Stowarzyszenie Kulturalne Niemców „Heimat” w Szczytnie

 1. Dom
 2. »
 3. Stowarzyszenie Kulturalne Niemców „Heimat” w Szczytnie
Description:

Szczytno/ Ortelsburg (SKN Heimat) źródło: https://polska-org.pl/

Szczytno/ Ortelsburg (SKN Heimat) źródło: https://polska-org.pl/

Stowarzyszenie Kulturalne Niemców „Heimat” w Szczytnie Ortelsburg (SKN Heimat)

Herby Szczytna/ Ortelsburg źródło: Heraldry of the world

Herby Szczytna/ Ortelsburg źródło: Heraldry of the world

Cele Statutowe

SKN Heimat

1.utrzymanie jedności kulturowej, więzów narodowych członków stowarzyszenia poprzez:

- łączność w stosunkach wzajemnych członków,

- podejmowanie działań na rzecz znajomości języka i kultury niemieckiej wśród członków poprzez kursy, konferencje, seminaria, sympozja, szkoły. Powyższą działalnością można objąć osoby nie będące członkami stowarzyszenia.

2.organizowanie sieci bibliotek oraz czytelni na terenie zamieszkania członków stowarzyszenia.

3.reprezentowanie członków stowarzyszenia przed władzami Rzeczypospolitej Polskiej oraz władzami Niemieckimi.

4.udzielanie pomocy prawnej i materialnej członkom Stowarzyszenia.

5.organizowanie festynów i spotkań rocznicowych poprzez członków Stowarzyszenia.

6.nawiązanie i utrzymanie kontaktów z organizacjami działającymi na terenie Niemiec w celu organizowania spotkań, wyjazdów oraz wspólnych przedsięwzięć.

7.prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz stowarzyszenia. [1]

Szczytno/ Ortelsburg źródło: https://polska-org.pl/

Szczytno/ Ortelsburg źródło: https://polska-org.pl/

Początki SKN Heimat

Stowarzyszenie Kulturalne Niemców „Heimat” w Szczytnie zarejestrowane zostało 14.01.1991 roku w sądzie wojewódzkim. Od momentu powstania ZSLNbPW stowarzyszenie „Heimat” należy do tegoż związku.

Siedziba

Stowarzyszenie nie posiada własnych pomieszczeń. W latach 1991-1997 wynajmowano pomieszczenia w Szkole przy ul. Pola. Od 1997 roku biuro stowarzyszenia znajduje się W domu parafialnym kościoła ewangelickiego. Wynajmowane są tam cztery pomieszczenia, a kuchnia i ubikacja są wspólne. W razie potrzeby do dyspozycji jest też duża sala zebrań.

Od 01.05.2007 siedzibę stowarzyszenia przeniesiono na ul. Bartna Strona 3, gdzie stowarzyszenie ma do dyspozycji więcej pomieszczeń z lepszym zapleczem socjalnym i do tego z niższym czynszem.[2]

Szczytno/ Ortelsburg źródło: http://www.kreis-ortelsburg.info/

Szczytno/ Ortelsburg źródło: http://www.kreis-ortelsburg.info/

Zarząd

 • Przewodnicząca: Monika Krzenzek
 • Zastępca przewodniczącej: Robert Arbatowski
 • Zastępca przewodniczącej: Wiesława Zalewska
 • Skarbnik:  Helena Samsel
 • Członek: Paweł Piotr Samsel [3]

Szczytno/ Ortelsburg źródło: https://polska-org.pl/

Szczytno/ Ortelsburg źródło: https://polska-org.pl/

Członkowie

Stand 2009: Dziś Stowarzyszenie liczy około 360 członków. Były jednak okresy, kiedy liczba członków przekraczała 600. Z powodu przesiedleń do Niemiec i śmierci starszych członków liczba ta bardzo spadła. Duża cześć członków nie była w stanie wnosić opłat członkowskich i dlatego musiała zostać skreślona z listy. Wielu ludzi ze wsi, bezrobotnych, z wielodzietnych rodzin, nie stać na bilet autobusowy do Szczytna i w ten sposób tracą kontakt ze Stowarzyszeniem. Dlatego liczba członków zaczęła spadać.

Szczytno/ Ortelsburg źródło: https://polska-org.pl/

Szczytno/ Ortelsburg źródło: https://polska-org.pl/

Z życia stowarzyszenia

Stan 2007

 • Jubileusz XV-lecia istnienia Stowarzyszenia – wykład senatora E. Kruka pt „Skąd pochodzimy”, występy artystyczne dzieci z Lipowca, występ Zespołu Ludowego OKARYNA , występ grupy wokalnej „HEIMAT”.
 • Wyjazd członków do Herne.
 • Dalsza nauka języka niemieckiego.
 • Grupa młodzieżowa „Adler” odniosła sukces w rozgrywkach sportowych
 • w Turnieju Piłki Siatkowej Organizacji Pozarządowych zajmując IV miejsce.
 • Festyn letni w Restauracji „Leśna” z udziałem gości z HERNE.
 • Wigilia dla seniorów w Lipowcu.
 • Integracyjne spotkania młodzieżowe.
 • W pierwszą sobotę miesiąca odbywały się spotkania członków Stowarzyszenia o charakterze ogólno-towarzyskim.

Stan 2006

 • Dzień Dziecka „Alle Kinder sind unsere” w programie wybory „Małej i Dużej Miss”, konkursy na wykonanie piosenki w języku niemieckim, recytacja wierszy, wspólne ognisko.
 • Współpraca ze Szkołą Podstawową w Lipowcu, impreza poświęcona tradycjom bożonarodzeniowym na Mazurach, wigilia dla seniorów.
 • Działania o umieszczenie tablicy pamiątkowej Richarda Andersa w parku przy ul. Curie-Skłodowskiej.
 • Festyn letni w „Leśnej”.
 • Współpraca z innymi Stowarzyszenia kulturalnymi działającymi na terenie miasta Szczytno (Związek Kurpiów, Stowarzyszenie Kresowiaków).
 • Lektorat języka niemieckiego.

Szczytno/ Ortelsburg źródło: https://polska-org.pl/

Szczytno/ Ortelsburg źródło: https://polska-org.pl/

Stan 2005

 • Nadal odbywają się tradycyjne imprezy, jak co roku.

Stan 2004

 • Spotkania członków Stowarzyszenia z byłymi mieszkańcami naszego powiatu w Essen.
 • Festyn letni w „Leśnej”.
 • Pomoc braterska ( „Bruderhilfe”).
 • Pozostałe imprezy tradycyjnie jak co roku.

Rok 2003

 • Spotkania młodzieżowe pod przew. Mariusza Siemiątkowskiego w celu podtrzymania tradycji i kultury niemieckiej.
 • Festyn letni byłych mieszkańców Szczytna w hotelu „Leśna”.
 • Festyn dziecięcy połączony z konkursem „Jak chciałbyś spędzić lato”.
 • Spotkanie bożonarodzeniowe dla dzieci.
 • Coroczne spotkania adwentowe dla seniorów.
 • Rozwijanie współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi.

Rok 2002

 • Systematyczne spotkania integracyjne członków Stowarzyszenia.
 • Dzień Dziecka.
 • „Mikołaj przychodzi do naszych dzieci”.
 • Wieczór kolędowy dla seniorów z udziałem miejscowego proboszcza.
 • Spotkanie adwentowe dla młodzieży.
 • Odwiedziny gości niemieckich z Bad Kreuznach.
 • Vera Macht i młode talenty – „Nasze miasto w oczach niemieckich dzieci”, odwiedziny znanej malarki, zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci.

Rok 2001

 • W 2001 r. odbył się jubileusz X-lecia na terenie restauracji „Leśna”, w którym uczestniczyli także nasi goście z zagranicy, między innymi p. E. Baginski -Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich w byłych Prusach Wschodnich a także władze samorządowe m. Szczytna.
 • Tradycyjnie, co roku odbywały się spotkania adwentowe, wspólnie z proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.
 • Raz w miesiącu członkowie Stowarzyszenia spotykali się przy kawie śpiewając stare niemieckie piosenki.

Nauczanie języka niemieckiego

Corocznie na obszarze działania Stowarzyszenia Kulturalnego przeprowadzane były kursy języka niemieckiego: w Szczytnie, Pasymiu i Dźwierzutach. Każdy kurs obejmował 90-120 godzin a prowadzony był przez nauczyciela bez pełnego przygotowania. Dlatego też w 2004 roku zaprzestano prowadzenia tych kursów.[4]

Numer KRS: 0000151820

Stowarzyszenie Kulturalne Niemców „Heimat” w Szczytnie współtworzy Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ZSNWiM

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora