Świątynia buddyjska “Horakuji”

  1. Dom
  2. »
  3. Świątynia buddyjska “Horakuji”
Description:

Horakuji

Horakuji

Horakuji

Świątynia buddyjska

Rozpoczęliśmy praktykę zen w latach 90-tych. Od roku 2001 praktykujemy razem jako grupa. W 2002 roku została wybudowana świątynia nazwana "Horakuji". Nazwa ta została nadana przez Murakami Kosho Roshiego i oznacza Świątynię Słuchania Dharmy.  Jesteśmy małą grupą, zaczynaliśmy praktykę w latach 90-tych. Jako osobna grupa działamy od 2001 roku. Jesteśmy głównie związani z japońską tradycją rinzai, choć nie zamykamy się na inne linie buddyjskie.

Regularnie organizujemy sesshin (okresy intesywnego treningu zazen) z Yasusada Seki Hotei, wcześniej również z Yamada Bunryo Roshim i Murakami Kosho Roshim.

Pomagamy też w organizowaniu wizyt nauczycieli innych tradycji (m.in. buddyzmu tybetańskiego). Organizujemy obchody wybranych świąt buddyjskich. W miarę skromnych możliwości prowadzimy też działalność charytatywną, wydawniczą (wydaliśmy m.in. "Zeszyt Sutr" i "Dharmadhatu") i edukacyjną. Dharmadhatu można przeczytać na końcu tego wpisu o Świątyni buddyjskiej "Horakuji"

Dysponujemy również biblioteką książek o tematyce buddyjskiej.

Yasusada Seki Hotei jest synem Seki Yuho Roshiego, nieżyjącego już opata klasztoru Eigenji w Japonii. Został wyznaczony przez Yamada Bunryo Roshiego jako nauczyciel kontynuujący tradycję sesshin w Europie, zapoczątkowaną przez Seki Yuho Roshiego, a następnie przez Yamada Bunryo Roshiego (m.in. przez 11 lat w Polsce). Od ok. 30 lat praktykuje w klasztorze Kenninji. Od 1980 roku opiekuje się Goshukaku Zen Dojo, w prefekturze Okayama. Jest to dojo należące do Eigenji. Od 2014 roku jest opatem świątyni Sogenji w prefekturze Shiga. Świątynia ta również przynależy do Eigenji. Jest też mistrzem Drogi Herbaty, Sencha-Do, praktykuje akupunkturę, ziołolecznictwo, shiatsu i qi-gong.

Księżyc przez rozpadające się okno autorstwa Tsukioki Yoshitoshiego (1887)

Księżyc przez rozpadające się okno autorstwa Tsukioki Yoshitoshiego (1887)

Słowo zen pochodzi od sanskryckiego słowa dhyana (lub jhana w pali), które zostało transkrybowane na język chiński jako channa i na japoński jak joryo lub zenna, ale używa się tylko skróconej formy tego słowa - ZEN.
Zen oznacza spokojne siedzenie, czy też spokojną medytację. Joryo oznacza po japońsku całkowity spokój, przebywanie w całkowitym spokoju. Założycielem tej tradycji w Chinach był wielki indyjski mistrz Bodhidharma, który przeniósł nauki Buddhy z Indii do Chin.

Wszystkie złożone rzeczy są jak sen,
Złudzenie, bańka, cień -
Są jak kropla rosy i błysk światła;
Tak powinny być rozpatrywane.

— Sutra Diamentowa

Zen

najkrócej można określić jako esencję, która jest fundamentalna dla całego wszechświata i wszystkich zjawisk, w tym dla wszystkich istot żywych posiadających świadomość. Oznacza to, że jest to również wrodzona, odwieczna esencja każdego człowieka. Istotą religijnej praktyki zen jest zatem rozpoznanie tej pierwotnej, prawdziwej natury.

Japanese painting of Linji Yixuan (Japanese: Rinzai Gigen).

Japanese painting of Linji Yixuan (Japanese: Rinzai Gigen).

Szósty patriarcha zen w Chinach powiedział, że zen to umysł i umysł to zen. Odnosi się to do stanu wykraczającego poza zwykłe, nawykowe myśli, które oddzielają nas od innych i tworzą wewnętrzne napięcia oraz zewnętrzne kłopoty. Jest to stan, w którym doświadczana jest bezpośrednio prawdziwa pierwotna natura wszystkich zjawisk. Praktyka zen prowadzi do natychmiastowego wyrażenia i urzeczywistnienia niewyobrażalnej doskonałości obecnej w każdej istocie, w każdej chwili.

Zen

Nalandabodhi
jest sztuką wglądu w naturę wszystkich zjawisk i wskazuje drogę ze stanu zniewolonego umysłu do prawdziwego duchowego wyzwolenia. Pozwala nam powrócić do źródła samego życia, uwalnia z jarzma, pod wpływem którego zwykle cierpimy w tym świecie. Można powiedzieć, że zen uwalnia energię, która naturalnie jest w każdym z nas, choć niedostrzegana i zamknięta przez nas samych. Nie dostrzegamy tego, że jesteśmy całkowicie pełni i zdolni do wielkiego współczucia. Nasze działania wynikające z niewiedzy zamiast dać nam i innym szczęście, odnoszą zwykle odwrotny skutek.

CZYM JEST ZEN?

Bezpośrednie wskazanie na ludzki umysł
Ujrzenie własnej natury i osiągnięcie stanu Buddhy

— Bodhidharma

Zen kładzie nacisk na bezpośrednie, żywe doświadczenie i prostotę, wykracza poza słowa nauk i intelektualne rozumienie. Nazywany jest też czasami szkołą Umysłu Buddhy.

CZYM NIE JEST ZEN?

Słowo zen zyskało obecnie wielką popularność. Stało się synonimem prostoty, minimalizmu, relaksu, rodzaju terapii i jest często nadużywane w sformułowaniach typu "zen w zarządzaniu", "zen w sztuce oporządzania motocykla" itp. Tym samym traci właściwe znaczenie. Te konotacje nie mają nic wspólnego z pierwotnym znaczeniem tego terminu, który wywodzi się od sanskryckiego słowa dhyana

oznaczającego buddyjską praktykę medytacji. Nie ma zen bez buddyzmu i nie ma zen bez właściwej motywacji. Podstawą jest bowiem głębokie współczucie dla wszystkich istot i ślubowanie, aby je wszystkie ocalić. Innymi słowy, jest to pragnienie, aby wszystkie istoty były wolne od cierpienia i jego przyczyn oraz aby były szczęśliwe i osiągnęły doskonałe wyzwolenie. Nie praktykuje się zazen dla własnych, egoistycznych korzyści.
Zen dotyka esencji i podstaw naszego istnienia, dlatego też łatwo o błędne rozumienie tego, czym w rzeczywistości jest. Kluczowe znaczenie ma autentyczność nauk, a tym samym autentyczność nauczyciela.
Wielu dzisiaj nie rozumie zen popełniając błędy i również wielu nie rozumie skutków tych błędów. Dlatego tak ważny jest wybór kompetentnego nauczyciela, a tych jest niewielu.

ZAZEN

Cokolwiek byśmy robili, stajemy się czynnością, którą wykonujemy.
Kradnąc - stajemy się złodziejem;
Praktykując zazen dokładnie tak samo jak czynił to Buddha - stajemy się Buddhą.

— Murakami Kosho Roshi

Za oznacza "siedzenie". Zazen oznacza więc praktykę zen w pozycji siedzącej (tradycyjnie jest to lotos lub pół-lotos).
Poprzez zazen możemy powrócić do pierwotnego stanu, całkowicie wolnego od skrajności pomieszania i cierpienia. Możemy powrócić do stanu, który jest samą esencją naszej pierwotnej natury. Ta umiejętność powrotu do niczym niezmąconego, wewnętrznego spokoju umysłu i do naszego pierwotnego świata - to właśnie jest zazen. Praktyka zazen pozwala każdemu człowiekowi stać się tym, czym naprawdę jest.[1]

Świątynia buddyjska "Horakuji" działa w ramach Misji Buddyjskiej Trzy Schronienia. 

Grupy Zen w Polsce: 

Kanzeon Związek Buddyjski ( Zen i Thien)
Buddyjska Wspólnota Zen Kannon
Bukkōin Świątynia Światła Buddhy
Sangha Dogen Zenji
Sangha Rinzai Zen Ho Hakubaji
Stowarzyszenie Przebudzeni
Świątynia buddyjska "Horakuji"
Świątynia Engakuin
Wspólnota bez Bram Mumon-Kai Związek Buddyjski Zen Rinzai w RP
Związek Buddystów Zen Bodhidharma

Dharmadhatu:

Contact Information
Website:

Zostaw komentarz

Wyślij wiadomość do właściciela wizytówki

Wyślij wiadomość do moderatora