Wochenblatt.pl

  1. Dom
  2. »
  3. Wochenblatt.pl
Description:

Wochenblatt.pl

czasopismo wydawane przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Tygodnik Wochenblatt.pl

Tygodnik Wochenblatt.pl

Tygodnik Wochenblatt.pl

posiada najwyższy nakład (4200 egz.) wśród ukazujących się w Polsce gazet, których adresatami są głównie osoby niemieckiego pochodzenia zamieszkałe na terenie całego kraju. W samym tylko województwie opolskim, czyli w zachodniej części Górnego Śląska, ich liczbę ocenia się na około 200.000, co sprawia, że pomimo aspiracji bycia gazetą wszystkich Niemców w Polsce punkt ciężkości spoczywa na regionie opolskim, zwłaszcza, że jej siedziba mieści się w Opolu. Unikalność gazety polega na jej dwujęzyczności. Publikując artykuły w językach niemieckim i polskim staramy się przeciwdziałać daleko posuniętemu językowemu wykorzenieniu Niemców w Polsce. [1]

Historia

Tygodnik „Oberschlesische Nachrichten” powstały w roku 1990 jako pierwsza gazeta mniejszości niemieckiej w Polsce, z powodów prawnych zmienił w kwietniu roku 1991 nazwę na „Oberschlesische Zeitung/Gazeta Górnośląska”. Łączyły się z tym również badania służące określeniu oficjalnego organu Mniejszości Niemieckiej, który to w roku 1993 powołał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Silesiapress. Tytuł „Schlesisches Wochenblatt” zaczął funkcjonować w roku 1995.

Wraz z numerem 980 (3/2011) z 14-20 stycznia 2011 dotychczasowy tytuł „Schlesisches Wochenblatt” zastąpiony został skróconą nazwą „Wochenblatt.pl”, co skutkowało również dopasowaniem tematyki ważnej dla Niemców z całej Polski. Tytuł „Schlesisches Wochenblatt” stanowi obecnie ośmiostronicową wkładkę opiewającą tematyką województwa opolskiego oraz dolnośląskiego i jest dodatkiem do ośmiostronicowej zasadniczej części gazety.

Tygodnik kierowany jest przede wszystkim do członków mniejszości Niemieckiej zamieszkałych w Polsce. Jako że większość członków mniejszości Niemieckiej żyje w województwie opolskim (liczba ta wynosi około 200 000 osób) tutaj MN jest politycznie reprezentowana, skupia się właśnie na tym regionie. Rozprowadzany jest jednakże również do Związków Mniejszości niemieckiej w pozostałych regionach Polski.

Dodatek „Oberschlesische Stimme”, opracowywany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu ukazuje się obecnie jako wkładka czterostronicowa dwa razy w miesiącu, a nie jak dotychczas – raz w miesiącu jako wkładka ośmiostronicowa.

W listopadzie 2012 roku połączono redakcję prasową tygodnika Wocheblatt.pl z Zespołem Producenckim Pro Futura, produkującym m.in. program radiowy „Schlesien Aktuell kompakt” oraz magazyn telewizyjny „Schlesien Journal”. Przewidziana synergia miała na celu uzyskanie lepszych efektów pracy zespołowej obu redakcji.

Pismo korzysta ze wsparcia materialnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz niemieckiego Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (Ifa) w Stuttgarcie. Gazeta kolportowana jest przez Ruch S.A., Kolporter S.A., Garmond Press i Pocztę Polską. [2]

Photo by Matt Botsford

Photo by Matt Botsford

Radio

Od 2018 roku Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce realizuje niemieckojęzyczne programy radiowe dla nadawców publicznych i prywatnych. Do końca 2017 roku programy realizowane były przez Zespół Producencki “Pro Futura”.

Schlesien Aktuell Kompakt

Codzienny niemieckojęzyczny program zawierający informacje na temat bieżących wydarzeń w środowisku mniejszości niemieckiej na Śląsku oraz stosunków polsko-niemieckich

Radio Opole (101,2 / 103,2) 21:03 (od poniedziałku do piątku), 20:03 (sobota-niedziela)

Radio Opole 2 (DAB+) codziennie o 17:03

Schlesien Aktuell das Magazin

Pierwsza część programu jest poświęcona bieżącym wydarzeniom z życia mniejszości niemieckiej, regionu oraz z obszaru stosunków polsko-niemieckich. W części drugiej magazynu prowadzący wykorzystując odpowiednie materiały informacyjne naświetlają zagadnienia związane ze sferą polityki, gospodarki, młodzieży mniejszości niemieckiej i kół terenowych, duszpasterstwem mniejszości, a także kulturą i historią regionu.

Radio Opole w każdą niedzielę o 20:05 

Abgekanzelt

Program jest emitowany na antenie prywatnego Radia Doxa. Mowa jest w nim głównie o mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku i jej życiu religijnym. Ponadto prezentowane są sylwetki ciekawych oraz wybitnych osób, a także zespoły artystyczne z regionu oraz Niemiec. Program jest realizowany na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce a dofinansowywany z środków polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Radio Doxa (107,9 Opole 89,6 Kędzierzyn Koźle 96,7 Nysa 87,9 Racibórz) w każdą sobotę o 16:15

Musikschachtel

„Musikschachtel” to program nadawany na antenie prywatnego Radia Doxa. Zasadniczym tematem programu jest działalność mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Ponadto prezentowane są sylwetki ciekawych oraz wybitnych osób, a także portrety zespołów artystycznych z regionu oraz Niemiec. Program zawiera też koncert życzeń, które są przyjmowane bezpłatnie i mogą być nam przesyłane pocztą elektroniczną na adres  musikschachtel@gmail.com albo przekazywane telefonicznie pod numerem 77 454 65 56.

Program jest realizowany na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce a dofinansowywany z środków polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Radio Doxa w każdą niedzielę o 21:00 [3]

room, office, modern

Telewizja

Już od 1992 roku w telewizji emitowany jest regionalny magazyn telewizyjny “Schlesien Journal”, który do roku 2017 był realizowany przez Zespół Producencki “Pro Futura”. Program nadawany jest co tydzień w polskiej telewizji publicznej oraz na antenie prywatnej stacji TVS. Obok krótkich informacji dotyczących mniejszości niemieckiej i organizowanych imprez, magazyn „Schlesien Journal“ prezentuje dłuższe programy oraz portrety ludzi ze Śląska. Od 2018 roku wydawcą programu jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Pory nadawania:

  • we wtorki o godz. 16.55 na kanale TV Silesia (TVS)
  • w środy o godz. 12.40 na kanale TVP Katowice

TVP Opole:

Premiera programu w każdy wtorek godz. 18.00

Powtórka programu w czwartek o godz. 6.10 [4]

Redaktor naczelny Dr. Rudolf Urban E-Mail: r.urban@wochenblatt.pl

Contact Information
Website:
Email: media@vdg.pl

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora