Związek Buddyjski Yeshe Khorlo w RP / The Yeshe Khorlo Buddhist Union in the Republic of Poland

  1. Dom
  2. »
  3. Związek Buddyjski Yeshe Khorlo w RP / The Yeshe Khorlo Buddhist Union in the Republic of Poland
Yeshe Khorlo
Description:

Yeshe Khorlo

Yeshe Khorlo 

 Jesteśmy częścią międzynarodowej sangi Yeshe Khorlo,

która należy do tradycji Ningmapy buddyzmu tybetańskiego (Wadżrajana), pod patronatem Gangtenga Tulku Rinpocze.

Nasz Nauczyciel po raz pierwszy odwiedził nasz kraj w czerwcu 2007 roku. W 2010 roku zainicjował w Polsce cztero-stopniowy cykl nauk Dzogczen wg tradycji Kunzang Gongdy. Jest to projekt unikalny w skali Europy, gdzie tradycyjny przekaz dzogczen jest rzadkością. Gangteng Tulku reprezentuje bhutańską linię Dzogczen, zapoczątkowaną przez XVI wiecznego jogina i praktykującego –Pema Lingpę. Stąd nazwa – LiniaPeling. Czujemy się częścią tej duchowej tradycji i jesteśmy zainteresowani jej podtrzymywaniem.

Nasz cel

Głównym celem Yeshe Khorlo jest  praktykowanie nauk Pema Lingpy, wspieranie aktywności Gangtenga Tulku Rinpocze poprzez organizowanie nauk, kursów i odosobnień oraz zapraszanie do Polski innych nauczycieli z Linii Peling [1]

Najstarsza z czterech szkół buddyzmu tybetańskiego nosi nazwę Ningma, co oznacza „starożytni”. Tradycja ningma rozpoczęła się od Padmasambhawy, „Zrodzonego z Lotosu”, który jest uważany za „Drugiego Buddę” i któremu przypisuje się sprowadzenie nauk Buddy do Tybetu. Ukrył wiele nauk w całym regionie Himalajów, które miały pozostać tajemnicą do czasu. wyznaczony czas w przyszłości, do odkrycia i ujawnienia przez określone osoby. Te nauki nazywane są „termami”, a ci, którzy je ujawniają, nazywani są „tertonami”. Jednym z najbardziej znanych tertonów był Pema Lingpa [2]

Gangteng Tulku Rinpocze

Gangtenga Tulku Rinpocze - Yeshe Khorlo

Gangtenga Tulku Rinpocze - Yeshe Khorlo

IX Gangteng Tulku – Kunzang Rigdzin Pema Namgyal urodził się w centralnym Bhutanie (rejon Trongsa) w 1955 r. Jego ojcem był Tsering Dordżi, potomek króla Tybetu Trisong Detsena, a matką – Tsering Pelmo.(..) . Jako siedmiolatek został mnichem w klasztorze Trongsa Dratszang, gdzie oprócz zwykłej nauki poznawał rytuały i grę na rytualnych instrumentach. W tym samym czasie został rozpoznany przez XVI Karmapę Rangjung Rigpe Dordże, (..)  oraz innych mistrzów jako dziewiąta emanacja ciała Pema Lingpy. W Tango Buddhist College studiował tajemną wadżrajanę, łącznie z pełnymi naukami Sarma i Dzogczen. Jego nauczycielami byli m.in. Dzie Khenpo Tendzin Döndrup oraz Dzie Khenpo Geduen Rinczen.
W wieku 16 lat został formalnie intronizowany w Gompie Gangteng – siedzibie Gangtengów, obejmując duchowe przywództwo nad 19 prywatnymi klasztorami i pustelniami linii Ningma (liczba klasztorów w dniu dzisiejszym wzrosła do 35).
W 1992 roku ukończył kolejne ścisłe odosobnienie, rozpoczynając nieprzerwaną pracę na rzecz umocnienia nauk i praktyk linii przekazu Pema Lingpy. Owocem jego intensywnej działalności są m.in.: nowy ośrodek trzyletnich odosobnień Dzogczen, nowy klasztor Ogyen Ling wybudowany niedaleko jego miejsca urodzin w Trongsa, nowa szkoła wyższą dla mnichów (szedra) oraz klasztor i szedra dla mniszek, założone w okolicy miejsca urodzin Pema Lingpy. Rinpocze założył też centra odosobnieniowe Yeshe Khorlo w Europie i Ameryce. Naucza buddyzmu w formie wykładów, nauk i inicjacji w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, na Tajwanie, w Singapurze, w Indiach. [3]

Praktyka-w-linii-Peling-Yeshe-Khorlo

Praktyka-w-linii-Peling-Yeshe-Khorlo

Jedna z czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego. Tradycja ta uznawana jest za pierwszą tradycję buddyzmu tybetańskiego. Słowo ningma z tybetańskiego znaczy starożytny i dlatego szkołę tę nazywa się "starożytną tradycją" lub "tradycją starożytnych przekazów. Nauki szkoły (..) pochodzą z Długiego Przekazu (Ring GyuKamy pierwszego okresu buddyzmu w Tybecie oraz Krótkiego Przekazu (Nye GyuTermy późniejszych nauk buddyzmu.  [..} Cechą wyróżniającą tę szkołę od pozostałych, jest to że głównymi jej praktykami są Dzogczen oraz tantry wewnętrzne pochodzące od  nauczycieli wczesnego przekazu Wadżrajany..
Buddyzm według Ningma dzieli się na Dziewięć "Pojazdów" i dotyczy nauk HinajanyMahajany i Wadżrajany tj. następujących pojazdów: Śrawaki, Pratjekabuddhy, Bodhisattwy, Tantr Krija, Tantr Czarja, Tantr Jogi, Tantr Mahajogi, Tantr Anujogi i Tantr Atijogi. Trzy tantry wewnętrzne, to te trzy ostatnie grupy tantr, są głównym dziedzictwem szkoły Ningma. [4]

Praktyki w Yeshe Khorlo oraz trening Dzogczen w tradycji

Praktyka przygotowawcza Nyndro

Deities of the Chakrasamvara Tantra

Deities of the Chakrasamvara Tantra

Praktyka Nyndro wykonywana jest we wszystkich liniach przekazu buddyzmu tybetańskiego. Zawsze posiada podobną strukturę i zawiera w pewnym sensie całość nauk buddy w esencjonalnej formie. Złożone jest z 4 lub 5 części głównych, które tradycyjnie, aby przejść do kolejnego etapu praktyk, należy wykonać po 100 000 razy każdą.

Praktyką przygotowawczą, którą wykonujemy przed rozpoczęciem właściwego treningu Dzogczen w linii Peling, jest Nyndro należące do cyklu Kunzang Gongdu, zwane Khandro Ninghtig. Mimo, że nazwane jest praktyką przygotowawczą w rzeczywistości traktowane jest jako praktyka główna. Tekst Nyndro, które otrzymujemy od Gangtenga Rinpocze, zredagował J. Św. Dudziom Rinpocze i wyróżniają go formułki schronienia, rozwijania bodhiczitty oraz ofiarowania mandali, odnoszące się do poglądu Dzogczen. Tekst w języku polskim nazywa się „Dobra ścieżka dla przebudzenia”. Rozpoczyna się modlitwą do Linii przekazu, przywołaniem Rdzennego Guru oraz kontemplacją „Czterech myśli odwracających od samsary”.

Część zasadnicza składa się z pięciu kluczowych praktyk:

Pema_Lingpa

Pema_Lingpa

  • wykonywania pokłonów wraz z recytacją słów Schronienia;

  • rozwijania Bodhiczity, czyli Oświeconego umysłu;

  • recytacji mantry Wadżrasatwy – praktyka oczyszczająca;

  • ofiarowania Mandali – praktyka rozwijania szczodrości;

  • oraz praktyki Guru Jogi – praktyki oddania.

O Nyn­dro mawia się, iż usuwa przy­czyny splamień – gniewu, pożądania oraz ignoran­cji.

10% Nyndro

Tradycyjnie, również w linii przekazu Peling, każdą z części wykonuje się 100 000 razy. Jednakże nasi Nauczyciele zobaczyli, iż większości z nas ukończenie samej praktyki Nyndro mogłoby zająć całe życie. Dlatego też, dzięki wspaniałomyślności i współczuciu J. Św. Dudzioma Rinpocze mamy pozwolenie, aby rozpocząć trening Dzogczen już po wykonaniu 10% Nyndro, tj. 10 000 powtórzeń dla każdej części zasadniczej, resztę zobowiązując się wykonać później. W tych pomyślnych okolicznościach, przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny i praktykując ok. 2 godzin dziennie, jesteśmy w stanie ukończyć wymagane 10% w ciągu jednego roku.

Po ukończeniu tego etapu możemy rozpocząć 4-częściowy trening Dzogczen, pod okiem Gangtenga Tulku Rinpocze.

Trening Dzogczen

Trening Dzogczen składa się z 4 części głównych: Khordo Ruszen, Trekczo, Togal i nauk Bardo.

Dzogczen

Dzogczen

Kordo Ruszen to metody nazywane szczegól­nymi naukami wstęp­nymi, które umożliwiają oczyszczenie nasion splamień umysłu. Jest to zestaw praktyk, które pozwalają na odcięcie przy­wiązania do sam­sary, jak i sam­sarycz­nego poj­mowania naszego ciała, mowy i umysłu oraz doświad­czyć ich nie­znisz­czal­nego aspektu. Wprowadzają nas w bez­pośred­nie poszukiwania natury umysłu.

Trekczo oznacza „przecięcie, przedarcie się” przez zwykły umysł. Na tym etapie otrzymujemy metody medytacji prowadzące do urzeczywistnienia jednego z trzech aspektów prawdziwej natury umysłu: pouczenia na temat pierwotnej świadomości – Rigpy, odsłaniają pogląd pierwotnej czystości – Kadak, który wykracza poza konceptualność.

Pema_Lingpa

Pema_Lingpa

Togal to metody medytacji oraz pozycje ciała, dla których podstawą jest Trekczo. Gdy pogląd o pierwotnej czystości zostanie ustabilizowany, możemy urzeczywistnić drugi aspekt naszej pierwotnej natury, czyli spontanicznie powstającą pierwotną świadomość.

Nauki Bardo – metody pozwalające osiągnąć urzeczywistnienie w momencie śmierci oraz gdyby to nam się nie udało, w stanie przejściowym zwanym Bardo. Dzięki tym naukom będziemy mogli już w życiu przygotować się do tego etapu.

Ponadto, jako element niezbędny treningu, otrzymujemy od Rinpocze na początku cyklu – inicjację Kunzang Gongdu oraz podczas Togal – inicjację Rigpej Tsel Łang.

Gangteng Tulku Rinpocze jak dotąd udzielił w Europie całości nauk Dzogczen tylko we Francji. W ostatnich latach rozpoczął cykl w Polsce oraz Rosji.[5]

Więcej o buddyzmie przeczytacie tutaj: Buddyzm.

Brak danych o doktrynie Związku Buddyjskiego „Yeshe Khorlo” w RP , liczebności i rozmieszczeniu terytorialnym[6]
Nr w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych: 180                               Data wpisu: 03.09.2014

Lista organizacji buddyjskich Wadżarajany w Polsce

Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora