Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Oddział w Lęborku

 1. Dom
 2. »
 3. Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Oddział w Lęborku
Description:

Lębork / Lauenburg in Pommern

Lębork / Lauenburg in Pommern

Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Oddział w Lęborku (ZMN Lębork)

Misja

ZMN Lębork

Celem Związku jest mobilizowanie członków mniejszości niemieckiej do aktywnego udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, więzi narodowościowych, kulturowych i językowych pomiędzy ludnością pochodzenia niemieckiego i ludnością polską. [1]

Cele Statutowe:

 1. Rozpowszechnianie historii, kultury oraz tradycji niemieckiej i Polskiej,
 2. Poszerzanie wiedzy o historii i kulturze narodu Polskiego i niemieckiego
 3. Popularyzowanie, rozwijanie i nauczanie języka niemieckiego
 4. Nawiązanie łączności z instytucjami niemieckimi i Polskimi ogniskującymi życie społeczno - kulturalne i oświatowe
 5. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami niemieckimi o podobnych celach w pogłębianiu wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy narodami Polski i Niemiec
 6. Popularyzowanie osiągnięć kulturalno-oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych Polski i Niemiec
 7. Dbanie o historyczne pomniki polsko - niemieckie,
 8. Wspomaganie materialnie osób starszych i rodzin wielodzietnych.
 9. Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych nurtujących ludność pochodzenia niemieckiego zamieszkałą na terenie działania związku.[2]

ZMN Lębork

ZMN Lębork

Prowadzone działania ZMN Lębork

Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych nurtujących ludność pochodzenia niemieckiego zamieszkałą na terenie działania Związku. Organizowanie spotkań z członkami Związku, wycieczki krajoznawcze. Popularyzowanie, rozwijani i nauczanie j. niemieckiego. Dalsze aktywizowanie nauki śpiewu tańca zespołu dziecięcego "Biedronki - Marienkafer". [3]

Przewodnicząca: Irena Hirsch

(Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej)

Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Oddział w Lęborku jest stowarzyszone ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ZNSSK

Contact Information

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora