Buddyjska Wspólnota Zen Kannon / The Zen Kannon Buddhist Community

  1. Dom
  2. »
  3. Buddyjska Wspólnota Zen Kannon / The Zen Kannon Buddhist Community
Description:

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon

Zen Kannon zrzesza osoby praktykujące medytację zgodnie z tradycją japońskiego buddyzmuZen Sōtō pod duchowym przewodnictwem nauczyciela Jakusho Kwonga.

Naszą wspólnotę (sanghę) tworzy blisko 100 osób. Życie naszej sanghi ogniskuje się wokół stałych praktyk w ośrodkach miejskich, paru kilkudniowych odosobnień medytacyjnych w ciągu roku – sesshin, oraz corocznego miesięcznego odosobnienia – ango. Początek naszej sanghi sięga 1988 roku [1]

Wspólnota realizuje szereg inicjatyw np:

Cisza dla Klimatu

Członkowie Sanghi inicjatorami i uczestnikami poza wyznaniowej

Jakusho Kwong

Jakusho Kwong

inicjatywy, w ramach której cztery razy w roku odbywa się uliczne siedzenie zwracające uwagę na fakt, iż zachodzące zmiany klimatyczne dotyczą wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania[1]

Nie jesteśmy istotowo różni od reszty istnienia: ani od innych ludzi, choćby byli naszymi adwersarzami, ani od innych istnień świata nazywanych Naturą czy Przyrodą. W ogniu walki nie dajemy sobie szansy, by podobieństwo, tożsamość dostrzec i poczuć. Zatrzymajmy się więc. To propozycja zatrzymania ognia emocji i walki na rzecz doświadczania istnienia. Współistnienia. Dotknięcia pełni, która przecież obecna jest w nas w każdej chwili. [2]

Enso - Buddyjska Wspólnota Zen Kannon

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon

Ukryta Lampa

To otwarta grupa studiująca koany z książki The Hidden Lamp. Stories from Twenty-Five Centuries of Awakened Women” („Ukryta lampa: historie przebudzonych kobiet na przestrzeni 25 wieków”). Jest to projekt zainicjowany i kontynuowany przez członkinię Sanghi Kannon. [1]

"Książka The Hidden Lamp. Stories from Twenty-Five Centuries of Awakened Women” (“Ukryta lampa: historie przebudzonych kobiet na przestrzeni 25 wieków”) została zredagowana przez Zenshin Florence Caplow oraz Reigetsu Susan Moon i wydana w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych. Jest to zbiór nie tylko 100 historii przebudzonych kobiet, ale także 100 komentarzy napisanych przez nauczycielki w różnych szkołach buddyzmu.

Zen Kannon Florence Caplow

Zen Kannon Florence Caplow

Zenshin Florence Caplow jest nie tylko współredaktorką książki, ale także inicjatorką grup studiujących koany z książki The Hidden Lamp”. Prowadzi takie grupy online w języku angielskim. Zenshin jest kapłanką Soto Zen, wyświęconą przez Zoketsu Normana Fischera w 2007 roku. Praktykuje Vipassanę i Zen od ponad trzydziestu lat. Jest nauczycielką dharmy, botaniczką terenową, eseistką, a także pastorką Kościoła Unitariańskiego. Obecnie mieszka i pracuje w Urbana w stanie Illinois.(..)
Podczas spotkań skupiamy się na jednej historii (koanie). Zaczynamy je od kilku minut siedzenia w ciszy. Następnie słuchamy koanu, potem czytamy go we własnym tempie i poprzez pisanie metodą lectio divina zgłębiamy jego znaczenie. Dialog, cisza oraz dobrowolne dzielenie się pozwalają nam doświadczać wielowymiarowości koanów oraz tego, że stanowią one lustro naszego życia oraz praktyki. Nie jest wymagane żadne doświadczenie w pracy z koanami oprócz otwartości i ciekawości. Traktujemy je bowiem jako tekst literacki, nie metodę medytacji.
(..)Formuła nie wymaga wiedzy z poprzednich “zajęć”. Spotykamy się, by razem czytać koan, pisać, a potem dzielić się naszymi refleksjami, jeśli mamy na to ochotę."[3]

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon jest częścią Polskiej Unii Buddyjskiej 

Sōtō Zen jest tradycyjną szkołą Zen w buddyzmie japońskim i jest największą z trzech szkół Zen, pozostałe to Zen Rinzai i Zen Obaku [4]

Sōtō Zen

Sōtō Zen

Szkoła Sōtō Zen opiera się na naukach zazen, czyli praktyce siedzącej, cichej medytacji bez celu  Ta praktyka zazen pochodzi od Buddy Siakjamuniego, który poświęcił się tej praktyce i osiągnął oświecenie. [5].
Szkoła Sōtō Zen została rozwinięta w IX wieku przez chińskich mnichów Tozana (Ch. Dongshan) i Sozana (Ch. Caoshan), którzy kładli nacisk na praktykę medytacji bez przedmiotów, kotwic i treści, ponieważ wierzyli, że każdy jest już z natury oświecony [6]. Ten nacisk na medytację bez celu jest znany jako Shikantaza, która jest formą medytacji, w której umysł może odpocząć w stanie niedyskryminującej świadomości. W Sōtō Zen medytacja zazen jest traktowana jako środek do osiągnięcia oświecenia, czyli stanu wolnego od dualistycznej percepcji rzeczywistości skupieniem.

Dōgen Kigen (jap. 道元希玄; ur. 19 stycznia 1200, zm. 22 września 1253) – mistrz zen,

Dōgen Kigen (jap. 道元希玄; ur. 19 stycznia 1200, zm. 22 września 1253) – mistrz zen,

Sōtō Zen uczy, jak ważne jest dostrzeganie i rozróżnianie prawdy o tym, jak się rzeczy mają, a następnie harmonizowanie umysłu, aby właściwie odpowiadał temu zrozumieniu [5]. Podkreśla praktykę medytacji jako środka do osiągnięcia tego zrozumienia i zamanifestowania naszej wrodzonej oświeconej natury.
W Sōtō Zen ważną rolę odgrywa również praktyka "samu", czyli pracy fizycznej wykonywanej z uważnością i Praktyka ta ma na celu rozwijanie uważności i koncentracji, a także służy do utrzymania klasztorów i świątyń. [7]W swoich „Instrukcjach dla kucharza” Dogen nauczał, że gotowanie i troska o innych ludzi są równie ważne jak siedzenie zazen i intonowanie sutr. [6]

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon

Buddyzm Sōtō Zen wyróżnia się skupieniem na przyziemnej praktyce „codziennego zen”. Zachęca do uważnego życia we wszystkich obszarach codziennego życia – w domu, w pracy i w społeczności.[6]

Soto Zen jest dla tych, którzy chcą praktykować Zen we wszystkim, co robią. Stając twarzą w twarz ze swoim życiem we wszystkich jego aspektach, poznają siebie i znajdują swój związek ze wszystkimi innymi rzeczami. Uczą się, jak naprawdę tu być i służyć na wszelkie sposoby.[6]

Wspólnota Zen Kannon powołała Fundację Kannon

Nalandabodhi

Fundacja Kannon zajmuje się wspieraniem ludzi medytujących w ich praktyce. To bardzo szeroka definicja naszych działań – bo też zajmować się medytacją można na bardzo wiele sposobów. Czy medytacja wiąże się z religijnością i wyznaniem? Może, ale nie musi. Czy oznacza jogiczną praktykę oddychania? Też. Trudno ją zdefiniować, bo wielu ludzi rozumie ją na swój sposób? Na pewno. I pewnie wielu ludziom byłoby trudno zgodzić się, że to, co robią inni, też jest medytacją. To czym zajmuje się ta Fundacja?
Fundacja zajmuje się wszystkim, co służy medytacji. Prowadzimy samą medytację w postaci stałych praktyk w tygodniu i odosobnień, przygotowujemy prosty acz niezbędny sprzęt w postaci mat, poduszek i krzeseł, instruujemy, wykładamy, prowadzimy seminaria i spotkania o tradycjach medytacyjnych, zapraszamy osoby praktykujące czas jakiś, by opowiedziały o swojej drodze. Chcemy też – to na razie plany – wspierać finansowo osoby praktykujące. [7]

Wspólnota Zen Kannon posiada swój kanał na YouTube

Data powstania na terenie Polski: 1988    Nr w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych: 32 
Data wpisu: 31.01.1990

Poniżej znajduje się:

  1. Śpiewnik Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon
  2. Lista organizacji buddyjskich Mahajany oraz związków wyznaniowych tworzących Polską Unię Buddyjską z liczbą członków ( wg danych Gus zawartych w publikacji  "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021"


Contact Information

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora