Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji

  1. Dom
  2. »
  3. Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji
Description:

Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji (SKE)Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji (SKE)

Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji  (SKE)

Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gosławicach

Dyrektor: Martina Osuchowski

Statutowe Cele SKE:

Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej,

2. Wspieranie rady rodziców w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, w tym nastawionego na przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami. Zapewnienie radzie rodziców podmiotowości i samodzielności ekonomicznej i ułatwianie pozyskiwania dodatkowych środków z funduszy europejskich, 3. Integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia, przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu, 4. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, 5. Wspieranie dwujęzyczności, 6. Wspieranie nauczania metodą montessori, 7. Działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki, 8. Działalność w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz inne działania z zakresu profilaktyki i wyrównywania szans osób z różnych środowisk.[1]

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gosławicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gosławicach

Informacje

Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Gosławicach prowadzone są dwujęzycznie tj. w języku polskim i niemieckim. Nauczanie prowadzimy zgodnie z pedagogiką Marii Montessori. Oferujemy nauczanie w małych grupach lekcyjnych, dowozy do szkoły oraz zapewniamy profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne i przedmiotowe.[1]

Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości.

Dzięki udziałowi w programie otrzymaliśmy środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości. Za otrzymane fundusze zakupiliśmy narzędzia, które pozwolą naszym uczniom rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.[2]

lista jest tutaj.

Nasza szkoła bierze udział w programie Pozytywna uwaga

Nasza szkoła bierze udział w tej akcji "Pozytywna uwaga", a miesiąc listopad jest miesiącem chwalenia.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o akcji na stronie: pozytywnauwaga.pl [3]

Nasza szkoła organizuje: Sankt Martin immer mit uns! – Święty Marcin

Numer KRS 0000842489

Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji stowarzyszone jest ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ZNSSK

Contact Information
Phone: 34 350 61 32
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora