wewnętrznie, oraz
 • Schronienie w towarzystwie istot wzniosłych.

Stopnie schronienia według Atishy
Według Lampy Atishy na Drodze (XI wiek) i późniejszej tradycji Lamrim ustanowionej przez Tsongkapę , można wyróżnić różne stopnie Pójście po Schronienie:
Intencje praktyka są używane do rozróżnienia, używając koncepcji sfer :

 1. Światowe królestwo oznacza przyjęcie schronienia w celu poprawy własnego życia (nie buddyjskie)
 2. Najniższa sfera buddyjska oznacza przyjęcie schronienia w celu osiągnięcia wyższego odrodzenia i tym samym uniknięcia niższych sfer.
 3. Środkowy zasięg buddyzmu oznacza przyjmowanie schronienia w celu osiągnięcia nirwany .
 4. Wysoki stan buddyjski oznacza przyjęcie schronienia, aby stać się Buddą.
 5. Czasami wspomina się o najwyższym królestwie buddyjskim , co oznacza pójście do schronienia w celu osiągnięcia Stanu Buddy w tym życiu (poprzez zastosowanie buddyjskich technik tantrycznych )

W buddyzmie wadżrajany przyjmuje się również schronienie u guru , odpowiednich lamów . Dla uczniów reprezentują one doskonałe cechy Buddy i są przedstawicielami Dharmy . Jednak podczas właściwej ceremonii schronienia schronienie przyjmuje się zazwyczaj tylko w Buddzie, Dharmie i Sandze . Nie przywiązuje się ani do Lamy (nauczyciela), ani do ośrodka, ani do tradycji czy grupy, ale wyłącznie do Buddy, Dharmy i Sanghi . Schronienie w guru jest zaawansowaną praktyką ( guruyoga ) w buddyzmie wadżrajany.

Buddha

Buddha

Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP), w 2011 r. przynależność do Misji Buddyjskiej – Trzy Schronienia w Polsce zadeklarowały 562 osoby. Ostanie dane opublikowane przez GUS nie podają ilości wiernych a jedynie liczbę ośrodków - w 2014 wynosiła 28.

Trzy Schronienia Misja Buddyjska według  publikacji GUS “Wyznania religijne w Polsce w latach 2019–2021 Religious denominations in Poland 2019–2021″   zrzeszała 2560 wiernych w całej Polsce, w tym również emigrantów z Azji; są wśród nich Wietnamczycy, Mongołowie, Japończycy. W 2011 roku misja posiadała 27 ośrodków oficjalnie zarejestrowanych oraz kilka niezarejestrowanych m.in. w Szczecinie, Katowicach, Kazimierzu Dolnym, Lublinie, Poznaniu, Radomiu, Ścieniawie Małej, Toruniu, Warszawie, Wólce Kosowskiej i we Wrocławiu. Z każdym rokiem wzrasta liczba ośrodków Misji w oparciu o rosnącą liczbę wiernych i osoby zdolne do prowadzenia ośrodków.  Ośrodki te reprezentują różne tradycje buddyjskie, takie jak tybetańskie szkoły ningmakagjusakya oraz japońskie szkoły sōtō zenrinzai zen i jōdo-shinshū.[2] W 2023 na oficjalnej stronie wymienionych jest 35 podmioty.[3]

Przygotowując listę ośrodków działających pod patronatem Misji Buddyjskiej Trzy Schronienia ( w oparciu o listę Misji )  napotkaliśmy szereg nieścisłości a przez to, nie mogliśmy przedstawić wszystkich aktywnych podmiotów. Mamy nadzieję, że uda nam się uaktualnić listę.

Data powstania na terenie Polski: 1992       Nr w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych: 97                          Data rejestracji: 1994

Lista Ośrodków działających pod patronatem Misji Buddyjskiej – Trzy Schronienia

Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora