Ośrodek Wietnamskiego Buddyzmu w Polsce / Thiền / The Vietnamese Buddhism Center in Poland

  1. Dom
  2. »
  3. Ośrodek Wietnamskiego Buddyzmu w Polsce / Thiền / The Vietnamese Buddhism Center in Poland
Description:

Thiền - Buddyzm Wietnamski - Ośrodek Wietnamskiego Buddyzmu w Polsce

Thiền / Buddyjska Świątynia Wietnamska “NHAN HOA”

Thiền / Buddyjska Świątynia Wietnamska “NHAN HOA”

Ośrodek w początkowej fazie organizacji.

Liczba członków w 2017 r. wynosiła 250, liczba duchownych – 3.

Siedziba Ośrodka mieści się w Łazach w pobliżu Warszawy (powiat piaseczyński). Tam też budowana jest świątynia „NHAN HOA”.

Nowi członkowie są zobowiązani do dobrowolnego przestrzegania 5 norm moralnych: 1 – nie zabijaj, 2 – nie kradnij, 3 – nie mów rzeczy, które nie są dobre, 4 – nie cudzołóż, 5 – nie stosuj substancji takich jak alkohol i narkotyków [1]

Buddyzm Wietnamski

sutry - Thiền

sutry - ThiềnBuddyzm wietnamski  Thiền

jest jednym z odłamów buddyzmu wschodnioazjatyckiego i jest przede wszystkim oparty na sutrach [2].

Jest to religia, która dotarła do Wietnamu co najmniej 18 wieków temu i jest obecnie jedną z najbardziej widocznych religii w tym kraju [3].

W buddyzmie wietnamskim Thiền

ważne są sutry, które nie tylko są studiowane, ale również zapamiętywane i głośno śpiewane. Ponadto, Buddyzm Wietnamski ma wiele ciekawych postaci, jak na przykład Thích Nhất Hạnh, który jest znanym na całym świecie mnichem i autorem wielu książek o buddyzmie [1].
Buddyzm wietnamski jest głównie związany z odłamem Mahajana, co odróżnia go od Therawady, która jest dominującą religią w większości narodów południowo-wschodniej Azji [3]. Wietnam jest zatem wyjątkowy w kontekście buddyzmu, jako kraj, w którym dominuje właśnie Mahajana.

Bodhisattva on Lotus fresco figures, 10th - 13th century in Thien Ke Temple, Tuyen Quang

Bodhisattva on Lotus fresco figures, 10th - 13th century in Thien Ke Temple, Tuyen Quang

"Uważa się, że buddyzm przybył do Wietnamu z Indii i Chin najpóźniej w II wieku n.e. W tamtym czasie i do X wieku terytorium, które dziś nazywamy Wietnamem, było zdominowane przez Chiny. Buddyzm rozwinął się w Wietnamie z wyraźnymi wpływami chińskimi. Od XI do XV wieku wietnamski buddyzm przeżywał to, co można by nazwać złotym wiekiem, ciesząc się łaską i patronatem wietnamskich władców. Jednak buddyzm wypadł z łask podczas panowania dynastii Le, która panowała od 1428 do 1788 roku.

Cesarz Tran Nhan Tong mistrz Thiền

Cesarz Tran Nhan Tong mistrz Thiền

Dynastia Nguyen doszła do władzy w 1802 roku z pewną pomocą Francji. Francuzi, w tym francuscy misjonarze katoliccy, walczyli o zdobycie wpływów w Wietnamie. Z czasem cesarz Francji Napoleon III najechał Wietnam i przejął go jako terytorium francuskie. Wietnam stał się częścią Indochin Francuskich w 1887 roku.
Inwazja Wietnamu przez Japonię w 1940 roku skutecznie zakończyła rządy francuskie. Po klęsce Japonii w 1945 r. złożona walka polityczna i militarna spowodowała podział Wietnamu, z północą kontrolowaną przez Wietnamską Partię Komunistyczną (VCP), a południem mniej więcej republiką, wspieraną przez szereg obcych rządów aż do jesieni Sajgonu w 1975 roku. Od tego czasu VCP kontroluje Wietnam.
Kryzys buddyjski i Thich Quang Duc (...) Ngo Dinh Diem, prezydent Wietnamu Południowego w latach 1955-1963, był katolikiem zdecydowanym rządzić Wietnamem według katolickich zasad. (..)
W maju 1963 r. buddystom w Hue, gdzie brat Diema pełnił funkcję katolickiego arcybiskupa, zabroniono wywieszania buddyjskiej flagi podczas Vesak . Potem nastąpiły protesty, które zostały stłumione przez wojsko Wietnamu Południowego; zginęło dziewięciu protestujących. Diem obwinił Wietnam Północny i zakazał dalszych protestów, co tylko rozpaliło większą opozycję i więcej protestów.

By Malcolm Browne - "50 of the World's Most Remarkable Photographs", Esquire, March 28, 2016Originally distributed by the Associated Press and published in numerous newspapers on June 11, 1963.Cropped from the source image to the portion that was published in 1963. (See for example the Decatur Daily Review), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121700166

By Malcolm Browne - "50 of the World's Most Remarkable Photographs",

W czerwcu 1963 buddyjski mnich Thich Quang Duc podpalił się, siedząc w pozycji medytacyjnej na środku skrzyżowania Sajgonu. Zdjęcie samospalenia Thich Quang Duca stało się jednym z najbardziej kultowych obrazów XX wieku.

W międzyczasie inne zakonnice i mnisi organizowali wiece i strajki głodowe oraz rozdawali broszury protestujące przeciwko antybuddyjskiej polityce Diem. Co bardziej dokuczliwe dla Diem, protesty były relacjonowane przez prominentnych zachodnich dziennikarzy. W tym czasie Ngo Dinh Diem utrzymywał się przy władzy dzięki wsparciu rządu Stanów Zjednoczonych, a opinia publiczna w Ameryce była dla niego ważna.
Zdesperowany, by zakończyć narastające demonstracje, w sierpniu brat Diema, Ngo Dinh Nhu, szef tajnej policji Wietnamu, rozkazał wietnamskim siłom specjalnym, żołnierzom, zaatakować buddyjskie świątynie w całym Wietnamie Południowym. Aresztowano ponad 1400 buddyjskich mnichów; setki innych zniknęło i przypuszczalnie zostało zabitych.

Ten strajk przeciwko mnichom i mniszkom był tak niepokojący dla prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego, że USA wycofały poparcie dla reżimu Nhu. Później w tym samym roku Diem został zamordowany.

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanha - Buddyzm wietnamski

Thich Nhat Hanh - Buddyzm wietnamski

W 1965 i 1966, gdy amerykańscy żołnierze wkraczali do Wietnamu Południowego, Nhat Hanh uczył w buddyjskim college'u w Sajgonie. On i jego uczniowie wydawali oświadczenia wzywające do pokoju.
W 1966 Nhat Hanh pojechał do USA, aby wykładać na temat wojny i skontaktować się z amerykańskimi przywódcami, aby ją zakończyć. Ale ani Północny, ani Południowy Wietnam nie pozwoliłyby mu wrócić do swojego kraju, wysyłając go na wygnanie. Przeniósł się do Francji i stał się jednym z najważniejszych głosów buddyzmu na Zachodzie.

Buddyzm w Wietnamie dzisiaj

Konstytucja Socjalistycznej Republiki Wietnamu nakłada na Komunistyczną Partię Wietnamu odpowiedzialność za wszystkie aspekty rządu i społeczeństwa Wietnamu. „Społeczeństwo” obejmuje buddyzm.
W Wietnamie istnieją dwie główne organizacje buddyjskie — usankcjonowany przez rząd Buddyjski Kościół Wietnamu (BCV) i niezależny Zjednoczony Kościół Buddyjski Wietnamu (UBCV). BCV jest częścią „Wietnamskiego Frontu Ojczyzny” zorganizowanego przez partię w celu wsparcia partii. UBCV odmawia przyłączenia się do BCV i jest zakazany przez rząd.
Od 30 lat rząd nęka i przetrzymuje mnichów i mniszki UBCV oraz napada na ich świątynie. Przywódca UBCV, 79-letni Thich Quang Do, od 26 lat przebywa w areszcie domowym. Traktowanie mnichów i mniszek buddyjskich w Wietnamie pozostaje poważnym zaniepokojeniem organizacji praw człowieka na całym świecie. Źródłem z którego zaczerpnąłem ten cytat jest portal https://pl.ndu.ac/history-buddhism-vietnam 

Nr w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych: 181    Data wpisu: 17.06.2015

Lista organizacji buddyjskich Mahajany w Polsce.

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora