Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie

  1. Dom
  2. »
  3. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie
Description:

Iława / Deutsch Eylau źródło: https://deutsche schutzgebiete.de

Iława / Deutsch Eylau źródło: https://deutsche schutzgebiete.de

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie (SMN Iława) Deutsch Eylau 

 

Cele Statutowe SMN Iława

  1. Utrzymanie jedności kulturowej oraz więzów narodowych członków Stowarzyszenia, integracja całego środowiska mniejszości niemieckiej w mieście i Gminie Iława oraz byłym powiecie Susz.
  2. Wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska mniejszości niemieckiej oraz występowanie na rzecz jego potrzeb społecznych i socjalnych wobec władz i instytucji Państwowych i Samorządowych.
  3. Reprezentowanie członków stowarzyszenia przed władzami Rzeczypospolitej Polskiej oraz podobnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie Niemiec.
  4. Działanie na rzecz zacierania uprzedzeń narodowościowych. [1]

herby Iławy / Deutsch Eylau źródło: https://www.heraldry-wiki.com

herby Iławy / Deutsch Eylau źródło: https://www.heraldry-wiki.com

Początki

Grupa w Iławie jako oddział terenowy OSMN powstała 1 listopada 1990 roku. Początki sięgają nawet 1989 roku a komitet założycielski spotkał się w marcu i kwietniu 1990 roku. Stowarzyszenie usamodzielniło się w styczniu 1995 roku. We wrześniu 1995 roku nastąpiło włączenie w struktury ZSLNbPW.

Siedziba

Stowarzyszenie wynajmowało pomieszczenia w ratuszu (biuro) i w Szkole Muzycznej (sala spotkań i sala lekcyjna). Bezpośrednio po utworzeniu stowarzyszenie mieściło się w budynku firmy budowlanej, ale że opłaty za wynajem wciąż były śrubowane do góry, szukano nowego lokalu. W przyszłości stowarzyszenie ma otrzymać jeszcze jedno pomieszczenie w ratuszu.

SMN Iława / Deutsch Eylau źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

SMN Iława / Deutsch Eylau źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Członkowie

Liczba członków spada z roku na rok. Początkowo stowarzyszenie liczyło 450 członków, obecnie w wykazach figuruje 315 osób. Tłumaczyć to można oczekiwaniami wielu członków, że otrzymają z Niemiec znaczną pomoc finansową i materialną, co nie nastąpiło. Aktywnie działało w stowarzyszeniu około 30 osób.

Z życia stowarzyszenia

Emil Behring (1854-1917)

Emil Behring (1854-1917) (ur. 15 marca 1854 w Hansdorfie (Ławice w gminie Iława ), – niemiecki bakteriolog, uważany za jednego z twórców immunologii laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1901 roku.[2]

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca spotykają się seniorzy. W Boże Narodzenie stowarzyszenie organizuje imprezy dla dorosłych i dzieci. Raz w roku odbywa się informacyjne zebranie dla wszystkich członków. Dwa, trzy razy w roku, zależnie od finansowych możliwości, stowarzyszę-nie stara się organizować wycieczki dla wszystkich członków do miejscowości o historycznym znaczeniu. Stowarzyszenie współpracuje ściśle z Biurem Podróży „Meyer-Reisen”, które kilka razy w roku przywozi do Iławy rodaków z Niemiec. Stowarzyszenie zapewnia wówczas grupie przewodnika. Latem 2000 roku obchodzono jubileusz dziesięciolecia stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w Prusach Zachodnich. Stowarzyszenie za jedno ze swoich zadań uważa reprezentowanie wszystkich członków wobec władz oraz pomoc w różnych społecznych i urzędowych sprawach.

 

Iława / Deutsch Eylau źródło: https://deutsche schutzgebiete.de

Iława / Deutsch Eylau źródło: https://deutsche schutzgebiete.de

 

Stand 2022 – Spotkania adwentowe i wycieczki oraz uczestnictwo w festynach letnich związku to ulubione wydarzenia skupiające i integrujące członków tego stowarzyszenia. Konsekwentnie pielęgnuje ono pamięć Emila von Behringa, uczonego i noblisty, który wywodzi się z powiatu iławskiego. Życie codzienne tej organizacji toczy się podczas cotygodniowych spotkań przy kawie w jego biurze.

Nauczanie języka niemieckiego

Lekcje języka niemieckiego prowadził Franz Josef von Czarnowski od roku 1992 do 1998. Od 1999 roku nauczanie przejęła młoda nauczycielka. Zainteresowanie polskiej ludności kursami jest duże, jednak w każdej grupie może się znaleźć jedynie sześć osób spoza mniejszości.

Wyposażenie

Stowarzyszenie posiada bibliotekę z ponad 2000 książek prowadzona przez dwie panie. Czytelnikami biblioteki są również zainteresowani Polacy a szczególnie młodzież z liceum.[3]

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie współtworzy Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ZSNWiM

Przewodnicząca: Monika Krajnik

KRS: 0000016830

Mapa Prus Zachodnich

Mapa Prus Zachodnich

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora