Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu

 1. Dom
 2. »
 3. Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu
Description:

Morąg / Mohrungen, źródło: https://polska-org.pl/

Morąg / Mohrungen, źródło: https://polska-org.pl/

Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu Mohrungen/ SLN Herder

Celem statutowym stowarzyszenia

SLN Herder

jest:

 1. podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i charytatywnych.
 2. Propagowanie literatury i kultury niemieckiej.
 3. Rozprowadzanie czasopism w języku niemieckim.
 4. Upowszechnianie założeń programowych stowarzyszenia.
 5. Przyjmowanie darów z kraju i zagranicy i przekazywanie ich nieodpłatnie członkom stowarzyszenia i podopiecznym stacji socjalnej.
 6. Tworzenie podstaw lepszego zrozumienia i współpracy między ludnością narodowości niemieckiej, a obywatelami polskimi innych narodowości mieszkającymi wokół nas.
 7. Propagowanie idei organizacji pozarządowych w społeczeństwie[1]

Herby Morąga / Mohrungen źródło: https://www.heraldry-wiki.com/

Herby Morąga / Mohrungen źródło: https://www.heraldry-wiki.com/

Początki

Brak dokumentacji z okresu od roku 1990 do 1992. Grupa istniała jednak już wtedy pod kierownictwem Henryka Pruszkowskiego jako oddział terenowy OSMN. W sierpniu 1992 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Stowarzyszenia jako samodzielnej jednostki. 6.07.1993 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie i wtedy też przyłączyło się do ZSLNbPW.

Siedziba

SLN Herder

Stowarzyszenie wynajmuje swoje pomieszczenia. Trzykrotnie musiało się przeprowadzać, zanim trafiło do obecnej siedziby przy ul. Pomorskiej, dzielonej po sąsiedzku ze Stacją Socjalną Joannitów. Prócz jednej dużej sali lekcyjnej a zarazem spotkań jest kilka mniejszych przeznaczonych na biuro, przedszkole i pokój z używaną odzieżą.

Skład zarządu

 • Przewodnicząca: Urszula Mańka
 • Zastępca przewodniczącej: Waldemar Mańka
 • Członek: Urszula Kordan, Renata Ciszewska

zdjęcie oraz znak miejski Morąg / Mohrungen, źródło: https://polska-org.pl/ oraz https://www.heraldry-wiki.com/

zdjęcie oraz znak miejski Morąg / Mohrungen, źródło: https://polska-org.pl/ oraz https://www.heraldry-wiki.com/

Członkowie

Stan 2022: Stowarzyszenie w Morągu liczy obecnie 60 osób. 

Stan 2008: Liczba członków jest raczej stała. W roku 2000 Stowarzyszenie liczyło około 160 członków. Większość z nich zapomniała jednak, jak się robi coś dla innych i pozostawia wszystko zarządowi. Aktywna jest tylko mała grupka. Dzięki jej zaangażowaniu i realizacji ciekawych projektów sytuacja poprawiła się i liczba członów zaczęła rosnąć. Obecnie wynosi ona 257.

Morąg / Mohrungen, źródło: https://polska-org.pl/

Morąg / Mohrungen, źródło: https://polska-org.pl/

Z życia stowarzyszenia

Stan 2022:

Specjalizacją stowarzyszenia jest promocja postaci Johannesa Herdera, najsławniejszego obywatela tego miasta – niemieckiego filozofa i poety. W tym celu od wielu lat współpracuje z morąskim Muzeum Herdera organizując zawsze w grudniu wigilie z Herderem, czyli spotkania kulturalno-historyczne z atrakcyjnym programem muzycznym. Uczestniczą w nich także mieszkańcy miasta i okolicy, a w 2017 r. nawet marszałek województwa. Druga specjalizacja to konkurs wiedzy o Niemczech dla młodzieży szkolnej. Konkurs jest otwarty i startuje w nim również młodzież polska. Zwycięzcy w nagrodę jeżdżą na bezpłatne obozy do Niemiec.

„Herder”, jako jedyna z wszystkich organizacji niemieckich w regionie współpracuje z mniejszością niemiecka z zagranicy – stowarzyszeniem niemieckim w Kaliningradzie, którego grupa taneczna „Bernsteinblumen” jest jego częstym gościem. 

Stowarzyszenie „Herder” do 2015 r.,  było siedzibą teatru „Hambondo” młodzieży niemieckiej z regionu. Organizuje ponadto festyny letnie i spotkania adwentowe dla swoich członków. 

W 30. roku istnienia stowarzyszenia mniejszości niemieckiej „Herder” w Morągu pielęgnowanie pamięci i dorobku największego obywatela tego miasta dalej jest głównym zadaniem tej organizacji.

Wybory zarządu w Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej „Herder“ w Morągu, które odbyły się 21 kwietnia nie zmieniły jego składu. Przewodniczącą pozostała Urszula Mańka, która tę funkcję sprawuje od początku stowarzyszenia, czyli 30 lat. Stanowisko wiceprzewodniczącego ponownie objął Waldemar Mańka. Pozostali członkowie zarządu to: Urszula Kordan i Renata Ciszewska. Obie panie także już w zarządzie były.

Za najważniejsze zadanie na najbliższy czas zarząd „Herdera” postawił sobie organizację obchodów 30-lecia stowarzyszenia. Uroczysty jubileusz odbył się 27 sierpnia tego roku.

Morąg / Mohrungen, źródło: https://polska-org.pl/

Morąg / Mohrungen, źródło: https://polska-org.pl/

Stan 2008:

Dla członków Stowarzyszenia bardzo ważna jest możliwość wzajemnego poznania się i regularnych spotkań. Są ze sobą bardzo zżyci i przeżywają, jeśli któreś z nich odchodzi na zawsze. Ważne jest, by rozmawiać po niemiecku, ale często powstaje podczas rozmów wspaniała polsko-niemiecka mieszanina języków. Szczególnie ceniony jest dostęp do niemieckich książek i czasopism.

W ten sposób można szlifować swój język ojczysty, a przede wszystkim można go pokochać. Członkowie bardzo lubią uczestniczyć w spotkaniach z niemieckimi turystami. Przy tej okazji odnajdywali się już po kilku dziesiątkach lat niejedni krewni, przyjaciele czy znajomi.

Regularnie odbywają się spotkania adwentowe dla dorosłych i gwiazdki dla dzieci. W czasie spotkań obchodzone są urodziny członków. Działa też, raz lepiej, raz gorzej, grupa zajmująca się robótkami ręcznymi. Panie dzięki robótkom mogą sobie trochę dorobić.

Stowarzyszenie jest organizatorem interesujących imprez okolicznościowych, spotkania Wielkanocne, Festynów letnich, Święto pieczonego ziemniaka, Święto jabłka, spotkania adwentowe, Dni Herdera czy „Wigilia z Herderem”, które na stałe wpisały się w Kalendarz imprez kulturalnych Morąga [2]

KRS: 0000030596

Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu współtworzy Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ZSNWiM

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Contact Information

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora