Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku – Oddział Terenowy w Tczewie

 1. Dom
 2. »
 3. Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku – Oddział Terenowy w Tczewie
Description:

Tczew (Dirschau). Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku - Oddział Terenowy w Tczewie (ZMN Tczew)

Tczew (Dirschau). Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku - Oddział Terenowy w Tczewie (ZMN Tczew) źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku - Oddział Terenowy w Tczewie (ZMN Tczew)

Cele Statutowe ZMN Tczew

Celem związku jest mobilizowanie członków mniejszości niemieckiej do aktywnego udziału mniejszości niemieckiej w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów i więzi narodowościowych, kulturowych i językowych pomiędzy ludnością pochodzenia niemieckiego mieszkającą, na terenie działania związku, na cele i środki działania, a szczególnie:

 1. Poszerzenie wiedzy o historii i kulturze narodu niemieckiego
 2. Popularyzowanie, rozwijanie i nauczanie języka niemieckiego
 3. Nawiązywanie łączności społeczno-kulturalno-oświatowej z podobnymi organizacjami niemieckimi
 4. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami, polskimi i niemieckimi o podobnych celach w pogłębieniu wzajemnej przyjaźni pomiędzy narodami niemieckimi i polskim
 5. Działanie na rzecz ograniczania wyjazdów obywateli polskich pochodzenia niemieckiego na stałe z rzeczpospolitej polskiej
 6. Popularyzowanie osiągnięć kulturalno-oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych narodu niemieckiego
 7. Działanie na rzecz ochrony niemieckiej spuścizny kulturowej na terenie działania związku
 8. Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych nurtujących ludność pochodzenia niemieckiego na terenie działania związku
 9. Umacnianie tożsamości narodowej[1]

Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku - Oddział Terenowy w Tczewie jest stowarzyszony ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ZNSSK

Przewodnicząca: Krystyna Jakubanes

KRS 0000183225

Tczew (Dirschau). Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku - Oddział Terenowy w Tczewie (ZMN Tczew) źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Tczew (Dirschau). Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku - Oddział Terenowy w Tczewie (ZMN Tczew) źródło: https://deutsche-schutzgebiete.de

Contact Information

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora