Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej “Ojczyzna” w Kwidzynie (TKLN)Gesellschaft der Deutschen Minderheit „Vaterland“ in Marienwerder

  1. Dom
  2. »
  3. Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej “Ojczyzna” w Kwidzynie (TKLN)Gesellschaft der Deutschen Minderheit „Vaterland“ in Marienwerder
Description:

Kwidzyn (Marienwerder) źródło foto: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Kwidzyn (Marienwerder) źródło foto: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie TKLN

Gesellschaft der Deutschen Minderheit „Vaterland“ in Marienwerder

Cele Statutowe Ojczyzna

 

  1. Krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej.
  2. Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb
  3. Społecznych i bytowych nurtujących ludności niemieckiej zamieszkałą na terenie Pomorza.
  4. Umacnianie braterskiej więzi i współżycia ludności niemieckiej z ludnością polską.
  5. Przyhamowanie fali wzmożonych wyjazdów na pobyt stały do Niemiec poprzez Prowadzenie działalności gospodarczej. [1]

TKLN Ojczyzna: Prowadzone działania 

Kulturalna, integracyjna współpraca z młodzieżą szkolną w skali powiatu, organizowanie pikników, spotkań okolicznościowych, współpraca z Kwidzyńskim Centrum Kultury i zakonem rycerskim Joannitów - charytatywne stacje: pomoc medyczna, apteka (nieodpłatne leki dla najuboższych), pomoc w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego. Działalność 12 kobiet z Koła Kobiet w zespole folklorystycznym "Powiślanki", własna orkiestra, konkursy języka niemieckiego. [2]

Kwidzyn (Marienwerder) źródło foto: https://polona.pl/

Kwidzyn (Marienwerder) źródło foto: https://polona.pl/

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie (TKLN) stowarzyszone jest ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 

Przewodniczący: Manfred Ortman

Numer KRS 0000191396

TKLN Ojczyzna

TKLN Ojczyzna

Contact Information

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora