Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic

  1. Dom
  2. »
  3. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic
Description:

Bartoszyce / Bartenstein

Bartoszyce / Bartenstein

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic (TSKMN Bartoszyce / Bartenstein)

Cele Statutowe TSKMN Bartoszyce

1.utrzymanie jedności kulturowej oraz więzów narodowych członków

Stowarzyszenia, integracja całego środowiska mniejszości niemieckiej,

2.wyrażanie dążeń i osiągnięć mniejszości oraz występowanie na rzecz jego potrzeb

Społecznych, socjalnych i kulturalnych wobec władz i instytucji państwowych i

samorządowych,

3.reprezentowanie członków stowarzyszenia przed władzami rzeczypospolitej

Polskiej oraz podobnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą,

4.tworzenie podstaw lepszego, wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodem

Polskim i niemieckim,

5.propagowanie języka i kultury niemieckiej,

6.pomoc charytatywna.[1]

Początki TSKMN Bartoszyce

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic utworzone zostało przez Komitet założycielski dnia 8 maja 1991 roku. Jako Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Olsztynie dnia 25.10.1991 roku. Założycielami Stowarzyszenia byli: Heinz Chróścilewski, Ewa Dąbrowska i Anna Felczak. W organizację utworzenia Stowarzyszenia zaangażował się także przedstawiciel Ziomkostwa Powiatu Heinz Schulz. Na pierwsze zebranie założycielskie przybyło 40 osób. Od założenia Stowarzyszenia liczba członków wzrosła aż do 343 osób, niestety w krótkim czasie zmalała do 253 członków. Obecnie Stowarzyszenie liczy sobie 143 członków. Liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie od lat.

Siedziba

Stowarzyszenie na początku działalności otrzymało od władz miasta lokal po byłej zbrojowni, członkowie wyremontowali to pomieszczenie i tak rozpoczęli integrację i krzewienie kultury w języku ojczystym. (..)

Zarząd

Obecny Zarząd został wybrany 2 kwietnia 2019 roku.

Przewodnicząca – Danuta Kanclerz
Z-ca Przewodniczącej – Danuta Niewęgłowska
Skarbnik – Danuta Radziulewicz
Sekretarz – Ewa Bazyluk

Z życia Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia opiera się na założeniach statutowych i ma na celu integrację środowiska mniejszości niemieckiej oraz krzewienie kultury i języka niemieckiego. Ponadto z chwilą powstania Stowarzyszenia zorganizowano grupę taneczną Saga, której celem jest prezentowanie tańców byłych Prus Wschodnich i regionalnych tańców niemieckich. Zespół jest laureatem wielu festynów i spotkań okolicznościowych. W siedzibie Stowarzyszenia organizujemy warsztaty manualne, spotkania koła robótek ręcznych a także spotkania z członkami Stowarzyszenia. Opiekujemy się także niemieckimi cmentarzami.[2]

 

Numer KRS: 0000025217

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic współtworzy: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ZSNWiM

Bartoszyce / Bartenstein (TSKMN Bartoszyce} źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Bartoszyce / Bartenstein (TSKMN Bartoszyce} źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Ostpreussen / Prusy Wschodnie źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Ostpreussen / Prusy Wschodnie źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de/

Contact Information

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora