Związek Ludności Niemieckiej w Gdyni / Bund der Deutschen Bevölkerung Gdingen

 1. Dom
 2. »
 3. Związek Ludności Niemieckiej w Gdyni / Bund der Deutschen Bevölkerung Gdingen
Description:

1. Widok z tarasu Kurhausu na pomost w Orłowie, pocztówka, 1907-1914, Muzeum Miasta Gdyni, źródło: Gdynia w sieci

1. Widok z tarasu Kurhausu na pomost w Orłowie, pocztówka, 1907-1914, Muzeum Miasta Gdyni, źródło: Gdynia w sieci

Związek Ludności Niemieckiej w Gdyni

(ZLN w Gdyni)

 Bund der Deutschen Bevölkerung Gdingen

Cele Statutowe ZLN w Gdyni

 

Celem powołania związku jest integrowanie polskich obywateli pochodzenia niemieckiego do udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i więzi narodowościowych, kulturowych, językowych i gospodarczych pomiędzy ludnością pochodzenia niemieckiego mieszkającą na terenie działania związku, a w szczególności:

 1. Poszerzanie wiedzy o historii i kulturze narodu niemieckiego,
 2. Popularyzowanie, rozwijanie i nauczanie języka niemieckiego,
 3. Nawiązywanie łączności społeczno-kulturalno-oświatowej i gospodarczej z instytucjami niemieckimi,
 4. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami polskimi i niemieckimi o podobnych celach,
 5. Popularyzowanie osiągnięć kulturalno-oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych Niemiec,
 6. Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych nurtujących ludność pochodzenia niemieckiego zamieszkałą na terenie działania związku,
 7. Umacniania tożsamości narodowej.[1]

Prowadzone działania

 1. Organizowanie nauki języka dla młodzieży, dorosłych i uczniów szkół podstawowych i średnich.

 2. Powołanie młodzieżowego zespołu wokalno - muzyczno - instrumentalnego.

  Wymiana młodzieży i członków Związku z podobnymi Związkami w Niemczech, a szczególnie z miastem siostrzanym Kiel oraz podobnymi organizacjami w Polsce.[2]

Związek Ludności Niemieckiej Gdyni jest stowarzyszony ze  Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ZNSSK

Przewodniczący: Benedykt Reszka

KRS: 0000208590

ZLN w Gdyni

ZLN w Gdyni

Contact Information
Phone: 668 067 991

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora