Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Sztumsko-Dzierzgońskiej (ZLPN-ZSD)

 1. Dom
 2. »
 3. Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Sztumsko-Dzierzgońskiej (ZLPN-ZSD)
Description:

Dzierzgoń (Christburg)/ Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Sztumsko-Dzierzgońskiej (ZLPN-ZSD)

Dzierzgoń (Christburg)/ Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Sztumsko-Dzierzgońskiej (ZLPN-ZSD)

Herb Sztumu (Stuhm) i Dzierzgonia ( Christburg)

Herb Sztumu (Stuhm) i Dzierzgonia ( Christburg)

Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Sztumsko-Dzierzgońskiej (ZLPN-ZSD)

Cele Statutowe ZLPN-ZSD

 1. Rozpowszechnianie historii, kultury oraz tradycji niemieckiej i polskiej,
 2. Poszerzanie wiedzy o historii i kulturze narodu polskiego i niemieckiego
 3. Popularyzowanie, rozwijanie i nauczanie języka niemieckiego
 4. Nawiązanie łączności z instytucjami niemieckimi i polskimi ogniskującymi życie społeczno - kulturalne i oświatowe
 5. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami niemieckimi o podobnych celach w pogłębianiu wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy narodami Polski i Niemiec
 6. Popularyzowanie osiągnięć kulturalno-oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych Polski i Niemiec
 7. Dbanie o historyczne pomniki polsko - niemieckie,
 8. Wspomaganie materialnie osób starszych i rodzin wielodzietnych.
 9. Sztum (Stuhm)

  Sztum (Stuhm)

  Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych nurtujących ludność pochodzenia niemieckiego zamieszkałą na terenie działania związku.[1]

Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Sztumsko-Dzierzgońskiej (ZLPN-ZSD) jest stowarzyszona ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ZNSSK

Przewodniczący: Helmut Kropidłowski

KRS 0000571125

Contact Information
Email: helkro@wp.pl

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora