Federalna Unia Narodowości Europejskich (FUEN)

  1. Dom
  2. »
  3. Federalna Unia Narodowości Europejskich (FUEN)
Description:

fuen

fuen

Federalna Unia Narodowości Europejskich (FUEN)

FUEN Federalna Unia Narodowości Europejskich 

  • FUEN jest głównym orędownikiem i największą organizacją zrzeszającą autochtoniczne mniejszości narodowe, narodowości i grupy językowe w Europie. Pod swoim parasolem zrzesza obecnie ponad 100 organizacji członkowskich z 36 krajów europejskich, a co roku dołączają nowi członkowie.
  • FUEN jest wspólnotą wzajemnego wsparcia, która reprezentuje interesy mniejszości europejskich na szczeblu regionalnym, krajowym, a zwłaszcza europejskim.
  • FUEN utrzymuje dużą sieć europejskich regionów, decydentów, instytutów naukowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych, organizacji młodzieżowych, mediów i innych współpracowników
  • FUEN działa na rzecz zachowania i promocji tożsamości, języka, kultury, praw i tradycji mniejszości europejskich
  • FUEN jest głosem mniejszości w organizacjach międzynarodowych, Unii Europejskiej, Radzie Europy, Organizacji Narodów Zjednoczonych i OBWE.

W ciągu ostatnich kilku lat FUEN powiększył i skonsolidował swój zespół oraz swoją obecność, prowadząc trzy biura – we Flensburgu, Berlinie i Brukseli. Sukces Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack, koordynowanej przez FUEN, nadał organizacji nowy rodzaj widoczności i skonsolidowanej pozycji.

Na czele FUEN stoi Prezydium, które jest wybierane przez Zgromadzenie Delegatów i składa się z Prezydenta, sześciu Wiceprezydentów i Prezydenta YEN (z urzędu). Od Kongresu FUEN 2016 we Wrocławiu/Wrocławiu (Polska) Prezydium kieruje Loránt Vincze, członek społeczności węgierskiej w Rumunii.

Organizacje z Polski:

1. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Kaszëbskò Pòmòrsczé Zrzeszenié

2. Towarzystwo Mazurskie W Polsce Masurische Gesellschaft e. V.

3. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK)

4. Об'єднання лемків / Zjednoczenie Łemków 

Contact Information
Website:
Email: info@fuen.org

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora