Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach z siedzibą w Biskupcu (TSKMN Biskupiec)

 1. Dom
 2. »
 3. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach z siedzibą w Biskupcu (TSKMN Biskupiec)
Description:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach z siedzibą w Biskupcu (TSKMN Biskupiec/ Bischofsburg)

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 20.11.1990 roku jako pierwsze stowarzyszenie na Warmii i Mazurach.

Wcześniej Paul Gollan, Georg Taube i Henryk Pompecki zebrali podpisy ponad 1300 osób niemieckiego pochodzenia mieszkających w okolicach Biskupca. Pierwsze zebranie założycielskie miało miejsce już w kwietniu 1989 roku. Pierwsze zebranie stowarzyszenia późną jesienią roku 1990 zgromadziło ponad 100 osób. Biskupiec należał do komitetu założycielskiego ZSLNbPW. [1]

Cele Statutowe

 1. Utrzymanie jedności kulturowej oraz więzów narodowych członków Stowarzyszenia, integracja całego środowiska mniejszości niemieckiej,
 2. Wyrażanie dążeń i osiągnięć mniejszości niemieckiej oraz występowanie na rzecz potrzeb społecznych i kulturalnych wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych,
 3. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia na forum publicznym, tak wobec instytucji państwowych jak i samorządowych, a także kościelnych oraz podobnymi stowarzyszeniami,
 4. Pielęgnacja, krzewienie i popularyzacja języka niemieckiego, kultury, oświaty, sztuki i tradycji narodu niemieckiego, zmierzające do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb członków stowarzyszenia,
 5. Tworzenie postaw lepszego, wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodem Polskim i Niemieckim,
 6. Popularyzacja literatury i prasy niemieckiej,
 7. Prowadzenie i udzielanie pomocy charytatywnej członkom stowarzyszenia i osobom jej potrzebującej.[2]

TSKMN Biskupiec

TSKMN Biskupiec

Siedziba

Spotkania odbywały się w dwóch pokojach przekazanych do użytkowania przez służbę weterynaryjną. Pomieszczenia te umeblowano potem korzystając z pomocy strony niemieckiej.

(..)

Skład Zarządu

 • Przewodnicząca: Teresa Golan
 • Zastępca przewodniczącej: Georg Taube
 • Zastępca przewodniczącej: Ryszard Zimny
 • Sekretarz: Janusz Stodolnik
 • Skarbnik: Paweł Rubelowski
 • Członek: Hugo Helcer
 • Członek: Józef Taube

Członkowie

Początkowo do biskupieckiej grupy należało ponad 1300 członków. Zasilili oni nowo powstające stowarzyszenia w okolicy, m.in. w Reszlu. Od tej pory liczba członków kształtuje się nieco poniżej 300.

Z życia Stowarzyszenia

Stan 2022:

 • Utrzymujemy ścisłe kontakty z Kreisgemeinschaft Rössel z Neuss w Nadrenii Północnej-Westfalii.
 • Jesteśmy też w bliskim kontakcie ze stowarzyszeniem partnerskim gmin Bischofsburg i Bramsche, gdzie wspólnie organizujemy projekty dla młodzieży, aby przybliżyć im język niemiecki i uczynić go ciekawszym niż lekcje, np. poprzez sport.
 • Stowarzyszenie mniejszościowe w Biskupcu intensywnie współpracuje również z kobietami wiejskimi na Warmii i Mazurach, gdzie planowane są liczne projekty na przyszłość. [3]

Nr KRS 0000029616

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach z siedzibą w Biskupcu (TSKMN Biskupiec) współtworzy Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ZSNWiM

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Prusy Wschodnie Ostpreussen źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Contact Information

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora