Towarzystwo Ludności Pochodzenia Niemieckiego (TLPN) w Grudziądzu

  1. Dom
  2. »
  3. Towarzystwo Ludności Pochodzenia Niemieckiego (TLPN) w Grudziądzu
Description:

Grudziądz (Graudenz).\Towarzystwo Ludności Pochodzenia Niemieckiego (TLPN) w Grudziądzu

Grudziądz (Graudenz).\ Towarzystwo Ludności Pochodzenia Niemieckiego (TLPN) w Grudziądzu

Towarzystwo Ludności Pochodzenia

Herb Grudziądza/ Graudenz

Niemieckiego TLPN w Grudziądzu

Cele Statutowe 

  1. Krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej,

  2. występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność niemiecką zamieszkałą na terenie pomorza,

  3. umocnienie braterskiej więzi i współżycia ludności niemieckiej z ludnością polską,

  4. przyhamowanie fali wzmożonych wyjazdów na pobyt stały do Niemiec.[1]

Grudziądz/ Graudenz ( pocztówka ; druk ; 10,5 x 14,8 cm ; Grudziądz - pocztówka jubileuszowa z okazji 650 - lecia. lokowania miasta na prawie chełmińskim. Ze zbiorów UMK

Grudziądz/ Graudenz ( pocztówka ; druk ; 10,5 x 14,8 cm ; Grudziądz - pocztówka jubileuszowa z okazji 650 - lecia. lokowania miasta na prawie chełmińskim. Ze zbiorów UMK

Prowadzone działania

Prowadzenie kursów językowych (język niemiecki), spotkania członków, współpraca międzynarodowa.[2]

Towarzystwo Ludności Pochodzenia Niemieckiego TLPN w Grudziądzu stowarzyszone jest ze  Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 

Contact Information
Phone: 56/463 44 80

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora